Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk produkter

Test fra Forbrugerrådet Tænk er uafhængige. Vi har ingen reklamer, vi har ingen sponsorering, vi udvælger selv produkterne, og vi udarbejder grundige test.
Af Forbrugerrådet Tænk
2. December 2020
Om Forbrugerrådet Tænks test
Foto: Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk laver uafhængige forbrugertest

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation. Vi er uafhængige af producentinteresser. Derfor kan vi teste produkter, services og lignende ud fra forbrugernes synsvinkel. Vi kan rose nogle produkter og skælde ud på andre.

For at kunne fastholde denne position, har vi nogle vigtige grundregler:

Vi udvælger selv produkter til test

Normalt tager vi selv produkterne ned fra hylden, det vil sige, at vi køber produkterne ind på præcis samme måde som du gør.

Nogle gange bliver vi nødt til at købe produkterne direkte fra fabrikken for eksempelvis at være klar med en test til en bestemt sæson. Eller for at kunne nå at få den sidste nye model med i en test.

I de tilfælde, hvor det er teknisk muligt går vi normalt ud lige inden publicering og tjekker, at det testede produkt svarer til det, du kan købe i forretningen.

Vi udarbejder grundige test

Når vi tester produkter sørger vi for at gøre det grundigt og professionelt. Vi følger relevante internationale standarder for test og bruger altid anerkendte testlaboratorier.

Når vi skal planlægge testene og senere vurdere resultaterne, allierer vi os med anerkendte specialister på det pågældende område - typisk er vores faglige bagland enten vores egne specialister eller samarbejdspartnere fra andre uafhængige forbrugerblade.

Vores dokumentation skal være så grundig, at det "holder i retten", hvis det skulle komme til en sag med en producent.

Vores test er stikprøvetest - det vil sige, at vi typisk tester 1 produkt af hver slags. Vi tester altså ikke 3 ens fladskærme, for at se om vi når samme testresultat hver gang. Tester vi flere ens produkter, gør vi opmærksom på det.

Læs mere om vores forskellige former for test

Ingen reklamer i vores blade eller hjemmeside

Vi har ikke reklamer hos Forbrugerrådet Tænk - hverken i bladet eller på hjemmesiden.

Ingen sponsorering af vores test

Vi modtager ikke nogen form for sponsorering fra producenter eller andre kommercielle interessenter. Vi køber altid selv de produkter, vi sender til test. Udgifter til køb af produkter, test på laboratorier og ressourcer betales af vores medlemmer.

Inden en test er klar, skal:

  • Vi afdække, hvilke produkter, der er på markedet og vælger, hvilke vi vil teste
  • Vi købe ind og sende på laboratoriet
  • Laboratoriet gennemføre test og behandle og dokumentere resultaterne
  • Producenterne have resultaterne i høring og have tid til at svare
  • Vi tjekke, at produkterne er på markedet og hvilken pris de sælges til
  • Vi evaluere og vægte resultaterne og forberede artikler og web-materiale

Det betyder i praksis, at der kan gå nogle måneder fra produkter introduceres på markedet, til vi kan offentliggøre testresultaterne.

Sådan vælger vi produkttyper til test

Vi får ideer og input fra medlemmer og brugere på hjemmesiden, fra dialog med producenter og leverandører, internationale samarbejder og konferencer, og vi ser på forbrugerpolitik og Forbrugerrådet Tænks politiske mærkesager for at hente inspiration til testene.

Har du input eller spørgsmål til vores test

Elektronik opdateres flere gange om året

Digitale kameraer, fladskærme, telefoner har en kortere levetid på markedet end andre produkter og der kommer ofte nye til. Derfor tester vi elektronik oftere end andre - i tilfældet med kameraer og fladskærme flere gange om året.

Vi dækker i praksis ca. halvdelen af de modeller, der kommer på markedet - men altså hele tiden med i hvert fald to-tre måneders forsinkelse.

Alle test er aktuelle, når de offentliggøres

Når vi offentliggør en bladartikel, og når vi opdaterer vores hjemmeside, tilstræber vi at tjekke at samtlige modeller er til at skaffe i danske butikker.

Du kan på testen tydeligt se, hvornår testen senest er opdateret.

Test af lidt ældre dato: Sådan bruger du dem

PriceRunner priser på udvalgte test

På de test, hvor det giver mening, viser vi en pris hentet fra PriceRunner. Du vil se den billigste pris, og via et link til PriceRunner kunne komme til en liste over forhandlere og priser. Vi vurderer løbende, om PriceRunners priser er markedsdækkende og afspejler den reelle pris på produktet. 

Hvis vi finder at PriceRunners priser ikke lever op til vores krav, vil den blive erstattet af den pris, vi selv har fundet i vores prisundersøgelse.

Den PriceRunner-pris, som vi viser på taenk.dk, er inklusiv fragt. Det er den fordi, at prisen inklusiv fragt i langt de fleste tilfælde er udtryk for varens reelle pris.

Forbrugerrådet Tænk har ingen indflydelse på hverken forhandlere eller priser hos PriceRunner, så som bruger skal man skal selv være opmærksom på, om både priser og forhandlere er troværdige og rimelige. Vær opmærksom på, at PriceRunners laveste priser ikke er en garanti for, at man ikke kan finde produktet billigere et andet sted.

Forbrugerrådet Tænk modtager betaling fra PriceRunner for antallet af klik fra taenk.dk. Al indtjening vil blive brugt til at forbedre taenk.dk.

Testen kan godt bruges uden den nyeste model

Ofte sker udviklingen af produkter i meget små skridt. Med hver ny model sker der typisk små fremskridt i kvaliteten, der kommer en ekstra funktion til eller lignende.

En vaskemaskine, der kommer i en ny model, kan for eksempel have fået et par ekstra knapper og lidt ændret design. Hvis den nye model kun adskiller sig lidt fra en tidligere testet model, er der en god chance for, at du kan overføre resultaterne helt eller delvist på den nye model.

Hvis de nye knapper reelt ikke har nogen indflydelse på de parametre, der indgår i vores test, er det normalt et rigtigt godt gæt, at den nye model vil klare sig mindst lige så godt i test som den gamle.

Der er naturligvis undtagelser, hvor ændringer med en ny model trækker kvaliteten i den gale retning. Det vil blive opdaget, når den pågældende model kommer med i en test.

Læs mere om, hvordan du bruger en test af ældre dato