Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

El: Find den bedste aftale for dig

Er du blevet ringet op med et godt tilbud om billig strøm? Og hvordan gennemskuer du, om din el er klimavenlig? Få hjælp til at spare penge på el.
Af Leon F. Skytte
22. April 2021
Spar på strømmen og gør din elregning mindre
Foto: iStock

Spar penge på din elregning

Der er en del, du selv kan gøre, hvis du ønsker at spare penge på din strøm og få en mindre elregning. 

El-selskaber tilbyder nemlig forskellige aftaler, så du kan enten spare penge ved at skifte leverandør eller ved at skifte aftale.

Ønsker du klimavenlig strøm, tilbyder mange selskaber også det - men se dig godt for, før du vælger.

Tjek tilbud, før du vælger el-leverandør

Det danske elmarked er frit. Du kan derfor selv vælge, hvem der skal levere strøm til din bolig og hvilket elprodukt, du vil købe.

Før du vælger el-leverandør, så vær opmærksom på disse 3 ting:

 • Vildledende telefonsælgere
  Telefonsælgere kan kontakte dig og lokke dig med gode tilbud på elprodukter. Det kan være svært at gennemskue priserne i telefonen, og du kan risikere at blive fanget i en bindingsperiode, der er vanskelig at komme ud af igen.

  Bliver du kontaktet af en telefonsælger, der vil sælge dig en billig el-aftale? Så bed dem om at sende tilbuddet og leveringsbetingelserne på skrift, før du siger ja. På den måde kan du selv undersøge priser, vilkår og gebyrer ved tilbuddet.

  Overvejer du at skifte leverandør? Så kan du også sammenligne det nye tilbud med din nuværende el-aftale.

 • Introduktionstilbud
  Tilbyder el-leverandøren dig en lav introduktionspris på en el-aftale? Så tjek den efterfølgende pris på aftalen.

 • Bindingsperiode
  Undersøg, hvor lang tid du er bundet af aftalen. Nogle elaftaler har ingen binding, mens andre har en bindingsperiode på op til 6 måneder.

Telefonsælgere: Hvem må ringe til dig?

Kend dit elforbrug

For at finde en billig elaftale skal du kende dit forbrug. Find ud af, hvor mange kilowatt-timer din husstand typisk bruger på 1 år.

Tjek dine elregninger i din netbank eller i den seneste årsopgørelse over dit elforbrug. Ofte kan du også se udviklingen i dit forbrug ved at logge ind på din leverandørs hjemmeside.

Dit elforbrug kan blive påvirket af forandringer i din hverdag. Måske er din elregning blevet meget lavere, fordi du sparer på strømmen? Eller dit forbrug er måske steget, fordi du lige har købt en tørretumbler, eller der er kommet flere i husstanden?

Find den bedste el-aftale på elpris.dk

Lav en billig elaftale

På elpris.dk kan du få et overblik over de forskellige el-leverandører på markedet, deres priser og produkter.

Elpris.dk er en prissammenligningsside, som Forsyningstilsynet står bag. Siden viser, hvilken el-leverandør der kan give dig den bedste pris i forhold til dit forbrug. Husk at holde det bedste tilbud op mod din nuværende aftale og pris, før du skifter leverandør.

Prisen fra de billigste leverandører til de dyreste svinger typisk kun med omkring 20 øre per kilowatt-time, når du ser bort fra intro-tilbud og grønne tillæg. Det betyder, at du formentlig kan spare 10 øre per kilowatt-time eller 400 kroner om året, hvis du har et forbrug på cirka 4.000 kilowatt-timer per år. Tjek netop din besparelse på elpris.dk

Selv om elpriserne er stort set ens, kan der stadig være forskelle blandt de forskellige leverandører.

Vilkår for betaling kan være forskellig fra leverandør til leverandør. Der er også forskel på, om de forskellige el-produkter tager hensyn til klimaet eller ej.

Klimavenlig strøm: Vil du have grøn energi?

Strømmen, du får i din stikkontakt, er produceret på et miks af vind -, vand-, kul- eller atomenergi.

Mixet vil være bestemt af, hvilken producent der kan levere den billigste strøm på det tidspunkt, du køber din strøm.

Vil du have klimavenlig strøm, så skal du vælge et strømprodukt mærket med 1 eller 2 grønne blade.

Foto: Forbrugerombudsmanden

Bladmærkningen er en mærkningsordning, der viser dig, om du køber grøn strøm. Strømprodukter kan tildeles 1 grønt blad eller 2 grønne blade afhængigt af, hvor klimavenlige de er.

Er en el-leverandørs produkt baseret på 100 procent vedvarende energi, får deres strømprodukt tildelt 1 grønt blad. Indfører el-leverandøren yderligere tiltag, som klimakompenserer for mindst 100 procent af den strøm, du forventes at bruge om året, bliver deres produkt tildelt 2 grønne blade. Med andre ord; hvis du virkelig ønsker at gøre en forskel for klimaet og miljøet, skal du vælge strømprodukter med 2 blade. 

El-priser: Skal du vælge el-aftale med fast eller variabel pris?

Du kan selv vælge fast eller variabel pris på din el-aftale. Med en fast prisaftale betaler du et fast månedligt beløb for din strøm, hvorimod de variable priser følger markedsprisen for el. Det betyder, at priserne både kan falde og stige.

Vælger du en el-aftale med variable priser, vil du ofte få en lidt lavere månedlig udgift. Til gengæld kan du risikere, at prisen på din strøm stiger.

Vælger du en fast prisaftale, kommer du til at betale en lidt højere pris om måneden, men du får til gengæld en større sikkerhed. Du kender nemlig til prisen på dit forbrug i hele den periode, du får leveret din strøm.

Aconto-betalingen er også forskellig hos el-leverandørerne.

Nogle steder skal du betale for dit forbrug 3 måneder forud, mens du hos andre leverandører kun skal betale 1 måned forud. Spørg din el-leverandør for at få den løsning, der passer bedst til dig.

Leverandørskifte: Sådan skifter du til en ny el-leverandør

Flytter du til en ny bolig? Eller er du utilfreds med din nuværende leverandør, og vil du derfor skifte til en ny? Så kan du gratis skifte el-leverandør. Du må bare ikke bryde en bindingsperiode. Dit selskab må højest binde dig til aftalen i 6 måneder.

 • Flytter du til en ny bolig? Så kontakt din nye el-leverandør og lav en ny aftale. Tag billede af din elmåler, og skriv ned hvad den viser. Så undgår du at betale for den tidligere beboers el-forbrug.
   
 • Flytter du fra din bolig? Så aflæs din elmåler og tag et billede af den, hvis du ikke har en fjernaflæst elmåler med automatisk aflæsning. Tallene skal du give til din gamle leverandør, men ellers klarer din nye leverandør alt det praktiske for dig.

Tjek betingelserne i din nye aftale

Din nye el-leverandør vil sende dig en ny kontrakt, og du vil få at vide, hvornår din nye aftale gælder fra. Før du underskriver kontrakten, så tjek betingelserne i aftalen.

Undersøg også bindingsperioden i aftalen, og om du kan beholde aftalen, hvis du for eksempel flytter.

Klage: Sådan klager du over din el-leverandør

Har du problemer med din elforsyning, eller er du utilfreds med beløbet på din elregning? Så kan du klage.

Kontakt altid først din el-leverandør. Send dem en skriftlig klage på mail eller brev.

Gem altid dokumentation for din klage.

Får du ikke svar fra dit el-selskab 1 måned efter, du har sendt din skriftlige klage, eller er du uenig i selskabets bedømmelse? Så kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Handler din klage om et energiselskabs salg og markedsføring, herunder uanmodet telefonisk henvendelse, skal du klage til Forbrugerombudsmanden.

Husk at betale dine regninger, selv om du er uenig med energiselskabet. Betal hellere under protest – for eksempel kan du gøre selskabet opmærksom på, at du ikke anerkender beløbets størrelse og betale alligevel.

Klag til Ankenævnet på Energiområdet

Klag til Forbrugerombudsmanden

Spar på forbruget

Elregningen er ikke kun afhængig af din leverandør. Vil du betale mindre for el, kan du selv gøre en række ting for at spare på strømmen.

Forbrugerrådet Tænk mener: Det er blevet lettere at vælge grøn strøm

"Forbrugerrådet Tænk har længe arbejdet for, at der skulle komme større klarhed omkring, hvornår et el-produkt må markedsføres som "grønt” og ”klimavenligt".

El-leverandørerne har udnyttet, at der blandt forbrugerne har været et ønske om mere grøn strøm. Med klimapositive budskaber, har el-leverandørerne prøvet at tiltrække nye kunder. Det har dog ikke altid været tydeligt, hvor klimavenlige el-leverandørernes produkter reelt har været.

Mærkningsordningen med de grønne blade sætter klare regler for, hvornår strøm må markedsføres som grøn energi. Hos Forbrugerrådet Tænk er vi glade for, at vi har været medvirkende til at få indført bladmærkningsordningen."

Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk