Sportsudstyr fra det europæiske marked indeholdt skadelig kemi
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Sportsudstyr fra det europæiske marked indeholdt skadelig kemi

En pilatesbold og en motionbold indeholdt høje mængder ulovlige hormonforstyrrende stoffer, da det europæiske samarbejde, som appen Tjek Kemien er en del af, testede sportsudstyr.

Niels Søndergaard · Foto: Getty Images · 29. januar 2021
Kvinde træner på yogabold

Gymnastikbolde, yogamåtter, vægte, sjippetove, svømmeudstyr, vandflasker og meget mere.

Sportsudstyr findes i alverdens afskygninger. Og nogle er produceret i materialer, som kan risikere at indeholde skadelig kemi fra EU’s såkaldte kandidatliste over særligt problematiske kemikalier.

Det fælles europæiske kemiprojekt Life AskREACH undersøgte derfor 82 forskellige slags sportsudstyr i en stor test.

Appen Tjek Kemien, som Forbrugerrådet Tænk Kemi og Miljøstyrelsen står bag, er en del af dette samarbejde.

Pilatesbold, motionsbold og sjippetov indeholdt høje mængder ulovlig kemi

I laboratorietesten blev de 82 slags sportsudstyr fra det europæiske marked undersøgt for skadelig kemi.

Et sjippetov købt i Frankrig indeholdt uønsket kemi i form af såkaldte kortkædede klorparaffiner. Disse stoffer er persistente i miljøet, hvilket vil sige, at det tager naturen mange år at nedbryde stofferne. Der må højst være 0,15 procent af disse stoffer i forbrugerprodukter. Men i sjippetovet blev der fundet 2,6 procent.

Helt galt stod det til i en pilatesbold købt i Luxembourg og en motionsbold fra Tjekkiet. De indeholdt begge et ulovlig hormonforstyrrende stof (ftalaten DIBP) i mængder på henholdsvis 41 procent og 35 procent.

Til sammenligning vurderede Miljøstyrelsen i 2017, at en rød plastikbold til børn fra det danske marked var ulovlig. Den indeholdt 47 procent af samme stof (DIBP), og styrelsen vurderede derfor, at den røde plastikbold udgjorde en risiko.

Testen afslørede uønsket kemi i mange sportsprodukter

Testen af sportsudstyr fra det europæiske marked viste desuden også, at:

  • I alt 20 ud af 82 slags sportsudstyr fra det europæiske marked indeholdt kemikalier, som er på EU’s liste over særligt problematiske kemikalier.
  • 9 produkter indeholdt kemikalier fra EU’s kandidatliste i mængder på over 0,1 procent. Det betyder, at informationspligten træder i kraft. Forhandleren skal altså oplyse dig om den skadelige kemi, hvis du spørger ind til det. Ingen af forhandlerne svarede dog, da de blev spurgt til kemiindholdet.
  • For alle 82 produkter blev der fremsendt en forespørgsel om kandidatlistestoffer. De fleste forhandlere svarede ikke inden for den lovmæssige tidsfrist. Men næsten halvdelen endte med at svare, efter at der var sendt rykkere.
  • 7 produkter indeholdt ftalaterne DEHP eller DIBP, som har været forbudt siden juli 2020.

Appen Tjek Kemien er en del af stort europæisk projekt

Appen Tjek Kemien har du måske brugt til at spørge virksomheder, om dine produkter indeholder skadelig kemi fra EU’s kandidatliste.

Appen er lavet i samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk Kemi og Miljøstyrelsen, og er en del af et Life AskREACH-projektet sammen med organisationer fra 13 forskellige lande.

Med Tjek Kemien kan du bruge din lovbestemte ret til at få information om, hvorvidt der findes skadelig kemi i dine produkter. Scan stregkoden på produktet, og send en forespørgsel af sted.

Tre gode råd, når du køber sportsudstyr

  • Brug appen Tjek Kemien til at spørge ind til skadelig kemi
  • Spørg i butikken, om produkterne indeholder kandidatlistestoffer. De skal i princippet kunne svare, men har 45 dage til at skaffe svaret.
  • Undgå produkter med PVC-plast eller vinyl. Der kan være tilsat ftalater.

Projektet LIFE AskREACH er finansieret af LIFE Programme under EU.

Se Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi, fortælle, hvordan du bruger appen. Informationen og holdninger i denne video er Forbrugerrådet Tænks, og det reflekterer ikke nødvendigvis EU’s eller LIFE AskREACH partnernes officielle holdning.