Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Bæredygtig investering: Disse 2 pejlemærker, kan du bruge

Der er rig mulighed for at investere med fokus på klima, miljø og socialt ansvar, men det kan være svært at gennemskue, hvor bæredygtige investeringerne i virkeligheden er.
Af Regner Hansen
23. August 2021
Bæredygtig investering
Foto: Getty Images

Denne artikel er fra magasinet Forbrugerrådet Tænk Penge 70. Find hele magasinet her. 

Danskerne vil have bæredygtige investeringer. En undersøgelse fra Industriens Pension tidligere i år viste, at flere end 6 ud af 10 danskere ønsker, at pensionsselskaberne investerer bæredygtigt for dem. Det er også et ønske, der går igen hos de private investorer, der sætter pengene i for eksempel investeringsfonde.

Svanemærkede fonde i porteføljen

“Vi oplever en meget stor interesse for de bæredygtige investeringer blandt vores medlemmer og vores læsere,” fortæller Steen Bech Andersen, redaktør på Aktionæren, der udgives af Dansk Aktionærforening. Samme melding kommer fra investeringsforeningerne selv – som for eksempel BankInvest, der nu har 3 svanemærkede fonde i porteføljen.

“Det var noget, vi startede med at tilbyde for et år siden, da den grønne omstilling blev en megatrend. Det er et område, som vi synes er vigtigt, og som vi samtidig kan mærke en gryende interesse for fra vores kunder,” fortæller Lars Bo Bertram, administrerende direktør i BankInvest.

En svanemærket investeringsforening skal blandt andet leve op til en lang række krav samt udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer for og konventioner om blandt andet menneskerettigheder og grove miljøovertrædelser.

Er du abonnent eller Medlem+? Læs test mere om bæredygtig investering i Forbrugerrådet Tænk Penge 70

Mange investeringer at vælge mellem

For ikke så længe siden blev begrebet bæredygtighed alene opfattet som dækkende over de forhold, der har med miljø – det vil sige det grønne – at gøre, men det har ændret sig, fortæller Lars Baadsgaard, ekspert i forbrugerøkonomi hos Forbrugerrådet Tænk.

“Ja, nu taler man om bæredygtighed som et samlet begreb for klimabelastning og CO2-udledning, for det grønne, det vil sige forurening og belastning af naturen, for etikken såsom børnearbejde og for det sociale område som for eksempel ordentlige arbejdsforhold under produktionen. Der er en meget bred tilgang til begrebet i dag,” siger han.

Investering: Sådan investerer du etisk og bæredygtigt

Hvor bæredygtig er investeringen egentlig?

Det er dog ikke altid lige nemt for de private investorer at finde ud af, hvor bæredygtige investeringsforeningernes produkter egentlig er.

“Det kan være lidt af en rodekasse at finde rundt i. Der kan jo være produkter, som er klimavenlige, men som samtidig er lavet af børnearbejdere. Det kan godt være lidt svært at gennemskue,” siger Steen Bech Andersen.

Der er dog heldigvis pejlemærker, som den private investor kan navigere efter, når der skal spares op til pensionen eller investeres på en måde, der ikke belaster samvittigheden.

ESG – den globale betegnelse for bæredygtige investeringer

Forbrugerrådet Tænk har foreløbig lavet to test af danske investeringsforeninger, hvor bæredygtigheden er indgået som en del af testen. Det er de såkaldte ESG-parametre, der er set nærmere på i vores test.

ESG bruges som betegnelse for, hvordan en virksomhed klarer sig i forhold til det, der overordnet set kan kaldes for bæredygtighed. Det er i forhold til miljøet eller klimaet (environmental), i forhold til det sociale (social) og i forhold til, om virksomheden bedriver god selskabssledelse eller ej (governance).

Forurener virksomheden, trækker det ned i ESG-scoren, og det samme gør sig gældende, hvis virksomheden for eksempel bruger børnearbejdere i produktionen eller sætter penge i skattely.

Ingen faste standarder

Det var FN, der første gang brugte ESG-betegnelsen i 2006, men selv om begrebet kom fra den verdensomspændende organisation, er der aldrig blevet sat konkrete målestokke eller parametre op for, hvordan en ESG-score beregnes i praksis.

Det er i stedet private analysevirksomheder, der undersøger og fastsætter hver enkelt virksomheds ESG-score og beregner den samlede ESG-score for investeringsforeningernes puljer af aktier efter deres egne målestokke.

Får en portefølje af værdipapirer som for eksempel aktier en høj score, er det et udtryk for, at puljen af virksomheder i høj grad lever op til kravene om bæredygtighed på de forskellige områder.

Og får en pulje en lav score, kan der for eksempel være olieproducerende virksomheder i puljen eller virksomheder, der laver cigaretter.

ESG-score

Brug ESG som rettesnor

Selv om der ikke findes en standard for, hvordan ESG-scoren fastsættes, kan du sagtens bruge den som en rettesnor, når du er i gang med at undersøge, hvad du vil investere i. Det forklarer Lars Baadsgaard.

“Du kan ikke sammenligne forskellige investeringsforeningers bæredygtighed med hinanden, fordi der jo ikke er en klar og utvetydig fælles definition af, hvad en bæredygtig aktie er eller ikke er, så der kan godt være en vis grad af slør i brugen af ESG-scorerne. Hensigten og målet med ESG-scoren er dog det samme, uanset hvem der bruger den. Det er trods alt ikke sådan, at en kulsort virksomhed kan kategoriseres som fuldstændig bæredygtig hos et analyseinstitut og kulsort hos et andet. Så derfor kan du godt bruge ESG-scoren som et udmærket pejlemærke for, hvor meget bæredygtighed der er tale om,” siger han.

Find en god uafhængig økonomirådgiver

Kræver noget indsigt at bruge

Det kræver selvfølgelig lidt tid at sætte sig ind i det her med ESG-betegnelserne, hvis du vil investere bæredygtigt.

“Ja, du skal være klar over, at det kan tage nogle timer, hvis du begynder at læse op på tingene, men forskellige forbrugere har jo forskellige ønsker til vidensniveauet. For nogle kan ESG-data virke som en tung information at tage ind, og for andre er det måske ikke,” siger Lars Baadsgaard.

Dykker du ned i ESG-scorerne, kan der samtidig gemme sig god og brugbar information, som også kan bruges til at gøre gode investeringer.

“Det kan umiddelbart være svært at forholde sig til de her ratings, fordi udgangspunktet for en score kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der kan for eksempel være en sort aktie, som er i fuld gang med at omstille sig til at blive en bæredygtig aktie. Det kan man kun finde ud af ved at undersøge det nærmere,” siger Steen Bech Andersen fra Aktionæren.

Han giver Ørsted som et eksempel på en virksomhed, der for ikke så mange år siden brugte kulfyrede  kraftværker og ville have fået en lav ESG-score – men som i dag modtager priser for at være en af verdens grønneste virksomheder.

Svanemærkede investeringsfonde

Så er det trods alt lidt lettere at sætte de opsparede penge i de nye mærkede fonde, for eksempel de svanemærkede investeringsfonde.

Det nordiske miljømærke gives nemlig til investeringsfonde, der opfylder en lang række krav; for eksempel må svane- mærkede investeringsfonde ikke indeholde virksomheder, der bryder menneskerettigheder, sælger våben eller får over fem procent af omsætningen fra for eksempel udvinding af kul, olie eller gas. Også tobaksvirksomheder er ekskluderet af listen.

Når der godt kan være virksomheder med, som får under fem procent af omsætningen fra for eksempel tobak, så er det for ikke at ekskludere for eksempel supermarkeder.

Strenge krav til svanemærkede fonde

Af de 100 milliarder kroner i BankInvests fonde ligger de 14 milliarder i tre svanemærkede fonde. De resterende 85 milliarder kroner er dog – forklarer administrerende direktør Lars Bo Bertram – ‘lysegrønne investeringer’, hvor der stadig stilles krav til virksomhederne om et vist bæredygtighedsniveau.

Men på spørgsmålet, om alle BankInvests puljer bliver svanemærkede med tiden, svarer den administrerende direktør:

“Det er jeg ikke sikker på bliver tilfældet. Der stilles forholdsvis hårde krav til de svanemærkede fonde, som for os er toppen af de grønne produkter, som vi tilbyder kunderne.”

Høj ESG-score versus Svanemærket fond

En svanemærket investeringsfond kan ikke umiddelbart sammenlignes med en investeringsfond med en høj ESG-score, da parametrene ikke nødvendigvis er de samme.

“Den måling, som Svanemærket laver, er forskellig fra, hvad andre gør, når de måler en ESG-score, men målet er det samme,” siger Lars Baadsgaard, og fortsætter:

”Fordelen med Svanemærket er måske blot, at det er mere jordnært og enkelt at forholde sig til for mange forbrugere. Men uanset om du vælger en svanemærket investeringsfond eller en fond med god ESG-score, så kan du godt regne med, at du i sidste ende får noget, der er i den gode ende for bæredygtigheden.”

Få fuld adgang til taenk.dk

Bliv medlem for 54 kr./måneden:

  • Find de bedste produkter

  • Undgå at blive snydt

  • Få mere end 150 uvildige test

  • Modtag medlemsmagasin

  • Få hjælp før, under og efter køb