Vælg elektronikdækning frem for tillægsforsikringer
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Vælg elektronikdækning frem for tillægsforsikringer

Når du køber fx en mobiltelefon, får du typisk tilbudt at tilkøbe en forsikring til produktet, men disse tillægsforsikringer kan sjældent betale sig.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 31. januar 2022
nye telefoner

Når du køber et produkt, bliver du ofte tilbudt at tilkøbe en forsikring til produktet – en tillægsforsikring, der kun dækker dette ene produkt.

”Rent økonomisk kan disse forsikringer sjældent betale sig – og det er, fordi de er en for god forretning for både forsikringsselskaber og butikker, at de gerne vil sælge dem,” siger chefkonsulent Lars Baadsgaard i Forbrugerrådet Tænk.

Tillægsforsikringer er ofte en dyr løsning

Han forklarer, at en forsikring altid er lidt som at spille lotto, og i den forbindelse er en tillægsforsikring til måske 500 kr. i forbindelse med køb af et fjernsyn et meget dyrt lod, hvor der er lille sandsynlighed for gevinst, i forhold til hvad tillægsforsikringen koster.

Rent økonomisk kan disse forsikringer sjældent betale sig – og det er, fordi de er en for god forretning for både forsikringsselskaber og butikker, at de gerne vil sælge dem. Lars Baadsgaard Chefkonsulent Forbrugerrådet Tænk

Tillægsforsikringer tilbydes typisk i forbindelse med køb af elektronik, og det er dog værd at være opmærksom på, at en almindelig indboforsikring ikke normalt dækker elektronisk udstyr, og elektronikdækning skal tilvælges.

”Men rent økonomisk set er det en bedre forretning at bruge 400-500 kr. årligt på at inkludere elektronik i din indboforsikring, end det er at bruge 400-500 kr. på en tillægsforsikring, hver gang du køber noget elektronik og hårde hvidevarer,” siger Lars Baadsgaard, fordi indboforsikringen dækker al din elektronik og ikke kun et enkelt produkt.

Hvad dækker en elektronikforsikring?

Overordnet dækker en elektronikforsikring normalt al elektronik i hjemmet, men du bør læse forsikringsbetingelserne grundigt, for det er forskelligt fra selskab til selskab, hvordan elektronikforsikringen dækker.

”Nogle selskaber dækker også større pixelfejl på fladskærme, mens andre selskaber udelukkende dækker med nyværdierstatning i op til to år, fra du købte produktet, mens andre erstatter med nyværdi, indtil produktet er fire år gammelt,” siger Lars Baadsgaard.

Nogle skader er ikke dækket

Skader forvoldt af dyr eller børn er måske ikke dækket af din elektronikdækning. Ligeledes er det ikke sikkert, at din tillægsforsikring dækker selvforvoldte skader på elektronik. Slitageskader dækkes som udgangspunkt ikke af elektronikforsikringen, men de kan være dækket af en tillægsforsikring.

”Du skal være opmærksom på, at din elektronikforsikring ikke dækker på samme måde som tillægsforsikringer tilkøbt til et specifikt produkt. Et kendt problem er fx, at du taber din telefon og ødelægger skærmen. En sådan skade vil sandsynligvis være dækket af tillægsforsikringen, men ikke nødvendigvis være dækket af elektronikforsikringen i indboforsikringen,” siger Lars Baadsgaard.

Han pointerer, at der derfor godt kan være situationer, hvor en tillægsforsikring tilkøbt til et enkelt produkt kan give mening.

”Hvis du ikke under nogen omstændigheder kan bære tabet af fx at erstatte din telefon eller computer, kan en tillægsforsikring give mening. Men hvis din økonomi kan bære et sådant mindre økonomisk tab, bør du undlade at tegne tillægsforsikringer, når du køber elektronikprodukter og hårde hvidevarer,” siger Lars Baadsgaard.

3 gode råd til tillægsforsikringer

  1. Bliv din egen forsikring

Bliv dit eget forsikringsselskab ved at spare udgiften til tillægsforsikringen og sætte beløbet ind på en bankkonto, hver gang du køber et produkt. Når du får reparationer, eller et produkt går helt i stykker, hæver du penge fra kontoen.

  1. Overvej en elektronikforsikring

Overvej, om du vil være godt nok dækket med en tilvalgsforsikring såsom elektronikskade i tilknytning til din indboforsikring.

  1. Husk reklamationsret

Hvis du har tegnet en tillægsforsikring og får en funktionsfejl inden for de første to år, skal du være opmærksom på, at den om muligt behandles under din reklamationsret og ikke ved dækning via din tillægsforsikring. På denne måde undgår du at betale selvrisiko. Generelt er butikkernes tillægsforsikringer en for dyr måde at få større sikkerhed på i privatøkonomien.