Hvor meget akrylamid er der i maden? | Forbrugerrådet Tænk: Vi tænker, før du handler Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Akrylamid: Flere produkter har højt indhold af skadeligt stof

Akrylamid sættes i forbindelse med kræftsygdom. Flere madvarer indeholder mere akrylamid end den fastsatte målsætning. Det viser Forbrugerrådet Tænks test.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 19. marts 2019
Skål med rodfrugt chips på et træbord.

Ingen bindende grænseværdi for akrylamid

Akrylamid er et skadeligt stof, der dannes når kulhydratholdige produkter bliver varmebehandlet. Det er for eksempel når kartoffelchips friteres eller når kiks bages. 

Forbrugerrådet Tænk har testet 29 forskellige madvarer for indhold af akrylamid. Vi har testet om indholdet af akrylamid er over eller under det såkaldte benchmark-niveau.

Benchmark-niveauet for akrylamid fungerer ikke som en egentlig grænseværdi, men er en målsætning for indhold af akrylamid, som producenterne skal forsøge at holde produkterne under. 

Hvor farligt er akrylamid?

Dyreforsøg med mus og rotter har vist, at akrylamid forårsager kræft, og det er ifølge Fødevarestyrelsen den største bekymring. Derudover kan akrylamid skade nerver, arveanlæg og formeringsevnen.

Befolkningsundersøgelser med formålet at finde en sammenhæng mellem indtag af akrylamid og udvikling af kræft er blevet gennemført, men resultaterne er ikke entydige. Det er generelt svært at måle mindre stigninger i kræfthyppighed i befolkningsundersøgelser. 

De gældende risikovurderinger af akrylamid baserer sig derfor på dyreforsøg, hvis resultater giver grund for sundhedsmæssig bekymring for akrylamid i kosten.

5 af de 29 produkter har et højere indhold end det fastsatte benchmarkniveau. Det drejer sig om følgende produkter: 

Log ind eller bliv medlem

Få adgang til alle test på taenk.dk, det månedlige medlemsmagasin, juridisk rådgivning og meget mere.