Faresymboler: Kend disse kemikalieadvarsler | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Faresymboler: Kend disse kemikalieadvarsler

Faremærker fortæller dig, hvilken risiko kemikalierne udsætter dig for. Se, hvad du skal være opmærksom på her.

Katja Ravn og Sofie Knudsen · Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi · 16. november 2021
Forskellige faresymboler for kemikalier

Har du styr på faresymbolerne på dine produkter?

Her kan du se, hvad det enkelte mærke betyder, og hvad du skal være opmærksom på.

faresymbol brandnærende

Brandnærende

Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer.

Faresymbolet Brandnærende kan du blandt andet finde på følgende produkter:

 • Desinfektionsvæske
 • Blegemidler
Mere om desinfektionsmidler
Faresymbol brandfarlig

Brandfarlig

Dette mærke står på brandfarlige væsker og tilhørende faste stoffer, gasser og væsker, aerosoler og visse organiske peroxider.

Faresymbolet brandfarlig kan du støde på her:

 • Brændstof til din motor
 • Husholdningssprit
 • Deodoranter
 • Neglelakfjerner
 • Sprayflasker med flydende gas
Kemitest: Deodoranter
Faresymbol sundhedsfare

Sundhedsfare

Dette symbol finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed.

Faresymbolet kan du finde på:

 • Kalkfjerner
 • Wc-rens
 • Kølervæske

 

Se Miljøstyrelsens oversigt over faremærker

Ætsende

Ætsende finder du på metal- og hudætsende produkter. Symbolet kan du også se på produkter og kemikalier, der kan give alvorlige øjenskader.

Faresymbolet kan du finde på disse produkter:

 • Eddikesyre
 • Saltsyre
 • Ammoniak
 • Afløbsrens
Faremærker: Undgå ulykker i hjemmet

Miljøfare

Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet.

Faresymbolet kan du finde på produkterne:

 • Maling
 • Lak
 • Lim
 • Benzin
 • Pesticider
 • Biocider
Vælg den sikreste maling

Kronisk sundhedsfare

Mærket Kronisk sundhedsfare sidder på produkter med stoffer, som kan være kræftfremkaldende, give skader på arveanlægget, eller som kan skade din evne til at få børn.

Symbolet er også trykt på kemikalier, som kan give allergi, organskader eller lungeskader, hvis du indånder dem.

Produkter med disse effekter må forhandlere som hovedregel ikke sælge til almindelige forbrugere.

Faresymbolet kan du  finde på disse produkter:

 • Benzin
 • Lampeolie
 • Terpentin

Akut giftig

Akut giftig bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje. Det vil sige, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det.

Kemikalierne i produkter med dette symbol kan være livstruende.

Faresymbolet finder du på disse produkter:

 • Pesticider
 • Biocider (fx myggebalsam, insektspray eller musegift)
 • Træsprit

Gasser under tryk

Gasser under tryk er på gasser, som befinder sig i beholdere med højt tryk.

Faresymbolet kan du finde på flasker med flydende gas – ilt, CO2, nitrogen og argon - som fx bruges til svejsegas.

Eksplosiv

Dette mærke finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande.

Faresymbolet ser du på produkterne:

 • Fyrværkeri
 • Ammonium
 • Nitroglycerin