Det skal du vide, før du vælger husforsikring
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Det skal du vide, før du vælger husforsikring

Som udgangspunkt er de forskellige dækninger i husforsikringen ens, men der er nogle områder, hvor husforsikringerne hos de enkelte selskaber adskiller sig, og som du bør være særligt opmærksom på.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 27. oktober 2022
Familie kigger på husforsikringer på computeren

Husforsikringen er en forsikring, du ikke kommer udenom, hvis du er husejer, og med denne forsikring kan der være store summer på spil. Derfor bør du være opmærksom på nogle særlige punkter, hvor forsikringerne hos de enkelte forsikringsselskaber adskiller sig fra hinanden. Og i særlige omstændigheder kan der også være detaljer i dækninger, du bør være opmærksom på. 

Du skal aktivt tilvælge mange af de dækninger, der potentielt er vigtige for netop dig - de er nemlig ikke altid en del af standarddækningen i din husforsikringen. 

Vær opmærksom på selvrisikoen

En vigtig faktor for prisen på din husforsikring er den selvrisiko, du ønsker. Selvrisikoen fastsættes ikke ens hos de forskellige selskaber. Hos nogle selskaber kan du vælge mellem et stort spænd på for eksempel 0-10.000 kroner i selvrisiko, mens andre selskaber har færre valgmuligheder. 

Generelt falder prisen på forsikringen, desto højere selvrisiko du vælger. Det er individuelt, hvad der er den rette selvrisiko. Måske kan du spare nogle penge om året ved at vælge en høj selvrisiko, men får du så en skade, kan du risikere, at du skal betale det, du har sparet, i øget selvrisiko.

Brand

Alle forsikringer, vi har testet, dækker, hvis huset brænder ned, men der er nogle enkelte variationer i dækningen ved brandskader. Eksempelvis er det ikke alle forsikringer, der har udspecificeret, at der dækkes skader, som skyldes pludselig tilsodning fra levende lys og madlavning.

Storm

Flere forsikringsselskaber specificerer kun den mest basale dækning, som er, at forsikringen dækker skader opstået ved storm, men her vil være en mængde undtagelser. 

Hvis du har stakitter, flagstang, plankeværk eller lignende, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel, som du ønsker skal være dækket af stormskader, er det ikke sikkert, at det er medtaget i din forsikring, og det bør du undersøge. 

Nogle selskaber gør også forskel på, om et plankeværk er opført på trykimprægnerede stolper, eller om det er opført på støbte sokler. 

Svamp og insekt

Noget af det mest ødelæggende, et hus kan blive udsat for, er et angreb fra husbukke eller træødelæggende svampeangreb. Det dækker alle de selskaber, vi har testet.

Der er mindre forskelle i dækningerne. Nogle selskaber dækker fx ikke svampeskader, der skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion. 

Hvis dit hus er i risikozonen for svamp på grund af fugt eller lignende, er det en god ide at nærlæse betingelserne for her, for der er små, men vigtige forskelle i dækningerne. 

Glas og sanitet

Har du fx et flot drivhus, giver det mening at undersøge, om det er specificeret, at glas i hobbydrivhuse er dækket af forsikringen - det gælder nemlig ikke alle husforsikringer, vi har testet. 

Det er heller ikke alle selskaber, der udspecificerer, at forsikringen dækker ridser og afskalning af sanitet, som toilet, vask eller badekar, selv om saniteten er blevet ubrugelig på grund af skaden. 

Tyveri og hærværk

Det springende punkt ved denne type skader er, om selskabet dækker tyveri og hærværk af byggematerialer, der endnu ikke er monteret på huset. Det er forskelligt fra selskab til selskab.

Hvis du skal ombygge og have byggematerialer stående, kan det derfor være en god ide lige at tjekke, om materialerne er dækket af din husforsikring.

Bygninger og bygningsdele, der dækkes

Her er alle husforsikringer, vi har testet, meget ens, men flere selskaber skriver specifikt, at overdækning og tildækning af svømmebassiner er undtaget dækningen. Har du et svømmebassin med overdækning, som er i risikozonen for skader, bør du kigge efter i dine forsikringsbetingelser, om du er dækket ind.

Skjulte rør og kabler

Den vigtigste dækning er utætheder i skjulte vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør. Det kan medføre store skader, hvis et vandrør springer, og alle husforsikringer, vi har testet, dækker denne type af skader.

Der er dog forskelle i dækningen.

En del selskaber dækker skader forårsaget af utætte slanger bag hårde hvidevarer; det er dog ikke alle forsikringer, der har udspecificeret denne dækning, men generelt er der ikke de helt store forskelle i dækningen af skjulte rør og kabler.