Her er forskellen på en investeringsforening og en ETF Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Her er forskellen på en investeringsforening og en ETF

De to investeringsprodukter minder på nogle måder om hinanden og kan godt sammenlignes, men en ETF adskiller sig på enkelte punkter, som du bør kende til.

Lars Nøhr Andresen og testansvarlig David Reinhardt · Foto: Getty Images · 31. maj 2022
ETF

En ETF er et investeringsprodukt, der på mange måder minder om en investeringsforening. ETF er blot en forkortelse af Exchange Traded Fund.

ETF’en købes og sælges på samme måde som en investeringsforening, og kan altså handles via din netbank eller en online handelsplatform. 

Den største forskel, der typisk lægges vægt på, mellem en investeringsforening og en ETF er, at en ETF altid er lagerbeskattet, mens en investeringsforening kan være lagerbeskattet eller beskattet efter realisationsprincippet. 

Det betyder, at du med en ETF altid betaler skat af dit afkast årligt, hvorimod du med en investeringsforening kan være realisationsbeskattet, hvor du først betaler skat, når du sælger din investering og dermed realiserer dit afkast eller dit tab. 

ETF'er: Typisk meget lave omkostninger

En anden vigtigt forskel mellem investeringsforeninger og ETF’er er, at omkostningerne typisk er meget lave.

I vores seneste test af investeringsforeninger med europæiske aktier, har vi tre ETF’ere med. Her så vi, at hvor de billigste investeringsforeninger har omkostninger, der ligger på omkring 0,5 procent i årlige omkostninger i procent (ÅOP), har de billigste ETF’ere omkostninger på 0,15 procent i ÅOP. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der i de samlede omkostninger ved køb af ETF’ere typisk også er vekselomkostninger til den handelsvaluta, som ETF’en handles i. Og i nogle banker er der også højere depotomkostninger end for danske investeringsforeninger, men det er ikke omkostninger, der typisk bringer de samlede omkostninger for billige ETF’ere op i nærheden af de omkostninger, som ses for de fleste investeringsforeninger.

Reguleret efter EU-direktiver

Europæiske ETF-fonde, som dem vi har med i vores test, er UCITS ETF’ere. Det betyder, at det er ETF-fonde, der ligesom investeringsforeninger, følger et EU-bestemt regelsæt for spredning af værdipapirerne, investorbeskyttelse og lignende. 

UCITS står for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, og en ETF, der følger dette EU-regelsæt vil have forkortelsen UCITS i selve navnet. 

Du kan også købe amerikanske ETF’ere. De vil ikke være reguleret efter UCITS, og her vil navnet forkortelsen UCITS derfor ikke indgå. 

ETF vs. en traditionel investeringsforening

Selv om der er visse forskelle har UCITS ETF’er overordnet de samme funktionelle karakteristiska og egenskaber som traditionelle investeringsforeninger. 

Finanstilsynet vurderer derfor, at forskellene i konstruktionerne ikke har væsentlig betydning for den enkelte investor. 

Hvis du vil være sikker på at vælge en ETF, der ikke adskiller sig for meget fra de danske investeringsforeninger, kan du derfor gå efter UCITS ETF’ere, fordi de lever op til de samme regulativer, som investeringsforeningerne gør.