Her er de ni faresymboler
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Faresymboler: Kend de ni kemikalieadvarsler

Faremærkerne fortæller dig, hvilken risiko kemikalierne udsætter dig for. Se alle ni faresymboler her, og hvad de betyder.

Katja Ravn og Sofie Knudsen · Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi · 20. februar 2024
Forskellige faresymboler for kemikalier

Har du styr på faresymbolerne på dine produkter? De er vigtige at tjekke. Mange husholdningsprodukter indeholder nemlig kemikalier, som kan være problematiske.

Her kan du se, hvad det enkelte mærke betyder, og hvad du skal være opmærksom på.

Akut giftig

Akut giftig bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje. Det vil sige, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det.

Kemikalierne i produkter med dette symbol kan være livstruende.

Faresymbolet finder du på disse produkter:

 • Pesticider
 • Biocider (fx myggebalsam, insektspray eller musegift)
 • Træsprit

Brandfarlig

Dette mærke står på brandfarlige væsker og tilhørende faste stoffer, gasser og væsker, aerosoler og visse organiske peroxider.

Faresymbolet brandfarlig kan du støde på her:

 • Brændstof til din motor
 • Husholdningssprit
 • Deodoranter
 • Neglelakfjerner
 • Sprayflasker med flydende gas
Faresymbol brandfarlig

Brandnærende

Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer.

Faresymbolet Brandnærende kan du blandt andet finde på følgende produkter:

 • Desinfektionsvæske
 • Blegemidler
Mere om desinfektionsmidler
faresymbol brandnærende

Eksplosiv

Dette mærke finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande.

Faresymbolet ser du på produkterne:

 • Fyrværkeri
 • Ammonium
 • Nitroglycerin

Gasser under tryk

Gasser under tryk er på gasser, som befinder sig i beholdere med højt tryk.

Faresymbolet kan du finde på flasker med flydende gas – ilt, CO2, nitrogen og argon - som fx bruges til svejsegas.

Kronisk sundhedsfare

Mærket Kronisk sundhedsfare sidder på produkter med stoffer, som kan være kræftfremkaldende, give skader på arveanlægget, eller som kan skade din evne til at få børn.

Symbolet er også trykt på kemikalier, som kan give allergi, organskader eller lungeskader, hvis du indånder dem.

Produkter med disse effekter må forhandlere som hovedregel ikke sælge til almindelige forbrugere.

Faresymbolet kan du  finde på disse produkter:

 • Benzin
 • Lampeolie
 • Terpentin

Miljøfare

Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet.

Faresymbolet kan du finde på produkterne:

 • Maling
 • Lak
 • Lim
 • Benzin
 • Pesticider
 • Biocider
Mere om maling

Sundhedsfare

Dette symbol finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed.

Faresymbolet kan du finde på:

 • Kalkfjerner
 • Wc-rens
 • Kølervæske
Faresymbol sundhedsfare

Ætsende

Ætsende finder du på metal- og hudætsende produkter. Symbolet kan du også se på produkter og kemikalier, der kan give alvorlige øjenskader.

Faresymbolet kan du finde på disse produkter:

 • Eddikesyre
 • Saltsyre
 • Ammoniak
 • Afløbsrens

Fem gode råd til at undgå farlige situationer

Miljøstyrelsen har samlet en række anbefalinger for at undgå farlige situationer:

 • Vend beholderen og læser etiketten på bagsiden. Også selvom du kender og har brugt produktet i mange år. Producenten ændrer sommetider sammensætningen af produktet. Det kan betyde, at faremærkningen også ændrer sig.

   
 • Hæld aldrig indholdet over i en anden beholder. Ulykker kan opstår, hvis du fx hælder indholdet i en tom sodavandsflaske, fordi beholderen ikke længere signalere fare. Du og lægen mangler også de vigtige informationer, som står på etiketten, hvis uheldet er ude.

   
 • Bland aldrig faremærkede produkter sammen. Forskellige rengøringsmidler skal du lade være med at blande, da de kan afgive giftige dampe. Andre produkter, der fordamper, kan også give problemer, når du indånder dem. Det kan for eksempel være lim, imprægneringsmiddel og salmiakspiritus.

   
 • Opbevar faremærkede produkter utilgængeligt for børn. Børn er nysgerrige af natur og putter alting i munden. Desværre sker det alt for ofte, at børn kommer til at spise og drikke kemikalier som for eksempel de farverige opvasketabs og lampeolie. Stil derfor altid produkterne steder, hvor børn ikke kan få fat i dem.

 • Smid ikke resterne ud. Du må normalt ikke hælde rester af miljøfarlige kemikalier direkte i kloakken eller smide dem ud sammen med husholdningsaffaldet. På nogle kemikalier angiver etiketten, at rester skal afleveres på genbrugsstationen. Men selv når det ikke står på etiketten, er det altid en god ide at aflevere kemikalierester der.