Menstruationskopper: Find en uden uønsket kemi
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Menstruationskopper: Find en uden uønsket kemi

En menstruationskop skal ikke indeholde uønsket kemi. Flere menstruationskopper er næsten fri for uønskede stoffer. En enkelt kop får den bedste kemibedømmelse. Se mere her.

Stine Müller · Foto: Getty Images · 21. juli 2023
Kvinde holder en menstruationskop

Forbrugerrådet Tænk Kemi har i 2018 testet 7 menstruationskopper, og vi har i 2023 lavet et tjek for at sikre, at de testede kopper stadig er på markedet.

Testen har fokus på, om menstruationskopper indeholder eller afgiver en række problematiske stoffer – for eksempel såkaldte ftalater der kan være hormonforstyrrende.

En menstruationskop har du tæt og langvarig kontakt med. Derfor er det vigtigt, at den er fri for problematiske stoffer.

Kopper er næsten fri for uønsket kemi

Testen viser, at menstruationskopper generelt er fri for uønsket kemi. Der er enkelte mindre fund af et uønsket ftalat og tjærestoffer (PAH’er).

Menstruationskopperne kan dog afgive såkaldte flygtige forbindelser. Det vil sige, at kopperne kan frigive kemiske stoffer. Det er usikkert, hvad det er for nogle stoffer, der afdamper fra koppen.

De kemiske stoffer er sandsynligvis ikke i sig selv problematiske for din sundhed. Generelt er det dog uønsket, at produkter afgiver kemikalier, når du er i tæt og langvarig kontakt med dem.

De fleste af de testede menstruationskopper lever for eksempel ikke op til de anbefalinger, der gælder for blandt andet sutter og silikone, som er beregnet til fødevarekontakt.

Husk derfor at koge din menstruationskop inden brug. Så afgiver koppen mange af de flygtige stoffer, så du undgår at komme i kontakt med dem.

Kog din menstruationskop før brug

Inden du tager menstruationskoppen i brug første gang, skal du følge producentens anvisning og koge den.

Så sikrer du dig, at koppen har afgivet en god del af de såkaldte flygtige organiske forbindelser, inden du tager den i brug.

Menstruationskoppen skal du af hygiejnemæssige grunde også koge mellem hver menstruationscyklus.

Undgå toksisk chok syndrom TSS

Menstruationskopper kan ligesom tamponer give såkaldt Toksisk chok syndrom (TSS).

TSS er en bakterieinfektion, der kan give høj feber, og som kan være farlig. Men infektionen er heldigvis sjælden.

Risikoen for TSS ved brug af tamponer er velkendt og skal fremgå tydeligt på tamponpakkerne. Men også menstruationskopper har forårsaget tilfælde af TSS.

Der er dog endnu intet krav om, at information om risikoen for TSS skal følge med, når du køber en menstruationskop.

3 gode råd til at undgå TSS

  • Hold god hygiejne
  • Brug højst menstruationskoppen i 8 timer, før du tømmer den
  • Vask den grundigt, inden du sætter den op igen.

1 menstruationskop får bedste kemibedømmelse

Menstruationskoppen Lunette Clear er eneste kop i testen, som får den bedste kemibedømmelse. Den indeholdt ingen af de problematiske stoffer, som testen undersøgte for.

Lunette Clear er også den menstruationskop i testen, der afgav det laveste niveau af flygtige forbindelser.

Denne menstruationskop får A-kolben

Det er denne menstruationskop fra Lunette Clear, som er den bedste kop i testen.

Se hele kemibedømmelsen