Skal du samle dine pensioner ét sted?
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Små klatpensioner kan koste dyrt

Har du mindre klatpensioner, kan høje omkostninger æde af pengene, og du kan med fordel samle flere pensioner det samme sted. Der er dog situationer, hvor du bør beholde en klatpension.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 10. august 2023
Kvinde viser sin mand en oversigt over pensioner på computer i køkken

Danske lønmodtagere skifter ofte job. Faktisk skifter hver femte dansker job hvert år, viser en analyse fra Djøf. Og når vi skifter til nyt job, er det ikke kun arbejdspladsen, vi skifter ud. 

Mange har i forbindelse med deres job en arbejdsmarkedspension, og når der skiftes job, vil der i mange tilfælde følge en arbejdspension i et nyt pensionsselskab med. Derfor kan du risikere at have flere mindre pensioner stående i flere pensionsselskaber. 

“Det helt grundlæggende problem ved at have flere mindre pensioner fordelt i flere pensionsselskaber er, at du betaler omkostninger for hver pension."

"Ofte vil der være tale om et fast, årligt gebyr samt nogle udgifter, der er forbundet med din konkrete pension. Og det er klart, at hvis du betaler fx 1.000 kroner årligt i gebyrer for at have en pension på 20.000 kroner, risikerer du, at omkostningerne simpelthen med tiden æder din pension op, fordi afkastet er mindre end omkostningerne,” siger cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen. 

Har ikke styr på pensionen

PensionDanmark er et pensionsselskab ejet af en række fagforbund og arbejdsgiverforeninger, som administrerer de pensioner, der er del af overenskomsterne. Her fortæller kundedirektør Flemming Tovdal Schmidt, at mange slet ikke er klar over, hvad de har af pensioner, eller hvad de betaler af omkostninger til pensionsopsparingen:

“Pension er ikke noget, der interesserer særligt mange danskere. Det er mere oplagt at gå op i, hvad du betaler for mælken i supermarkedet eller for benzinen, end hvad du betaler for din pension, selv om der er langt flere penge på spil i forhold til pensionen.” 

I sidste ende kan omkostningerne have stor betydning for, hvor meget du har at leve for som pensionist, eller hvornår du kan trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Flemming Tovdal Kundedirektør i PensionDanmark

“I sidste ende kan omkostningerne have stor betydning for, hvor meget du har at leve for som pensionist, eller hvornår du kan trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet,” siger Flemming Tovdal Schmidt og påpeger, at når omkostningerne betyder meget, så har det også stor betydning, at man ved at have flere, mindre pensioner betaler omkostninger flere steder. 

Heldigvis er det muligt og ret uproblematisk at flytte en pension fra et tidligere job til sin nuværende pensionsordning. Er der tale om mindre pensioner på under 56.000 kroner, er der ingen tidsfrist for, hvornår det kan gøres. Ved større pensioner er der en tidsfrist på tre år efter jobskifte, men i nogle tilfælde vil det kunne lade sig gøre at flytte pensionen efter tidsfristen. 

Betal kun omkostninger et sted

Flemming Tovdal Schmidt opfordrer til, at man undersøger, hvad man har af mindre pensioner i andre pensionsselskaber end ens nuværende, og hvad man årligt betaler af omkostninger til disse pensioner. I langt de fleste tilfælde vil det kunne betale sig at overføre mindre pensioner til sin nuværende pensionsordning, så du kun betaler omkostninger ét sted. 

“Vi har opfordret til, at mindre pensioner på for eksempel 25.000 kroner eller derunder automatisk blev overført til ens nuværende pensionsordning, eller at det var noget, man bare selv kunne gøre med et klik på pensionsinfo.dk, men vi har ikke fundet opbakning til forslaget,” siger Flemming Tovdal Schmidt, og derfor er det stadig noget, man aktivt selv skal gøre. 

Ikke alle pensioner bør samles

Når Flemming Tovdal Schmidt opfordrer til at samle pensioner, taler han primært om mindre pensioner på 25.000 kroner eller derunder, for der kan være grunde til at beholde større pensionsopsparinger hos et selskab, der ikke er ens nuværende pensionsselskab. 

Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk siger, at det er vigtigt at kigge nærmere på sine gamle pensioner, inden man flytter dem, for der kan være forskellige grunde til, at det kan svare sig at lade dem stå. 

Hvis du for eksempel har en pension med en favorabel garantirente, kan det være attraktivt at beholde den. Morten Bruun Pedersen Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk

“Hvis du for eksempel har en pension med en favorabel garantirente, kan det være attraktivt at beholde den. I dag bruges garantirente næsten ikke mere, fordi den garanterer et positivt afkast, uanset hvordan selskabets investeringer går, og det betyder, at du i en tid, hvor pensionsselskabet taber penge, stadig får et positivt afkast,” siger Morten Bruun Pedersen. 

Det kan også tænkes, at du har en pensionsopsparing med meget lave årlige omkostninger i procent, og at dit nye pensionsselskab er dyrere. I det tilfælde risikerer du at skulle betale en højere ÅOP hos det nye selskab, end det du sparer ved ikke at skulle betale de faste omkostninger, og så giver det ikke meget mening at flytte pensionen. 

Der kan også være forsikringer tilknyttet en ældre pension, som har nogle fordelagtige vilkår, og hvis du flytter pensionen, vil de forsikringer blive opsagt, så det er også fornuftigt at undersøge. 

Tre måder at få ‘klatpensioner’ ud af verden

Samle pensionen ét sted: Du kan samle pensionerne i én ordning, typisk hos det sted, hvor din nuværende arbejdsmarkedspension befinder sig. Der er normalt ikke problemer med at samle pensionerne, men der kan dog være begrænsninger. For eksempel hvis den gamle arbejdsmarkedspension har været omfattet af nogle særlige forsikringsordninger, som det nye selskab ikke tilbyder. 

Du skal være opmærksom på, at du kan komme til at betale et ekspeditionsgebyr for at få dine pensioner flyttet. For nogle pensioner er der dog en jobskifteaftale, der sikrer, at pensionerne kan flyttes uden gebyr i op til tre år efter jobskiftet. Mindre pensionsordninger på under 20.000 kroner er også gratis at flytte. Betales der gebyr, er det altid til det selskab, der afgiver en pensionsordning. Det tager typisk tre måneder at flytte en pension.

Lave din egen pensionsopsparing: Du kan samle dine pensionsmidler på en pensionsopsparing, en ratepension eller en aldersopsparing i banken og selv investere for midlerne i stedet for at lade pensionsselskabet gøre det for dig. Omkostningerne ved at investere selv kan være lavere end hos pensionsselskabet, og du bestemmer selv, hvad du vil investere i, hvilket du ikke har indflydelse på hos pensionsselskabet. Det kan dog ikke altid lade sig gøre at flytte pensionsmidlerne til banken, da arbejdsmarkedspensionerne kan være bundet af de såkaldte genkøbsklausuler. Desuden kan pensionsordninger med livrente heller ikke flyttes til bankerne. Du skal også betale et gebyr for at få flyttet en ordning til banken.

Hæve pensionerne: Den tredje mulighed er at hæve pensionerne. Der kan igen være begrænsninger på, om det overhovedet kan lade sig gøre, og hvis det endelig kan, skal du betale afgift af beløbet til staten. Afgiften kan være op til 60 %. På en kapitalpension er den dog 52 %, og for en aldersopsparing er den 20 %. Det vil altid være en dyr løsning at hæve en pension før tid.

Få hjælp til at optimere din pension