Forsikringen var alt for dyr
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Kirstens forsikring var alt for dyr 

Der kan være penge at spare på at tjekke forsikringerne igennem med jævne mellemrum. Ifølge Jens Egelund-Müller blev hans mors samlede forsikringspræmie halveret efter blot en halv times samtale med forsikringsrådgiveren.

Morten Steiniche · Foto: Jeppe Carlsen · 2. maj 2023
Jens Egelund-Müller og Kirsten Müller

Det er, da Jens Egelund-Müller hjælper sin 83-årige mor, Kirsten Müller, med at få genstartet hendes MitID, at han får øje på de forsikringspolicer, der ligger på bordet.

”Og der må jeg indrømme, at jeg fik et chok, for det er jo en meget høj samlet præmie, hun betaler for forsikringerne,” fortæller Jens Egelund-Müller, som kort efter kontakter Tryg for at høre, hvorfor præmien er så høj.

Og det opkald viser sig at være gode penge værd, for ifølge Jens Egelund-Müller bliver den samlede forsikringspræmie efter blot en halv times samtale med forsikringsrådgiveren halveret. Det sker, efter at bl.a. en af forsikringerne er blevet opsagt, flere dækningssummer er blevet nedsat, og dækninger er blevet fjernet. Jens Egelund-Müller er rystet over, at det alligevel ender med en halvering af forsikringspræmien.

”Ja, det gør mig ægte bekymret, for hvor mange ældre borgere betaler alt for høje præmier på deres forsikringer?” spørger han.

Du skal selv gøre noget

Rådet til alle forsikringstagere lyder at få tjekket forsikringerne i ny og næ. Det er typisk noget, du gør fx ved at ringe op til forsikringsselskabet eller ved at gå ind på forsikringsguiden.dk, der indeholder alle forsikringsselskabernes produkter.

”Du bør tjekke dine forsikringer en gang om året, i særdeleshed hvis der sker ændringer i dit liv, fx hvis du har købt hus, stiftet familie, eller der på anden måde er sket ændringer i familien,” siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P, forsikringsselskabernes brancheorganisation.

Ifølge Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, kan det dog være svært for nogle grupper, fx ældre mennesker, at huske at få tjekket forsikringerne igennem med jævne mellemrum.

”Og så er det måske, at man står med forsikringer, som i virkeligheden er blevet for dyre – måske fordi prisen på forsikringerne ubemærket bare er steget og steget, eller fordi forsikringerne er blevet utidssvarende, fordi der evt. er noget i ens livssituation, som har ændret sig,” siger han.

Forvent ikke, at forsikringsselskabet gør noget

Det er dog de færreste, som er så flittige, at de tjekker forsikringerne ofte, som F&P foreslår, siger Per Østergaard Jacobsen, ekstern lektor ved CBS og direktør i rådgivningsfirmaet Efficiens.

”Forsikringer er et lavinteresseområde hos forbrugerne. Det er oftest ikke noget, man interesserer sig for, før man har fået en skade og så får et wakeupcall. Indtil da er det for de fleste mennesker bare noget, der kører automatisk via Betalingsservice, men det er noget, man i princippet bør være mere fokuseret på,” siger han.

Forsikringsselskaberne er private virksomheder, som dybest set er sat i verden for at tjene penge på dig. Morten Bruun Pedersen Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk

Jens Egelund-Müller får at vide hos Tryg, at det er ”folks eget ansvar at holde orden på forsikringerne”, men den besked er han ikke helt tilfreds med.

”Jeg synes, at forsikringsselskaberne bør tage ansvar for, at kunderne betaler den rigtige pris,” siger han.

Men det er tilsyneladende ikke, hvad du som forsikringstager kan forvente af forsikringsselskaberne, mener Morten Bruun Pedersen.

”Forsikringsselskaberne er private virksomheder, som dybest set er sat i verden for at tjene penge på dig, og du kan bare ikke forvente, at de henvender sig til dig af sig selv for at sætte din forsikringspræmie ned,” siger han.

Individuelle priser

Priser på forsikringer stiger – som alt muligt andet i samfundet, der koster penge – men derfor er det ikke sikkert, at du skal betale de fulde prisstigninger. Det er Per Østergaard Jacobsen opmærksom på.

”Forsikringsselskaber regulerer typisk deres priser og produkter over en bred kam, men der kan være alle mulige grunde til, at du ikke hører lige præcis med i den pulje, fordi der jo er så mange forhold, der kan spille ind i en forsikring,” siger han.

Og derfor kan det også være svært at sammenligne forsikringsselskabernes produkter på tværs af hinanden.

Jens Egelund-Müller og Kirsten Müller

”Det er altid en balance imellem det, du betaler, og det, du får for varen. Det er meget komplekst at sammenligne forsikringer. Det er fx ikke kun et spørgsmål om pris, men også om dit skadesbillede, altså hvor mange skader du har haft tidligere,” siger Per Østergaard Jacobsen.

Hos Tryg bekræfter pressechef Susanne Lindhage, at priserne på forsikringer ikke altid er så lette at sammenligne.

”Prisen på en forsikring er individuel og fastsættes på baggrund af en individuel risikoberegning. Produktet kan være det samme, men det er risikoprofilen sjældent. Derfor er prisen på en forsikring individuel og fastsættes på baggrund af en individuel risikoberegning,” siger hun.

Husk at forhandle med forsikringsselskabet

Men opdager du alligevel – fx via forsikringsguiden.dk – at du betaler mere for en forsikring, end du ville gøre hos andre forsikringsselskaber, er det noget, du bør reagere på, siger Morten Bruun Pedersen.

”Det kan være svært at gennemskue forsikringsselskabernes prissætning, så tag fat i dit forsikringsselskab, hvis du har på fornemmelsen, at du betaler for meget, og hvis du betaler for meget, og forsikringsselskabet ikke vil sætte præmien ned, så skift selskab,” siger han og anbefaler, at du altid først forsøger at forhandle dig til en bedre pris med forsikringsselskabet.

Til syvende og sidst er det forsikringsselskaberne selv, som prissætter deres produkter. Det understreger underdirektør Pia Holm Steffensen fra F&S.

”Det er et frit marked med fri prissætning, så det blander vi os ikke i. Det eneste, jeg kan sige, er, at vi jo har Forsikringsguiden, hvor man har mulighed for at tjekke, om man har den rette dækning til rette pris, og på den måde kan man sikre sig, at man altid får det bedste tilbud på markedet,” siger hun.

Får kompensation

Omkring en måned før Jens Egelund-Müller kontakter Tryg, har hans mor, Kirsten Müller, selv kontaktet forsikringsselskabet, i forbindelse med at hendes mand er kommet på plejehjem, men det er først, da sønnen Jens Egelund-Müller ringer til Tryg, at der bliver foretaget en grundigere revidering af forsikringerne. Det er et forløb, som ærgrer Tryg, hvorfor forsikringsselskabet alligevel ender med at kompensere Kirsten Müller med et beløb svarende til den årlige præmie efter nedsættelsen af præmien.

”Vi kunne derfor godt have ønsket os, at vi havde været mere proaktive her og foretaget en grundigere forsikringsgennemgang på et tidligere tidspunkt,” siger pressechef Susanne Lindhage som svar på spørgsmålet om, hvorfor Tryg vælger at kompensere Kirsten Müller.

”Som forsikringstager bærer man selv et ansvar for at informere sit forsikringsselskab, hvis ens forsikringsbehov ændrer sig. Som forsikringstager har man ligeledes et ansvar for at tjekke, at den pris, man betaler for sine forsikringer, er den rette. Når det er sagt, så vægter vi god service og kundetilfredshed meget højt og anerkender, at vi på enkelte punkter i denne sag kunne have gjort det bedre. Derfor har vi, ud over den fremadrettede rabat, udbetalt et passende kontant beløb til kunden.”

Betaler du det, du skal, for dine forsikringer?

  • Tjek dine forsikringer, gerne en gang om året. Har du de forsikringer, du har brug for, eller har du dækninger, som du ikke længere har brug for?
  • Tjek forsikrings­guiden.dk for at se, hvad standardforsikringer koster hos andre forsikringsselskaber.
  • Ring til forsikringsselskabet, hvis du synes, du betaler for meget, og prøv gerne at forhandle prisen ned med selskabet.
  • Skift selskab, hvis du kan få den samme ydelse billigere et andet sted.