Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Storm, skybrud og stormflod: Sådan er du dækket

Rammer storm, skybrud eller stormflod Danmark? Få styr på dine rettigheder, så du kan få erstatning for dine skader – af forsikringselskabet eller hos Stormrådet.
Af Laura Gonzales
27. Februar 2020
Storm, skybrud og stormflod: Sådan er du dækket
Foto: Getty Images

Tegn en forsikring mod uvejr

Varsler meteorologerne storm, skybrud eller stormflod? Eller har skaden allerede ramt dit hjem?

Erstatning og dækning i forbindelse med uvejr afhænger af, om du har en forsikring, typen af uvejr og typen af skade. Få hjælp til, hvad du skal have styr på før, under og efter uvejret.

Forsikringer: Alt du skal vide

Storm: Din egen forsikring dækker

Vindstyrken skal være 17,2 meter per sekund, for at forsikringsselskaber definerer det som en storm. Det er forskellige forsikringstyper, der dækker, alt efter hvad der bliver ramt af stormen.

Indboforsikring

Dækker skader på eksempelvis møbler og tæpper, der sker som følge af en stormskade på din ejendom. Genstande, der befinder sig udendørs, får du normalt ikke dækket.

Husforsikring

Dækker visse skader på dit hus og for eksempel garage og skure. Det kan være tagsten, der er blæst ned, eller knuste ruder.

Din husforsikring kan også hedde villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring.

Bilforsikring (kasko)

Dækker skader på bilen fra væltede træer eller nedfaldne tagsten.

Ulykkesforsikring

Dækker hvis du får en personskade, der medfører et varigt mén på mere end 5 eller 8 procent.

På forsikringsvejret.dk kan du se, om vejret defineres som storm

Skybrud: Forsikring dækker afhængig af regnmængder

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, som resulterer i oversvømmelse af kloakker og tagrender.

Indbo- eller husforsikring har du brug for, hvis du vil være dækket mod skybrud. Forsikringen dækker dit indbo og din bolig, hvis den er oversvømmet efter et skybrud.

Forsikringen dækker dog kun, hvis vejret i dit boligområde er defineret som skybrud.

Årsagen til oversvømmelsen skal være, at skybruddet er så voldsomt, at et normalt og velfungerende kloaksystem ikke kan klare presset fra regnen.

Udtrykt i regnmængder dækker din forsikring som hovedregel ved:

  • mere end 40 mm regn på et døgn (24 timer)
  • mere end 15 mm på 30 min.

Skal du skybrudssikre dit hjem? Visse forsikringsselskaber tilbyder en lavere præmie for boliger, der er skybrudssikrede. Kontakt dit forsikringsselskab, før du skybrudssikrer. Så kan du sikre dig, at krav fra forsikringsselskabet indgår i skybrudssikringen af dit hjem.

Se, om der er tale om skybrud på forsikringsvejret.dk

Stormflod: Forsikringsselskabet eller Stormrådet kan dække skader

Stormflod er en oversvømmelse, der kan opstå, når der er ekstremt høj vandstand i havet.

Har dine ting fået skader under stormflod? Så skal du sende anmeldelsen til dit forsikringsselskab, hvis du har en hus- eller indboforsikring.

Afviser dit forsikringsselskab at dække din skade, har du kontakte Stormrådet. Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør, om der været tale om stormflod. Du har 2 muligheder:

  • Klag til Stormrådet, hvis du er uenig i forsikringsselskabet behandling af din stormflodssag. 
  • Søg om erstatning hos Stormrådets stormflods- og oversvømmelsespulje, hvis din almindelige forsikring ikke dækker stormflodsskaderne. Det skal du gøre inden for 2 måneder efter, at skaden er sket.

Stormrådet giver ikke erstatning, hvis du kunne have forsikret dig mod skaden gennem dit forsikringsselskab. Du får derfor ikke erstatning fra Stormrådet for skader på for eksempel din bil, båd eller trailer, da en kaskoforsikring dækker den type skader.

Det beskadigede skal være brandforsikret i dit forsikringsselskab, for at du kan få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Har du fået erstatning fra dit forsikringsselskab? Så kan du ikke få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen oveni.

Læs, hvordan du anmelder din skade på stomraadet.dk

Beskyt dit hjem, mens uvejret raser

Forsikringen giver ofte kun erstatning ved storm, skybrud eller stormflod, hvis du har forebygget og begrænset skadens omfang, mens uvejret rasede.

Husk at dokumentere skadens omfang, og hvad du har gjort for at forhindre og mindske omfanget af skaderne.

Kontakt dit forsikringsselskab hurtigst muligt. Mange forsikringsselskaber har en døgnåben telefonlinje til akutte anmeldelser. Dit forsikringsselskab kan sørge for hjælp til at fjerne vandet eller lægge en presenning over taget med det samme, hvis skaden er alvorlig.

Gå selv i gang med at sikre stedet og dine ting, hvis forsikringsselskabet har travlt, og du ikke kan få hjælp fra dem.

  • Vandskader fra oversvømmelse kan du begrænse ved at fjerne tingene fra de oversvømmede eller skadede rum. Det er vigtigt, at du dokumenterer skaderne med fotos eller film, inden du går i gang med at mindske skaderne.
  • Sæt affugtning i gang, hvis der er tale om vandskade. Vent ikke på, at taksatoren, der vurderer skaden for forsikringsselskabet, kommer hjem til dig.
  • Lej en vandstøvsuger i et byggemarked og fjern vandet i dit hjem selv, eller få et professionelt firma til at gøre det for dig. Du får højst sandsynligt dækket udgifterne til redningsarbejdet, hvis forsikringen accepterer at dække din skadesag.
  • Stormskader kan du begrænse ved at få lagt en presenning over huller i taget eller dække ødelagte ruder til.

Når skaden er sket

Skaderne, der sker under uvejret, skal du hurtigt undgå udvikler sig. Tag billeder af skaden inden en eventuel reparation, så du har dokumentation for, at skaden er sket.

Smid ikke de ødelagte ting ud. I mange tilfælde skal forsikringsselskabets taksator se de beskadigede ting for at vurdere skadens omfang.

Dokumentér skaden ordentligt, hvis du alligevel vælger at smide ting ud. Tag billeder af tingene, inden de ryger ud, og find kvitteringer frem på dem.

Kvittering: hvad gør du, hvis du ikke har din bon?