Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sorter dit affald rigtigt

Affaldssortering er både i din og kommunens interesse, fordi det er godt for miljøet. Men hvordan sorterer du affaldet korrekt, og hvilket skrald skal i hvilke beholdere? Noget skal smides ud og noget skal genanvendes. Læs her, hvordan du gør.
Af David Bergeon
3. September 2015
Sorter dit affald rigtigt
Foto: Ricky John Molloy

Plast

Plastikflasker uden pant og advarselssymboler, tom emballage fra rengøringsmidler og plejeprodukter kan du aflevere i containeren til plast.

Plasten smeltes om og bruges til nye plastprodukter som for eksempel havemøbler, bamsefyld og fleecetrøjer.

Glas

Vin- og spiritusflasker, marmeladeglas og ketchupflasker kan du aflevere i en glascontainer.

Glasflasker kan skylles og genanvendes til nye drikkevarer, og glasskårene fra knust glas kan smeltes om til nyt glas.

Metal

Konservesdåser, sodavandsdåser uden pant og andet metal kan du aflevere i metalcontainere.

Metallet sorteres hos en skrotvirksomhed og sendes videre til omsmeltning til nye metalprodukter.

Pap og karton

Pap, karton og bølgepap kan du aflevere i papcontainere.

Pappet opløses og laves om til nyt pap til for eksempel flyttekasser, køkkenrullerør og æggebakker.

Papir

Aviser, ugeblade, reklamer og almindeligt kontorpapir kan du aflevere i papircontainere.

Papiret samles ind og kan for eksempel genbruges til køkkenruller, toiletpapir og avispapir.

PVC-produkter

Gummistøvler, regntøj, persienner og andre plastprodukter kan indeholde PVC, som danner giftige dampe, når det brændes.

Din kommune kan fortælle dig, hvordan du smider PVC-affald ud.

Storskrald

Møbler, madrasser og andet større affald går i kategorien storskrald.

Storskraldet smider du ud på genbrugsstationer, men der kan også være en særlig ordning i etageejendomme.

Bor du i villa eller rækkehus kan kommunen have en ordning om at hente dit storskrald på faste tidspunkter.

Elektronik

Computere, mikrobølgeovne, mobiltelefoner og batteridrevet legetøj skal enten smides ud i en beholder til småt elektronik eller til storskrald, hvis det er større computere eller fjernsyn. 

Elektronikaffaldet indeholder dele, der kan genanvendes fx ædle metaller og sjældne jordarter.

Farligt affald

Batterier, kemikalier, spraydåser og medicin er farligt affald og skal sorteres for sig selv.

Farligt affald skal tilintetgøres korrekt og køres derfor til fabrikker, hvor der er specialister til at håndtere det.

Haveaffald

Ukrudt, græs, blomsteraffald og hækafklip kan du smide i beholdere eller sække til haveaffald.

Haveaffaldet bliver komposteret og solgt til for eksempel gartnere

Dagrenovation

Husholdningsaffald som madaffald, mælkekartoner og andet affald kan være tilbage, når du har frasorteret alt det genanvendelige.

Dagrenovation bliver ikke genanvendt, men køres til forbrændingsanlæg, hvor det brændes og giver energi til fjernvarme og el.

Kilder: RenoSam og Københavns Kommune