Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Investering: Sådan investerer du etisk og bæredygtigt

Støt en bæredygtig udvikling – og undgå at sætte dine penge i krig, børnearbejde og korruption. Få hjælp til at investere etisk.
Af Lasse Olsen
20. April 2021
Etiske investeringer
Foto: Getty Images

Etik og bæredygtighed er vigtigt, når du investerer

Investerer du din opsparing, er det ikke længere kun et spørgsmål om at finde en investeringsfond eller en aktie, som giver et højt afkast.

Virksomheder bliver i stigende grad også vurderet på, om de for eksempel er bæredygtige, "grønne" og opfører sig etisk korrekt.

 • Hvad er etiske og bæredygtige investeringer?
 • Hvorfor skal du overveje at investere bæredygtigt?
 • Giver etiske investeringer et godt afkast?
 • Hvordan undersøger du, om en investeringsforening eller virksomhed er bæredygtig og har orden i etikken?
 • Hvad er svanemærkede investeringsforeninger?
 • Skal du lægge dine investeringer om til "grønne", bæredygtige eller etiske investeringer?

Få hjælp her.

Hvad er etiske investeringer?

Etiske investeringer betyder, at du ud fra nogle etiske kriterier udvælger de virksomheder, du vil investere i. Du kan eksempel kigge på:

 • Virksomhedens aftryk på miljø og klima – er virksomheden "grøn"?
 • Rapporterer virksomheden om blandt andet menneskerettigheder, forbedring af sociale og miljømæssige forhold og arbejdsmiljø?
 • Handler virksomheden og ledelsen etisk – det vil sige: Lader de være med at hvidvaske penge, betaler de skat, er de transperante med hensyn til deres væremåde og investeringer?

Etiske investeringer kan også være, at du undgår investeringer i våben, tobak, minedrift og børnearbejde. Du kan også frasortere virksomheder, der bryder menneskerettighederne, skader miljøet eller er korrupte.

Hvorfor investere etisk, "grønt" eller bæredygtigt?

Investerer du i etiske virksomheder, er du med til at påvirke virksomhederne til at opføre sig mere ansvarligt og gennemsigtigt. Forventningerne fra investorer betyder nemlig, at flere virksomheder omstiller sig og begynder at tænke på etik og troværdighed.

Ørsted, BP og Shell er eksempler på virksomheder, som har omstillet deres forretninger i en mere bæredygtig retning efter pres fra investorer.

Hvor stor en forskel kan bæredygtige investeringer gøre? Det er umuligt at opgøre. Nogle har forsøgt at opgøre CO2-aftrykket ved investeringer, men bæredygtighed er mere end CO2-reduktion.

I finansverden vurderer man derfor virksomheders bæredygtighed ud fra de såkaldte ESG-faktorer, som står for Environment (altså miljø og klima), Social (sociale forhold) og Government (ansvarlig ledelse).

Giver bæredygtige investeringer et godt afkast?

At investere ansvarligt kan godt give et afkast, der er lige så godt eller endda bedre end traditionelle investeringer, viser studier af bæredygtige investeringsfonde.

Om afkastet er godt afhænger af, hvad du investerer i, og hvordan det går på det finansielle marked og de sektorer, du investerer i.

Omkostningerne ved bæredygtige investeringsfonde kan dog være højere, fordi det kræver ressourcer og dermed penge at screene fondene for at se, om de lever op til kravene for etiske investeringer.

Derfor skal du kigge på omkostninger, når du investerer

Investering i investeringsforening: Sådan vurderer du etikken

Investeringer via en investeringsforening er en relativ let måde at investere på.

Investeringsforeningen opretter forskellige investeringsfonde, som du kan investere i. Hver fond består af en række virksomheder – det sikrer dig en god…

Få fuld adgang til taenk.dk

Bliv medlem for 54 kr./måneden:

 • Find de bedste produkter

 • Undgå at blive snydt

 • Få mere end 150 uvildige test

 • Modtag medlemsmagasin

 • Få hjælp før, under og efter køb