Brændeovne forurener med dioxin
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Brændeovne forurener med dioxin

Den største kilde til forurening med dioxin og PCB i Danmark stammer i dag fra fyring i brændeovne i private boliger. Yderligere indgreb mod brændeovne kan forventes.

Regner Hansen Foto: Getty Images · 15. februar 2021
Skorsten med røg op af

Forureningen med dioxin og dioxinlignende PCB stammer i høj grad fra forbrænding. For få årtier siden kom forureningen hovedsageligt fra anlæg til forbrænding af affald og industrielle processer, men detailregulering fra EU har medført, at det danske udslip fra disse kilder er reduceret markant.

Dette fald er også forklaringen på, at den totale udledning af dioxin i Danmark blev halveret mellem 1990 og 2018, mens udledningen af PCB blev reduceret til en tredjedel i samme periode.

Det viser opgørelser, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet – udarbejder årligt.

Den største danske kilde til dioxinudslip er nu fyring i brændeovne i private boliger. Udledningen af dioxin fra brændeovne udgjorde 73 procent af den samlede udledning ifølge den seneste DCE-opgørelse fra 2018. DCE-tal viser samtidig, at bidraget fra fyring i brændeovne er omtrent fordoblet siden 1990.

Danmark har i Stockholm-konventionen fra 2001 om det såkaldt beskidte dusin af giftstoffer samt i EU’s forordning om disse stoffer forpligtet sig til at begrænse og i sidste ende undgå utilsigtet udslip af dioxin, dioxinlignende PCB og lignende farlige miljøgifte.

Yderligere indgreb mod brændeovne

Politisk er der de seneste år taget initiativer til at reducere antallet af brændeovne i Danmark. Senest medfører en ny lov, der træder i kraft til april, at det bliver obligatorisk for nye boligejere at udskifte eller nedlægge brændeovnen i deres nye hjem, hvis den er fra før 2003. De nye regler vurderes at berøre tilsammen cirka 260.000 af de omkring 700.000 brændeovne i landet.

Miljøminister Lea Wermelin (S) konstaterer, at alt for mange danskere bliver syge eller dør for tidligt på grund af luftforurening. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi estimerede i en videnskabelig rapport i 2016, at der sker omkring 550 for tidlige dødsfald i Danmark på grund af brændeovne. Dette rejser spørgsmålet om, hvilke overvejelser miljøministeren har om at udfase brændeovne i Danmark?

"Det er første gang nogensinde, at vi fra politisk side gør det obligatorisk at skrotte eller skifte en brændeovn. Nogle vil vælge at nedlægge deres brændeovn, og det vil have en effekt på dioxinforureningen. Vi løser ikke alle problemer med loven, men den er et første skridt på vejen mod renere luft, og så skal vi selvfølgelig videre herfra," udtaler miljøminister Lea Wermelin i en skriftlig kommentar.

Lea Wermelin tilføjer, at hun blandt andet vil se på bedre værktøjer til kommunerne i forhold til brændeovne. Eksempelvis har Københavns Kommune bedt om mulighed for helt eller delvist at forbyde brændeovne i byområder, hvor der findes andre og mere miljøvenlige kilder til opvarmning.

Mere oplysning

Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling efterlyser hurtigere og mere vidtgående politisk handling i forhold til brændeovne.

"Det vælter ud af skorstene med dioxin – selv når man fyrer i en brændeovn, som er ny, og det sker endda i lav højde i boligområder. Brændeovne hører ikke til i et moderne samfund, hvor der findes fjernvarme, varmepumper og isolering," siger Kåre Press-Kristensen, som er seniorrådgiver om luftkvalitet og klima i Rådet for Grøn Omstilling.

Han minder om Danmarks internationale forpligtelser i henhold til blandt andet Stockholmkonventionen. Kåre Press-Kristensen siger, at et forbud mod brændeovne i tætbefolkede områder er oplagt.

Han peger også på massiv oplysning til borgerne om den sundhedsskadelige røg fra brændeovne som ønskeligt. Han opfordrer til et tættere samarbejde mellem relevante ministerier om problematikken, fordi dioxinudledning fra brændeovne berører fødevarer, miljø og sundhed.

Forbrugerrådet Tænk mener: Forureningen af dioxin skal begrænses nu!

"Som forbruger er det meget svært at gøre noget for at mindske risikoen for at blive udsat for dioxin. Vi kan ikke se det, lugte det eller smage det. Det er derfor vigtigt, at der hurtigt kommer skrappere lovfæstede krav, så forureningen mindskes og indholdet af dioxin i mad sænkes.

Politikerne bør have fokus på, at forureningen af dioxin sænkes yderligere. Fødevarer, som forbrugerne køber nu, kan være forurenet med dioxin, som blev spredt for mange år siden."

Camilla Udsen, Projektchef for fødevarer i Forbrugerrådet Tænk