Investering: Få styr på skatten | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Investering: Få styr på skatten

Alt, du tjener på investeringer, er en indtægt, og det skal der betales skat af. Men skat af investeringer tæller ikke med som lønindtægt, og der er andre detaljer omkring skat af investeringer, du bør kende til.

Morten Steiniche · Foto: Getty Images · 8. februar 2022
Betaler skat af investeringer

Du skal betale skat af det, du tjener på dine investeringer, og det er, uanset om du har tjent penge på aktier eller på obligationer.

Du skal betale skat, hvis du realiserer – det vil sige sælger – aktier og får en fortjeneste ud af det, eller hvis du får et eller flere udbytter udbetalt.  

Der er dog også situationer hvor du skal betale skat, selvom du ikke har realiseret gevinsten. Fx er der fonde bl.a. såkaldte ETFér som lagerbeskattes – det vil sige, at du beskattes af årets kursstigning, også selvom du ikke har solgt.

Indberetning sker oftest automatisk

De fleste indtægter fra værdipapirer indberettes heldigvis automatisk til Skat og vil fremgå af din årsopgørelse – med mindre du benytter en aktiesparekonto, hvor der er lagerbeskatning. Her sker beskatningen automatisk og udenom din årsopgørelse.

Tjek altid med Skat i slutningen af året for at se, om alt nu også er indberettet korrekt. Det er du forpligtet til efter loven.

Hvad er lagerbeskatning?

Hvis du har værdipapirer, der lagerbeskattes, betyder det, at du hvert år skal betale skat af både et urealiseret og et realiseret afkast. Hvis dine aktier stiger med fx 10 procent, så skal du betale skat af de 10 procent, uanset om du har solgt dem eller ej. Hvis dine lagerbeskattede værdipapirer falder i værdi, får du et fradrag for de 10 procent, uanset om du har solgt dem eller ej.

Skat af aktieudbyttet

Har du aktier i virksomheder, som udbetaler udbytte, bliver aktieudbytter du har fået udbetalt i løbet af året, indberettet til Skat. Det sker igen helt pr. automatik, og det skyldes, at de danske banker har pligt til at opgive alle køb, salg og modtagne udbytter til Skat.

Du skal altså ikke gøre noget aktivt i forhold til Skat, men det kan være en god ide at tjekke, om det nu er tilfældet, at alt er blevet indberettet. Under din årsopgørelse på Skat’s hjemmeside findes en god oversigt over dine gevinster og udbytter for hver enkelt af dine aktier og de fleste fonde, danskerne investerer i.

Det er også en god ide at holde øje med, hvad du får udbetalt af udbytter hen over året. Det kan have betydning sidst på året, hvis du vil spare skatten på dine gevinster ved at realisere nogle af de dine tabsgivende aktier.

Du skal betale skat af aktiesalg

Når du sælger en aktie, skal du betale skat af det, du har tjent på den.

Der er ingen kildeskat (altså skat, der opkræves hos kilden) på aktiegevinster, som der for eksempel er på din løn, hvor arbejdsgiveren automatisk sender penge videre til Skat.

Det er op til dig selv at få betalt skatten til Skat, og det kan komme bag på nogle.

Derfor skal du huske på, at der ligger en skatteregning og venter på den gevinst, som du får ind på bankkontoen.

Hvornår skal du betale skat af aktiesalg?

Det kan godt betale sig for dig at gøre dig nogle tanker om, hvornår du betaler din restskat.

For det første vil der fra årsskiftet begynde at løbe renter på de penge, som Skat har til gode hos dig. Dernæst kan du risikere at blive opkrævet negative renter af banken, hvis dit aktiesalg betyder, at der går et større beløb ind på din konto.

Så er det måske bedre at betale skatten med det samme.

Realiserede tab på værdipapirer trækkes fra

Har du tab i stedet for fortjeneste, kan det ofte trækkes fra i skat. Men her gælder det samme princip om, at du kun kan trække det fra, som du realiserer, det vil sige sælger.

For nogle fonde, fx nogle ETF’er, kan du dog trække tab fra, selvom du ikke har solgt. 

Hvis du har aktier, som er faldet så meget i værdi, at du ville miste penge på at sælge dem, så kan du trække dit tab fra i skat, hvis du vælger at sælge aktierne. Beholder du derimod aktierne, kan du ikke bruge tabet til noget, men på den anden side har du jo heller ikke realiseret tabet, og aktierne kan måske stige igen.

Skat af ETF’er

Flere og flere danskere sætter opsparingen i såkaldte ETF’er. Det er en anden måde at investere på, og beskatningen er også anderledes end aktier, som du direkte ejer selv og også selv har købt. Skattereglerne for ETF’er blev ændret i 2020 og minder nu mere om beskatningen fra danske investeringsforeninger. Investerer du i ETF’er, bør du sætte dig grundigt ind i skattereglerne gældende for de ETF’er, du har investeret i, for der kan være forskelle på beskatningen. På skat.dk kan du se, hvilke EFT’er der er aktieindkomstbeskattede, og hvilke der er lagerbeskattede.

Der er nogle investorer, der spekulerer i salg af tabsgivende aktier, fordi de realiserede tab på aktier kan bruges til at spare skatten på aktiegevinsterne.

Det kræver et vist overblik at foretage skattesalg med succes, så du sparer skatten på gevinsterne. Du kan fx risikere at realisere flere aktier med større tab, end du har brug for. Og omvendt kan du også risikere, at du ikke er opmærksom nok på, hvad du får udbetalt i aktieudbytter hen over året og derfor heller ikke får solgt tilstrækkeligt med tabsgivende aktier til fuldt ud at dække udbytterne. 

Som udgangspunkt bør du ikke spekulere meget på skat, når du investerer i aktier eller aktiefonde. Det vigtigste er, at du i det hele taget investerer og dermed på lang sigt kan forvente et afkast.