Danskerne dumper regeringens besparelser på forbrugerområdet Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Danskerne dumper regeringens besparelser på forbrugerområdet

En ny undersøgelse fra Norstat viser massiv modstand mod regeringens finanslovsforslag om at skære på forbrugeroplysning og forbrugernes stemme i den offentlige debat. Og mere end 20.000 forbrugere har skrevet under mod besparelserne, mens flere erhvervsorganisationer nu også melder sig i koret, der bakker op om at bevare grundbevillingen til Forbrugerrådet Tænks arbejde.

Foto: Getty Images · 7. oktober 2017
silhuette af mennesker i protest

Regeringen har i sit finanslovforslag lagt op til en besparelse på knap en tredjedel af Forbrugerrådet Tænks grundbevilling. Men nu svarer forbrugerne igen. En ny spørgeundersøgelse fra Norstat, hvor over 1.000 danskere har svaret, viser således stor opbakning til den almennyttige del af organisationens arbejde og ligeledes til, at det fortsat skal finansieres af staten.

I undersøgelsen svarer 75 % af respondenterne fx, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at de kan få rådgivning om deres rettigheder, hvis de fx har købt en vare, som de har brug for hjælp til at reklamere over, eller hvis flyet er forsinket. Derudover mener 84 %, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at alle de danske forbrugere har repræsentanter, der kan udtale sig i medierne og i den offentlige debat. Over halvdelen af de adspurgte mener samtidig, at det er Forbrugerrådet Tænk, der er bedst til at løse netop de to opgaver, som står til at blive skåret væk, hvis regeringens forslag til finanslov bliver vedtaget. 

Finanslovsforslaget har også fået forbrugerne til tasterne i stor stil. På tre uger har over 20.000 danskere vist deres støtte til Forbrugerrådet Tænks arbejde ved på organisationens hjemmeside at skrive under på, at de mener, at besparelsen bør droppes.

”Både undersøgelsen og de mange tusinde underskrifter viser en meget stor opbakning til det arbejde, vi gør for alle danske forbrugere. En opbakning, jeg både er utrolig glad for og, på organisationens vegne, meget stolt af. Tallene gør det samtidig meget klart, at danskerne ønsker, at regeringens besparelser på forbrugernes stemme og rådgivning bliver taget af bordet. Det håber jeg – både af hensyn til os som forbrugere, men også for virksomhedernes og samfundets skyld - meget, at politikerne vil lytte til”, siger Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk.

Flere erhvervsorganisationer viser også deres støtte til Forbrugerrådet Tænk.  Både Teleindustriens Brancheforening, der blandt andet repræsenterer virksomheder som TDC, Telia og Telenor, og Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), der har mere end 2.000 webshops som medlemmer, har offentligt tilkendegivet, at de er imod at grundbevillingen til Forbrugerrådet Tænks almennyttige arbejde bliver beskåret.

Fakta

  • Undersøgelsen er foretaget af Norstat Danmark for Forbrugerrådet Tænk. Besvarelserne er indsamlet repræsentativt på køn, alder og region, blandt 1.013 danskere i målgruppen over 18 år.