Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Alarmsystemer: Øger det sikkerheden?

Indbrud er ikke rart, men risikoen er lille. Du kan sikre dig med et alarmsystem, men der findes ingen uafhængige undersøgelser der viser, at de hjælper.
Af Christina Vejsgaard
10. August 2015
Alarmsystemer gavner kun få
Foto: Thinkstock

Privatalarmer kan være dyre

Alarmsystemer kan måske forhindre et indbrud. Men hvad er sandsynligheden for, at du overhovedet får et indbrud?

Alarmsystemer med vagtværn kan nemt koste dig over 15.000 kroner på en 5-årig periode - og endnu mere, hvis de rent faktisk skal rykke ud til en alarm. Det er derfor værd at overveje om du overhovedet har brug for det.

Forbrugerrådet Tænk Penge har tjekket priser på alarmsystemer med vagt

Indbrud er få i Danmark

Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev der i 2017 begået 29.137 indbrud i beboelsesejendomme i Danmark. Det er et kraftigt fald fra 2009, hvor antallet af indbrud toppede med 48.670. Men Danmark har stadig et højt antal af indbrud sammenlignet med øvrige lande i Europa.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik analyseret af Tænketanken Kraka viser, at kun 3 procent af de anmeldte indbrud i 2016 førte til en pågribelse og domfældelse af indbrudstyven.

Alarmsystemers gavn er ikke undersøgt

Om indbruddene kunne være undgået med et alarmsystem, er uklart. Der findes nemlig ingen uafhængige undersøgelser af, om alarmsystemer mindsker risikoen for at få indbrud.

Falck oplyser på deres hjemmeside, at deres alarmskilt sænker risikoen for indbrud med op til 70 procent. De oplyser dog ikke, hvor de har tallet fra.

Overvej risikoen

Risikoen for at din husstand bliver udsat for indbrud er ret lille, og et alarmsystem er ikke en garanti for at tyven går forbi dit hus. Det skal du have med i overvejelserne, inden du investerer i et alarmsystem.

Her kan du overveje et alarmsystem

Ifølge Kriminalpræventivt Råd vil det være nok at sikre døre og vinduer med gode låse, men du kan overveje et alarmsystem med eller uden vagtværn, hvis du

  • har langt til naboen,
  • rejser meget,
  • har særlige værdier som møntsamlinger, arvestykker eller malerier,
  • bor i et område med meget kriminalitet,
  • har haft indbrud før og føler dig utryg,
  • eller er utryg ved at være hjemme om natten.