Hvad er dioxin? Få svar på alle din spørgsmål om dioxin i din mad
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Derfor er dioxin et problem

Hvad er dioxin? Hvor kommer det fra? Og hvorfor er dioxin problematisk for din sundhed? Få alle svarene her.

Katja Ravn Foto: Getty Images · 4. marts 2021
Bakke med æg

Dioxin er et af de giftigste stoffer, som mennesket har frembragt. Dioxin og dioxin-lignende PCB’er bliver kaldt for "det beskidte dusin".

Det er en særlig gruppe med 12 af de værste og sværest nedbrydelige giftstoffer, der mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Giftstofferne findes i et bredt udvalg af fødevarer såsom æg, planteolier, kød, fisk og smør.

Dioxin

Dioxin er en samlet betegnelse for en række problematiske stoffer (polyklorerede dibenzo-para-dioxiner (PCDD) og polyklorerede dibenzofuraner (PCDF).

Dioxinlignende PCB'er (polyklorerede bifenyler) er en beslægtet gruppe af stoffer, som har en tilsvarende struktur og virkning.

Hvor kommer dioxin fra?

Dioxin og PCB laves ikke længere kommercielt, men dannes som et uønsket biprodukt ved mange former for forbrænding og industrielle processer.

Affaldsforbrænding, især forbrænding af affald med PVC-plast, har i senere årtier været en hovedkilde til dioxinforurening. 

Dioxin kan også dannes ved klorblegning af papir og fremstilling af klorholdig sprøjtegift.

Brændeovne er Danmarks største kilde

Den største danske kilde til dioxinudslip er i dag fyring i brændeovne i private boliger. 

Udledningen af dioxin fra brændeovne udgjorde 73 procent af den samlede udledning ifølge den seneste opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi – DCE – fra 2018.

Hvorfor er der dioxin i min mad?

Dioxin spredes i miljøet  - bl.a. ved afbrænding af affald og fra brændeovne. Stoffet drysser fra luften ned på jorden, hvor det nedbrydes meget langsomt. Giftstoffet bliver derfra optaget i planter og derefter dyr via foder mm. 

Mennesker får dioxin i kroppen, fordi vi spiser dyr og planter, som indeholder dioxin, og giftstoffet ophober sig derefter i vores krop over tid. 

Forureningen med dioxin og dioxinlignende PCB'er er mindsket meget siden 1990'erne. Men stofferne nedbrydes kun langsomt i naturen. Fortidens udslip giver derfor fortsat problemer med dioxinindhold i din mad.

I EU er der fastsat grænser for, hvor meget dioxin dine madvarer må indeholde.

Hvorfor er dioxin og PCB i min mad et problem?

Dioxin og PCB er mistænkt for at virke hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at påvirke immunsystemet og evnen til at få børn.

Giftstofferne er ikke akut giftige, men de kan udvikle sig til et problem, fordi de ophober sig i vores krop. En ophobning i kroppen over længere tid kan påvirke fertiliteten, immunsystemet og stofskiftet.

Gravide og ammende kvinder kan give stofferne videre til fostre og børn gennem moderkagen og modermælken. Fostre og børn, der fortsat er under udvikling, er derfor mest sårbare overfor stoffernes påvirkning.

Samtidig er de også svært nedbrydelige i miljøet, og de ophobes i dyrenes fedt.

Test af madvarer

Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med en række forbrugerorganisationer i Europa testet indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB'er i en række almindelige fødevarer.

I testen er der undersøgt 26 forskellige typer af fødevarer. Det er for at få et samlet billede af, hvor meget dioxin der findes i hver enkelt gruppe af fødevarer.

På den måde kan vi regne ud, hvor meget du udsættes for dioxin og lignende stoffer, når du spiser almindelige danske madvarer.

Test: Dioxin i mad

 • Forbrugerrådet Tænk har testet 26 almindelige madvarer for indholdet af dioxin. Testresultaterne er brugt til at udregne, hvor meget dioxin en mand, kvinde, teenager og et barn indtager, hvis de spiser en almindelig dansk kost.

  I testen af dioxin i madvarer kan du se, hvor meget dioxin Forbrugerrådet Tænk fandt i de enkelte fødevarer.

  Testen viser, at vi får meget dioxin gennem vores kost. Specielt børn får for meget.

 • ”Når der sker en ophobning af dioxin og dioxinlignende PCB'er over længere tid, er der risiko for at påvirke fertiliteten, immunsystemet og stofskiftet.”

  Julie Broberg, Seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet.

  ”Et internationalt kræftforskningsorgan under WHO har fastslået, at der er tilstrækkeligt dokumentation til at betegne dioxin og dioxinlignenede PCB’er som kræftfremkaldende. Stofferne kan udløse bestemte biologiske mekanismer i kroppen, som kan føre til kræft.”

  Johnny Hansen, Seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse.

Børn får for meget dioxin

Børn indtager 1,7 gange mere dioxin, end hvad EU’s fødevaresikkerhedsautoritet EFSA betragter som sikkert. Det viser Forbrugerådet Tænks beregninger, der tager udgangspunkt i en gennemsnitlig dansk kost.

Det drejer sig om det samlede indtag af både dioxin og dioxinlignende PCB’er.

For højt indtag af dioxin og dioxinlignende PCB’er er ikke et akut problem. Men det kan over tid udvikle sig til et problem, da stofferne kun langsomt udskilles fra kroppen. Det er altså dioxin-indtaget over længere tid, der har betydning.

Dioxin-indtag for voksne er også højt

Dioxin-indtaget for både mænd, kvinder og teenagere er også højt. Men ifølge beregningerne er det under grænsen for, hvad EU’s fødevaresikkerhedsautoriet anser som tolerabelt.

Men udregningen tager ikke hensyn til alle de forskellige madvarer, som du spiser. Desuden er der tale om et udregnet gennemsnit.

Derfor kan der også være voksne og teenagere, der indtager dioxin og dioxinlignende PCB’er i mængder, der ligger over den fastsatte tolerable grænse.

Forbrugerrådet Tænks beregninger stemmer overens med andre vurderinger og forskning i dioxin.

Hvordan undgår jeg dioxin i min mad?

WHO anslår, at 90 procent af den dioxin og dioxinlignende PCB, som menneskekroppen optager, kommer fra vores mad.

Testen af dioxin i mad viser også, at der er dioxin i alle de 26 testede madvarer. Derfor kan du ikke undgå dioxin i din mad.

Nogle fødevarer indeholder dog mere dioxin end andre:

Mest dioxin

 • Laks og andre fisk
 • Mælkeprodukter som smør og ost
 • Æg
 • Visse typer kød
 • Vegetabilske olier kan også indeholde en del dioxin

Mindst dioxin

 • Agurker
 • Tomater
 • Gulerødder
 • Kartofler

Sådan mindsker du risikoen for at få for meget dioxin

Spis varieret

Forskellige typer fødevarer indeholder forskellige mængder dioxin, der ophobes gennem fødekæden. Fx har æg, fisk, kød og mejeriprodukter typisk et højere indhold af dioxin end grøntsager. Mere magre animalske fødevarer indeholder typisk mindre dioxin end de federe af slagsen, da dioxin ophobes i fedtet. Vælg derfor forskellige typer kød og fisk i stedet for kun at spise en type.

Køb ind fra forskellige producenter

Der kan være forskel i dioxinindholdet fra forskellige producenter, selvom det er den samme type mad. Det gælder særligt, hvis du køber æg og kød fra udegående dyr, da forskellige jordarealer kan have meget forskellig forureningsgrad.

Vælg mere grønt

Grøntsager har generelt et lavere indhold af dioxin end animalske madvarer. Ved at spise varieret og mere grønt nedsætter du din risiko for at indtage for store mængder dioxin.

Vær særligt opmærksom på udvalgte fødevarer

Særlige madvarer som torskelever, hestekød, fårelever og lever fra råvildt kan indeholde høje mængder dioxin. Du bør derfor være varsom med at spise meget af det. Fede fisk som laks fra Østersøen skal du også undgå at spise alt for ofte – Fødevarestyrelsen anbefaler højst 2 gange om måneden.

Forbrugerrådet Tænk mener: Forureningen af dioxin skal begrænses nu!

Som forbruger er det meget svært at gøre noget for at mindske risikoen for at blive udsat for dioxin. Vi kan ikke se det, lugte det eller smage det. Det er derfor vigtigt, at der hurtigt kommer skrappere lovfæstede krav, så forureningen mindskes og indholdet af dioxin i mad sænkes.

Politikerne bør have fokus på, at forureningen af dioxin sænkes yderligere. Fødevarer, som forbrugerne køber nu, kan være forurenet med dioxin, som blev spredt for mange år siden.

Camilla Udsen, Projektchef for fødevarer i Forbrugerrådet Tænk