Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Håndværker: Sådan undgår du dyre misforståelser

Murer, tømrer, elektriker og VVS’er kan gøre dit byggeprojekt til virkelighed. Men har du ikke en god aftale med håndværkeren, kan det koste dig dyrt.
Af Mette Andrea Boesgaard
27. November 2018
Byggeprojekt: Sådan får du styr på din aftale med håndværkeren
Foto: iStock

Lav en klar aftale med håndværkeren

Nyt køkken, nyt badeværelse eller ny terrasse kræver hjælp fra en håndværker. Men dit byggeprojekt kan blive dyrt eller ende med et helt andet resultat, end du forestiller dig, hvis du ikke laver en klar aftale med håndværkeren.

En kontrakt er et godt udgangspunkt for en klar aftale med håndværkeren. Med en kontrakt i hånden har du også bedre forudsætninger for at klage til et ankenævn, hvis I bliver uenige om arbejdets kvalitet eller omfang.

Download en kontrakt til håndværkeren

Undersøg markedet

Før du underskriver en kontrakt med håndværkeren, skal du finde en god håndværker og gøre dig nogle tanker om projektet.

Kvalitet og pris kan svinge fra håndværker til håndværker. For at finde den rette håndværker, skal du starte med at undersøge markedet:

  • Tjek internettet. Flere hjemmesider hjælper dig med at indhente 3 tilbud på samme opgave. Du skal give nogle kontaktoplysninger og beskrive opgaven, og så vil du blive kontaktet af relevante håndværkere.
  • Undersøg, om nogen i dit netværk kan anbefale en håndværker.
  • Læs brugeranmeldelser af de håndværkere, du overvejer at hyre.
    Brugeranmeldelser kan snyde dig - få hjælp til at bruge dem rigtigt

En håndværkergaranti er en garantiordning, der stiller dig bedre, hvis håndværkeren ikke gør arbejdet godt nok eller går konkurs. Vælg helst en håndværker med håndværkergaranti. Undersøg altid grundigt hvad garantiordningen dækker.

Find en håndværker med garanti på håndværkergarantis hjemmeside

Indhent flere bud på opgaven

Indhent tilbud på dit byggeprojekt fra 2-3 forskellige firmaer, så du har et grundlag for at sammenligne, hvad du får og til hvilken pris.

Tilbud skal du nogle gange betale for at få. Aftal altid skriftligt, om du skal betale for at få afgivet tilbud, før du indhenter tilbud.

Håndværkernes tilbud kan du bruge til at forhandle om prisen. Husk at nærlæse detaljerne i tilbuddet – er der forskel på materialer eller løsninger, som kan betyde, at det er pengene værd at betale mere for opgaven?

Tilbuddet skal du have på skrift. Så har du noget at henvise til, hvis du og håndværkeren senere er uenige om pris eller jobbets omfang.

Slutresultatet: Hvornår er arbejdet færdigt?

Håndværkeren får svært ved at indfri dine forventninger, hvis ikke du er klar over, hvad du ønsker af det endelige resultat. Derfor skal du gøre dig grundige overvejelser om slutresultatet, inden du sætter en håndværker på opgaven.

Opgaven skal du forklare så detaljeret som muligt til håndværkeren. På den måde kan I blive enige om, hvornår opgaven vurderes som færdig.

Når arbejdet er slut, vil du og håndværkeren typisk have en afleveringsforretning. Det betyder, I mødes og bliver enige om arbejdet har mangler, eller om det er helt færdigt. Aftal på forhånd om afleveringsforretningen er med i prisen eller ej.

Varigheden: Hvornår skal arbejdet være færdigt?

Byggeprojektet skal afsluttes hurtigst muligt. Sammen med håndværkeren skal du aftale, hvor lang tid opgaven tager at løse. Lav altid aftalen på skrift, så du har noget at henvise til, hvis der senere opstår uenigheder.

Kontrakten skal også beskrive, hvilke sanktionsmuligheder du har, hvis arbejdet bliver forsinket. Hvis ikke I har aftalt en dato, skal arbejdet være færdiggjort indenfor ”rimelig tid”.

Arbejdstiden kan i nogle tilfælde forlænges af håndværkeren af rimelige årsager, for eksempel hvis opgaven viser sig mere vanskelig end først antaget, eller der er leveringsforsinkelser på materialer. Er du selv skyld i forsinkelsen, kan du ikke få dækket eventuelle ekstra udgifter.   

Betaling: Hvor meget, hvornår og hvordan?

Betalingen skal I være enige om. I skal både have en klar aftale om, hvornår og hvor meget du skal betale, og hvornår du kan tilbageholde en betaling.

Giver håndværkeren et overslag på en pris, er det ikke et bindende tilbud på den endelige pris. Aftal, hvad der skal ske, hvis håndværkeren overskrider overslaget. I kan for eksempel aftale, at håndværkeren hurtigst muligt skal have en godkendelse fra dig for overskridelser på mere end 10 eller 15 procent.

Arbejdsfordelingen: Hvem skal gøre hvad?

Aftaler om arbejdsprocessen er særligt vigtige, for det er især her, at der er risiko for misforståelser.

Håndværkeren skal sammen med dig blive enige om rollefordelingen i projektet. Hvem skal indhente godkendelser fra myndigheder? Hvem skal købe materialerne? Hvem klarmelder byggeriet, når det er slut?

Mangler: Hvornår og hvordan skal de udbedres?

Hvis håndværkeren ikke udfører arbejdet som aftalt, er det en mangel. Det er også en mangel, hvis håndværkerarbejdet ikke er lavet fagmæssigt korrekt, eller det ikke er i overensstemmelse med dine eventuelle anvisninger.

Mangler har du ret til at få udbedret, også hvis de først viser sig, efter håndværkeren er færdig med arbejdet. Manglerne skal du gøre opmærksom på inden for rimelig tid.

Rimelig tid afhænger af situationen, og hvilken mangel der er tale om. Du skal især reagere hurtigt, hvis du opdager en skade, som kan blive værre jo længere tid, der går. Det kan for eksempel være en fugtskade på dit nye badeværelse.

Håndværkeren skal også rette op på fejlen indenfor rimelig tid.

1-års eftersyn: Skal der være et?

1-års eftersyn giver dig, håndværkeren og eventuelt en byggesagkyndig eller entreprenøren mulighed for at gå byggeriet igennem et år efter overlevering. I behøver ikke have et 1 års eftersyn, men det er en god mulighed - særligt ved store entrepriser, hvor mangler først dukker op hen ad vejen.

1-års eftersynet skal fremgå af din kontrakt med håndværkeren. Her skal I også have klarhed over, hvem der skal indkalde til 1-års eftersynet, og hvornår der skal være fastsat en dato for eftersynet.

Inden 1-års eftersynet skal du skrive de mangler ned, som du har fundet i årets løb.

Under gennemgangen går du byggeriet igennem sammen med håndværkeren og entreprenøren, og I bliver enige om fejl og mangler. Herefter laver I en rapport.

Rapporten fra 1-års eftersynet skal indeholde aftaler om:

  • Hvornår skal manglerne senest være udbedret
  • Økonomiske aftaler - hvem er ansvarlig for at omkostninger i forbindelse med arbejdet. Sørg for at få aftalen på skrift.
  • Praktiske forhold, for eksempel om håndværkeren skal have nøgle til huset, og om arbejdet skal ske bestemte tidspunkter på dagen  

Er I uenige om, hvorvidt en mangel er en mangel, skal det fremgå af rapporten.

Få rådgivning om dine rettigheder

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Forbrugerrådet Tænk giver rådgivning om dine rettigheder med hensyn til købelov og markedsføring.

Som medlem af Forbrugerrådet Tænk kommer du forrest i telefonkøen, og du kan få rådgivning på mail.