Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Omega-3-kosttilskud: Hvor bæredygtig er olien?

Meget omega-3-olie laves af fisk, og hvordan kan du vide, om fiskeolien er lavet på en måde, der tager hensyn til miljøet.
Af Lars Nøhr Andresen
15. Marts 2021
Foto: Morten Andersen

Vær kritisk over for påstande

Omega-3-kosttilskud skriver mange forskellige anprisninger og påstande på deres emballage, og nogle af disse påstande handler om bæredygtighed. 

Anprisningen sker ved at omtale varen som for eksempel naturlig, beskrive den som miljøvenlig eller ligefrem kalde den bæredygtig. 

Forbrugerrådet Tænk opfordrer forbrugere, der gerne vil købe et bæredygtigt omega-3-kosttilskud, til at interessere sig for, hvor godt producenter og forhandlere underbygger deres påstand om, at produktet er bæredygtigt. 

Gå efter mærkningsordninger

Fiskeolier kan være mærket af flere forskellige mærkningsordninger om bæredygtighed, som MSC, ASC, Friend of the Sea, MarinTrust og flere endnu.

Forbrugerrådet Tænk anbefaler MSC, som gælder vildtfangede fisk og skaldyr, samt ASC, som gælder opdrættede fisk og skaldyr. Begge mærker certificeres af uvildige certificeringsorganer.

Certificering med det blå MSC-mærke kræver, at fiskeriet ikke resulterer i overfiskning af bestanden, at fiskeriet ikke må skade andre arter og andet liv i havmiljøet, og at fiskeriet er godt forvaltet.

Certificering med det turkise ASC-mærke kræver, at opdrættet ikke skader det lokale miljø for dyr og planter samt vandkvaliteten. 

Opdrættet skal foretages med ansvarlig brug af foder, og at opdrættet må ikke gå ud over mangfoldigheden af vilde fisk og skaldyr. 

Læs mere: 17 mærker, du skal kende, når du køber ind 

Spis varieret og undgå kosttilskud

Alternativet til kosttilskud er at spise en varieret kost, hvor fede fisk indgår. Det kan både være frisk fisk eller fiskekonserves. 

Fødevarestyrelsen anbefaler at spise fisk og fiskeprodukter, fordi de ud over de sunde omega-3-fedtsyrer også indeholder vigtige vitaminer og mineraler, som typisk ikke dækkes ind af fiskeoliekapslerne.

Læs mere: Omgea-3 kosttilskud er sundt, men er det også nødvendigt?

Andre veje til omega-3-olier end fisk

Omega-3-kosttilskud kan også fremstilles af andre råvarer end fisk, og her kan der være både fordele og udfordringer i forhold til bæredygtighed.

Foto: Getty Images

Olie fra krill

Krill er bittesmå krebsdyr, som især findes i kolossale mængder i det iskolde hav omkring Antarktis. Krill bliver også brugt til o­mega-3-kosttilskud. 

Charlotte Jacobsen fra DTU Fødevareinstituttet fortæller, at omega-3-fedtsyrerne i krill er lette for mennesker at optage. 

Krill indeholder desuden den kraftige antioxidant astaxanthin, hvilket også er et næringsmæssigt plus. 

Bæredygtighedsmæssigt er der et minus: krill skal ud på en lang og energikrævende transport fra klodens sydligste del til den nordlige del for at nå frem til danske forbrugere.

Foto: Getty Images

Olie fra søstjerner og muslinger

Muslinger og søstjerner betegnes af Charlotte Jakobsen fra DTU som “fornuftige kilder” til omega-3-fedtsyrer. 

Bæredygtigheden i især søstjerner er interessant, fordi der er mange af dem flere steder i dansk farvand. 

DTU Fødevareinstituttet har deltaget i et projekt om at indfange invasive søstjerner, der er en plage i Limfjorden, og bruge dem til menneskeføde i form af omega-3-fedtsyrer.

Foto: Getty Images

Olie fra alger

Visse alger har et relativt højt indhold af omega-3-fedtsyrerne DPA og EHA, og er interessante ud fra et perspektiv om bæredygtighed. 

Hvor og hvordan algerne dyrkes eller høstes har dog betydning for, i hvor høj grad de er bæredygtige. 

Charlotte Jakobsen finder et et “kæmpemæssigt potentiale” i at lave en dyrkning i industriel skala af mikroalger i tanke til føde til mennesker og dyr. 

Den rette metode kan i processen opsuge CO2 og producere ilt, samtidig med at industrispildevand renses. 

Læs mere: Kan algeolie erstatte fiskeolie?

ALA vegetabilsk omega 3 fedtsyrer
Foto: Getty Images

Olie fra planter, nødder og frø

Planter kan også anvendes til omega-3-kosttilskud. 

Visse planteolier, nødder og frø indeholder omega-3-fedtsyren ALA. Men ALA skal omdannes til EPA og DHA i kroppen for at have samme gavnlige effekt på sundheden som omega-3-fedtsyrer fra marine kilder. Det er under ti procent af ALA, oplyser hun, der omdannes til DHA.