Etisk og bæredygtig investering: Sådan kommer du i gang
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan investerer du etisk og bæredygtigt

Støt en bæredygtig udvikling – og undgå at sætte dine penge i krig, børnearbejde og korruption. Læs hvordan du kan investere etisk.

Lassen Olsen · Foto: Getty Images · 21. april 2021
Investering: Sådan investerer du etisk og bæredygtigt

Investerer du din opsparing, er det ikke længere kun et spørgsmål om at finde en investeringsfond eller en aktie, som giver et højt afkast.

Virksomheder bliver i stigende grad også vurderet på, om de for eksempel er bæredygtige, "grønne" og opfører sig etisk korrekt.

Her kan du blive klogere på:

  • Hvad er etiske og bæredygtige investeringer?
  • Hvorfor skal du overveje at investere bæredygtigt?
  • Giver etiske investeringer et godt afkast?
  • Hvordan undersøger du, om en investeringsforening eller virksomhed er bæredygtig og har orden i etikken?
  • Hvad er svanemærkede investeringsforeninger?
  • Skal du lægge dine investeringer om til "grønne", bæredygtige eller etiske investeringer?
  • Skal din pension investeres bæredygtigt?

Hvad er etiske investeringer?

Etiske investeringer betyder, at du ud fra nogle etiske kriterier udvælger de virksomheder, du vil investere i. Du kan eksempel kigge på:

  • Virksomhedens aftryk på miljø og klima – er virksomheden "grøn"?
  • Forholder virksomheden sig til for eksempel menneskerettigheder, klima, forbedring af sociale og miljømæssige forhold og arbejdsmiljø?
  • Handler virksomheden og ledelsen etisk – det vil sige: Lader de være med at hvidvaske penge, betaler de skat, er de transparente i forhold til den måde, de handler og investerer på?

At investere etisk kan også betyde, at du undgår investeringer i våben, tobak, minedrift og børnearbejde. Dit udgangspunkt kan også være at frasortere virksomheder, der bryder menneskerettighederne, skader miljøet eller er korrupte.

Hvorfor investere etisk, "grønt" eller bæredygtigt?

Investerer du i etiske virksomheder, er du med til at påvirke virksomhederne til at opføre sig mere ansvarligt. Forventningerne fra investorer betyder nemlig, at flere virksomheder omstiller sig og begynder at tænke på etik og troværdighed.

Ørsted, BP og Shell er eksempler på virksomheder, som har omstillet deres forretninger i en mere bæredygtig retning efter pres fra investorer.

ESG-faktorer og etisk investering

Hvor stor en forskel kan bæredygtige investeringer gøre? Det er umuligt at opgøre. Nogle har forsøgt at opgøre CO2-aftrykket ved investeringer, men bæredygtighed er meget mere end CO2-reduktion.

I finansverden vurderer man derfor virksomheders bæredygtighed ud fra de såkaldte ESG-faktorer, som står for Environment (altså miljø og klima), Social (sociale forhold) og Government (ansvarlig ledelse). På baggrund af de 3 faktorer udregnes en ESG-score.

Betegnelsen ESG blev introduceret af FN i 2006, men der findes inden faste og konkrete målestokke for, hvordan en sådan ESG-score udregnes.

Derfor er det i dag sådan, at det er private analysevirksomheder, der analyserer og undersøger hver enkelt virksomhed og på den baggrund beregner en ESG-score. De beregner også den samlede ESG-score for investeringsforeningernes puljer af aktier.

Den manglende ensretning af udregningen af ESG-scoren gør, at du ikke kan sammenligne for eksempel forskellige investeringsforeningers ESG-score med hinanden, da de jo kan være udregnet på forskellig vis.

Du kan dog godt bruge ESG-scoren som et pejlemærke for bæredygtige investeringer, for det trods alt ikke således, at én virksomhed får en meget lav score hos det ene analysefirma og helt det modsatte os et andet.

Giver bæredygtige investeringer et godt afkast?

Studier viser, at etisk og ansvarlig investering kan give et afkast, der er lige så godt eller endda bedre end traditionelle investeringer.

Om afkastet er godt afhænger af, hvad du investerer i, og hvordan det går på det finansielle marked og i de sektorer, du investerer i.

Omkostningerne ved bæredygtige investeringsfonde kan dog være højere end ved traditionelle investeringer, fordi det kræver ressourcer og dermed penge at screene fondene for at se, om de lever op til kravene for etiske investeringer.

Investering i investeringsforening: Sådan vurderer du etikken

Investeringer via en investeringsforening er en relativ let måde at investere på.

Investeringsforeningen opretter forskellige investeringsfonde, som du kan investere i. Hver fond består af en række virksomheder – det sikrer dig en god spredning i dine investeringer, så din risiko bliver lavere.

Nogle fonde består af etiske virksomheder, mens andre fonde ikke gør.

Undersøg investeringsfondens etiske profil

Tjek investeringsforeningens hjemmeside. Etiske investeringsfonde offentliggør typisk de etiske principper, de investerer ud fra, i en etisk profil.

Det kan for eksempel være, at investeringsfonden ikke investerer i virksomheder inden for bestemte brancher eller områder.

Fonden kan også have forpligtet sig til klima- eller bæredygtighedsmålsætninger som for eksempel UN PRI, Climate Action 100+, TCFD med flere.

Investeringsforeningen kan også evaluere dens investeringsfonde ud fra, om virksomhederne går op i miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG).

Mange af de større danske investeringsfonde har desuden tilsluttet sig FN’s 6 principper om investering. Principperne handler overordnet om, at investeringerne skal være bæredygtige, og de er derfor en god indikator for, om en investeringsfond er etisk.

Morningstar: Undersøg investeringsfondens etiske rating

Den amerikanske analysevirksomhed Morningstar vurderer både danske og udenlandske investeringsfonde ud fra, hvor bæredygtige og ansvarlige deres investeringer er.

Morningstar giver investeringsfondene en etisk bedømmelse på mellem 1 og 5 globusser – også kaldet Morningstar Sustainability Rating. Antallet af globusser indikerer, hvor etisk investeringsfonden er i forhold til andre fonde i samme kategori.

Vælg Svanemærkede investeringsfonde

Svanemærket kender du fra cremer, tøj og møbler – og siden 2017 har du også kunne finde svanemærkede investeringsfonde.

For at få svanemærket skal investeringsfonden certificeres og opfylde en række krav. De må eksempelvis ikke indeholde virksomheder, der bryder med menneskerettighederne eller sælger våben. De må heller ikke indeholde virksomheder, der får over 5 procent af omsætningen fra for eksempel udvinding af kul, olie, uran eller gas.

Svanemærkede investeringsfonde skal offentliggøre rapporter om deres investeringer og aktiviteter.

Investering i enkelte virksomheder: Sådan vurderer du etikken

Vil du investere i virksomheder med fokus på etik, skal du undersøge hver enkelt virksomhed for, om den lever op til dine krav til etik og bæredygtighed. Det kan du gøre på flere forskellige måder:

På virksomhedens hjemmeside kan du se, om virksomheden selv fortæller, om den går op i miljø, menneskerettigheder, social ansvarlighed, dyrevelfærd og lignende.  

Tjek, om virksomheden har forpligtet sig til deres mål, og om de har konkrete eksempler på, at de har taget bæredygtige til- eller fravalg.

Overholder virksomheden ikke sine etiske principper? Det kan du undersøge ved at holde øje med, hvad medierne skriver om virksomheden eller i virksomhedens egne rapporter.

Organisationen Global Reporting Initiative samler virksomheders rapporter om social ansvarlighed (CSR-rapporter). På Global Reporting Initiatives hjemmeside kan du søge efter en virksomheds navn og downloade dens CSR-rapporter.

Skal du omlægge til bæredygtige investeringer?

Har du allerede investeret din opsparing? Og kan det betale sig for dig at omlægge din investering, så den bliver bæredygtig?

Inden du omlægger, skal du spørge dig selv:

Hvad koster det at købe og sælge? Sælger du dine nuværende værdipapirer, kan du tabe eller tjene penge. Derudover koster det penge at handle, så overvej om det er pengene værd at sælge og købe nyt. Måske er det bedre for dig at supplere din nuværende investering med en mere bæredygtig investering – og måske vil du gerne betale ekstra omkostninger for at støtte en bæredygtig omstilling.

Følger du din investeringsstrategi? Investering er ikke et spil, og derfor gælder det om at have en god strategi, der tager hensyn til både din økonomi og din risikovillighed. Bæredygtige investeringer kan have højere eller lavere risiko, så tjek din bæredygtige investering grundigt og overvej, hvordan den spiller sammen med din investeringsstrategi.

Skal din pension investeres bæredygtigt?

Din pension er formentlig din største opsparing. Hver måned sætter du penge til side – og de penge investerer pensionsselskaber og pensionskasser i virksomheder og investeringsfonde, så din opsparing kan vokse i værdi.

De investeringer kan påvirke virksomheder til at opføre sig mere ansvarligt. Derfor er det ikke helt lige meget, hvordan din pension er investeret.

Arbejdsmarkedspension: Svært at investere etisk alene

Har du en arbejdsmarkedspension, hvor både du og din arbejdsgiver betaler ind til din pension? Så kan du ikke altid selv vælge, hvilket pensionsselskab eller pensionskasse du har din pension i.

Er din pension via din overenskomst investeret i en pensionskasse, kan du kontakte din fagforening for at få indflydelse på, hvordan dine penge investeres. Du kan også møde op til pensionskassens generalforsamling og gøre din indflydelse gældende.

Er din pension investeret via en firmaordning i et privat pensionsselskab, kan du tale med din arbejdsplads om, hvordan pensionsselskabet investerer din pension.

Privat pension: Sådan træffer du det etiske valg

Har du en privat pensionsordning, kan du undersøge pensionsselskabets politik for ansvarlige investeringer.

Pensionsselskabet kan også have en eksklusionsliste over navne på selskaber og lande, som pensionskassen ikke investerer sig i, eller den kan have forpligtet sig til klima- eller bæredygtighedsmålsætninger som for eksempel UN PRI, Climate Action 100+, TCFD med flere. Dem kan du se eller spørge efter.

Forbrugerrådet Tænk mener: Det skal være let at investere etisk

"Når du investerer, skal det være let at gennemskue, hvad du investerer i. Så kan du nemt undgå at støtte virksomheder, der bruger børnearbejde eller producerer våben.

Svanemærkede investeringer og andre mærkningsordninger, der gør det lettere at træffe et etisk valg, er et stort skridt i den rigtige retning.

Forbrugerrådet Tænk arbejder for, at flere investeringsforeninger skal have en uafhængig etisk rating (Fair Finance Guide), så du nemt kan investere i virksomheder, der tænker på for eksempel klimaet og gode arbejdsforhold."

Ida Marie Moesby, økonom i Forbrugerrådet Tænk