Her er dine rettigheder, hvis dit fly er overbooket Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Overbooket fly: Her er dine rettigheder

Overbookede fly kan betyde, at du bliver afvist ved boarding mod din vilje. Kender du dine rettigheder, hvis du ikke får plads på dit fly?

Astrid Lund Olstrup · Foto: Getty Images · 27. april 2020
Personer står i kø med deres kufferter

Flyselskabet kan afvise dig ved boarding

Flyselskaber sælger ofte lidt flere billetter til en flyafgang, end der er plads til, så kapaciteten i flyet altid er fuldt udnyttet. Hvis der møder for mange rejsende op til en flyafgang, er dit fly overbooket.

Flyselskabet kan afvise dig ved boarding - ofte fordi der ikke er plads til alle rejsende, men det kan også skyldes driftsmæssige grunde. Du kan derfor ikke gå ombord på det fly, du havde planlagt.

Få hjælp til, hvad du skal gøre ved boardingafvisning.

Nægtet boarding: Hvornår gælder dine rettigheder?

Bliver du nægtet boarding på din rejse til, fra eller inden for EU-lande? Så gælder EU’s flypassagerrettigheder, som giver dig ret til kompensation, refusion af billetprisen eller omlægning af rejsen og eventuelt forplejning.

Dine rettigheder som flypassager gælder, hvis du:

 • flyver fra et EU-land til et land inden for eller uden for EU, uanset om flyselskabet er europæisk.
 • flyver fra lufthavne uden for EU til lufthavne i EU med et EU-flyselskab.
 • mellemlander uden for EU som en del af en rejse, der startede i EU, eller som en del af en hjemrejse til et EU-land med et EU-selskab (købt som en samlet reservation).
 • er mødt op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, medmindre flyselskabet på skrift har oplyst andet.

Nægtet boarding: Hvad har du ret til?

Er du blevet afvist ved boarding, har du ret til enten:

 • Refusion af hele billetprisen og eventuelt mulighed for at afbryde rejsen og blive fløjet retur til dit første afgangssted, så snart det er muligt.
 • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre. Flyselskabet skal betale for turen med et andet flyselskab, hvis selskabet ikke selv kan tilbyde den første ledige afgang.
 • Omlægning af rejsen på en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Du har ikke ret til at skifte mening, når du først har valg 1 af de 3 muligheder.

Boardingafvisning kan give dig ret til:

 • Forplejning i form af mad og drikke og eventuelt indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis du venter på omlægning.
 • Kompensation.

Flyselskabet er forpligtet til med det samme  at oplyse dine rettigheder til dig på skrift.

Økonomisk kompensation ved nægtet boarding

Bliver du afvist ved boarding, har du ret til en kompensation på:

 • 250 euro for flyvninger under 1.500 kilometer.
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og alle andre rejser på mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 600 euro for flyvninger uden for EU over 3.500 kilometer.

Flyselskabet har i nogle tilfælde ret til at reducere din kompensation med 50 procent, efter du er blevet nægtet boarding. Kompensationen kan blive halveret, hvis du bliver ombooket til en ny afgang til din destination og ikke er mere forsinket end:

 • 2 timer for alle flyvninger under 1.500 kilometer.
 • 3 timer for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og alle andre rejser på mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 4 timer for flyvninger uden for EU over 3.500 kilometer.

Flyselskabet skal sørge for mad og drikke

Nægtet boarding kan betyde, at du er nødt til at vente i flere timer i lufthavnen, hvis du skal vente på et andet fly. Flyselskabet er derfor forpligtet til at sørge for mad og drikke, når forsinkelsen overstiger 2 timer.

Flyselskabet skal også sørge for overnatning og transport mellem lufthavn og overnatningssted, hvis dit nye fly først flyver næste dag. Du har også ret til at give 2 beskeder til andre om din forsinkelse, for eksempel over telefon eller e-mail.

Flyselskabet skal desuden tage særlig hensyn til børn og personer med nedsat bevægelighed, når flyselskabet arrangerer overnatning og transport.

Hvis du frivilligt opgiver din plads ved overbooket fly

Flyselskabet kan finde på at spørge dig ved gaten, om du frivilligt vil opgive din plads, hvis dit fly er overbooket.

I så fald skal flyselskabet tilbyde dig refusion af flybilletten eller omlægning af rejsen og en kompensation, som du og flyselskabet bliver enige om. Kompensationen kan være en kontant udbetaling eller en rabatkupon.

Kompensationsbeløbene ved ufrivillig nægtet boarding kan du bruge som en rettesnor for, hvad du kan kræve i kompensation. Det er dog muligt at forhandle med flyselskabet om mere end standard kompensation, for eksempel et højere beløb og/eller opgradering af rejseklasse. Husk at få aftalen med flyselskabet på skrift.

Klag over, at du ufrivilligt er blevet nægtet boarding

Du kan klage til flyselskabet, som nægtede dig boarding, hvis du mener, at du har ret til kompensation og/eller erstatning for udgifter til mad, drikke eller overnatning til gode.

Du har altid ret til kompensation ved boardingafvisning, men i klagen kan du ikke kræve yderligere i kompensation.

Klag altid først skriftligt til det flyselskab, som transporterede dig, over, at du ufrivilligt er blevet nægtet boarding. I Danmark kan du klage over rejser, der er op til 3 år gamle. I andre lande kan klagefristen være kortere eller længere.

Er du ikke tilfreds med flyselskabets svar, eller får du slet ikke noget svar inden for 2 måneder, kan du klage til den relevante nationale myndighed i det land, hvor du blev nægtet boarding.

Se listen over myndigheder, du kan klage til, på europa.eu

I Danmark skal du for eksempel sende en skriftlig klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Klag over flyselskabet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Blev du nægtet boarding i Norge, Island eller et andet EU-land end Danmark? Så kan du få hjælp til at klage til andre myndigheder i EU hos Forbruger Europa.

Få hjælp til at klage over flyselskabet hos Forbruger Europa