Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan har vi testet mobilabonnementer

Forbrugerrådet Tænk har testet 165 mobilabonnementsprodukter fra 32 forskellige udbydere. Læs her hvordan vi har testet.
Af Lars Nøhr Andresen
12. November 2020

Priser på abonnementer til mobiltelefoner

Forbrugerrådet Tænk har testet 165 mobilabonnementsprodukter fra 32 forskellige udbydere.

Priserne forandrer sig

Testen af mobilabonnementer udkom 12. november 2020. Vi gør opmærksom på, at teleselskaberne løbende ændrer deres priser og abonnementer, men du kan bruge testen som rettesnor i din jagt efter det bedste og billigste abonnement for dig.

Sådan har vi testet

Her kan du se de hvordan vi har undersøgt mobilabonnementerne.

Taletid

Vi har set på, hvor mange timers taletid der er inkluderet i abonnementet.

Data

Vi har set på, hvor mange GB (gigabyte) data der er inkluderet i abonnementer. 

Abonnementspris pr. måned

Vi har her set på den abonnementspris der skal betales hver måned.

Prisen har den største betydning, hvis man er kunde hos et selskab i længere tid.

Oprettelsesgebyr

Nogle teleselskaber opkræver et oprettelsesgebyr.

Oprettelsesgebyret har en betydning når man skal sammenligne prisen i for eksempel de første seks måneder. 

Administrationsgebyr

Enkelte udbydere opkræver et administrationsgebyr hver måned.

Bindingsperiode

Selv om loven kræver en maksimum bindingsperiode på seks måneder, tilbyder langt de fleste udbydere en kortere periode, hvilket er til gavn for forbrugerne og konkurrencen.

4G-Dækning i DK

Vi har i dette parameter medtaget Teknologisk Instituts undersøgelse fra 2019, som har målt de enkelte selskabers andel af dækning forskellige steder i DK.

Tillægsydelser

Vi har i dette parameter set på, hvilke tillægsydelser der er inkluderet i abonnementet.

Pris for ekstra GB

Vi har her bedømt den pris, det koster at købe en ekstra GB data.

Roaming 

Roaming i EU: Vi har i dette parameter set på, hvor mange GB data forbrugeren kan forbruge, når de er ude at rejse. 

Roaming uden for EU: Enkelte selskaber tilbyder ligeledes roaming uden for EU’s grænser. Her har vi set på, hvor mange GB forbrugerne kan få med, når de er ude at rejse uden for EU. 

Mulighed for wifi-opkald

Wifi-opkald er en teknologi, der omdanner routeren i hjemmet til lille lokale mobilmast.

Når man er i nærheden af den, vil man kunne anvende den som telefonmast, og dermed vil man have et langt stærkere mobilsignal, når man er forbundet til din router.

Wifi-opkald virker primært på nyere telefoner. Vi har her set på, om forbrugerne har mulighed for wifi-opkald.

Mulighed for 5G

5G er den femte generation af mobilt netværk. Den 4. generation af mobilt netværk (4G) kom i 2011, og det var med denne, at det blev muligt at streame video på mobilen. Nu er femte generation (5G) ved at blive udrullet.

Flere mobilselskaber tilbyder allerede abonnementer, hvor det er muligt at tilgå 5G-nettet. Abonnementerne kræver, at du har en telefon, der understøtter teknologien. Det er kun de allernyeste telefoner der understøtter 5G.

Ikke alle frekvensbånd udnyttes endnu. Derfor er vi ikke der endnu, hvor der vil være en meget stor forskel i hastigheden på 4G og 5G. 5G er dog hurtigere end 4G, og giver derfor også en anelse flere point i testen, hvis der er mulighed for 5G.

Forbrugsovervågning

I dette parameter har vi set på, om udbyderne tilbyder mulighed for at tilmelde sig automatisk forbrugsovervågning med tilknyttede anbefalinger til abonnementsskift, hvis eksempelvis data ikke benyttes fuldt ud. 

Betaler du pr. minut eller sekund?

I dette parameter har vi set på takseringsform, dvs. om tale takseres pr. påbegyndt sekund eller minut.

Hvis abonnementet indeholder fri tale, opnås samme bedømmelse som ved sekundtaksering.

Kundeservice og teknisk support

Mobiltelefoni er et produkt, hvor man som forbruger kan opleve tekniske problemer hele døgnet.

Vi har derfor medtaget kundeservice og teknisk supports telefoniske åbningstider som et parameter, hvor længst tilgængelige kundeservice og tekniske support scorer højst.

Samlet bedømmelse vægtes således

 • Taletid  8 %,
 • Data GB 15 %,
 • Abonnementspris 25 %,
 • Oprettelsesgebyr 5 %,
 • Administrationsgebyr 2 %,
 • Bindingsperiode 5 %,
 • 4G-dækning 10 %,
 • Tillægsydelser 5 %,
 • Pris for ekstra data 1 %,
 • Roaming i EU  4 %,
 • Roaming uden for EU 4 %,
 • Mulighed for wifi-opkald 5 %,
 • Mulighed for 5G 2%
 • Forbrugsovervågning 2 %,
 • Minut- eller sekundtaksering 2 %,
 • Kundeservice & Teknisk support 6 %,

5G - hvad betyder det?

Udrulningen af 5G har vakt bekymring for, om der kan være sundhedsrisiko ved det hurtigere netværk og kritikerne mener ikke, at de langsigtede konsekvenser ved 5G er undersøgt grundigt nok.

Hos Forbrugerrådet Tænk læner vi os op af myndighedernes anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen vurderer overordnet, at der ikke er grund til at tro, at der er en sundhedsrisiko forbundet med 5G, da strålingen ligger langt under grænseværdier for, hvad der er sundhedsskadeligt. 

Vi følger med i både Energistyrelsens, Sundhedsstyrelsens samt uafhængige kilders fortsatte arbejde med at holde øje med 5G, og om netværket er forbundet med en sundhedsrisiko.