Stigende transportpriser på strøm: Sådan ændrer din elpris sig Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Stigende transportpriser på strøm: Sådan ændrer din elpris sig

2023 byder på en ny tarifmodel. Det vil sige modellen for, hvad du skal betale dit netselskab for at transportere el til din bolig. Få et overblik her.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 9. januar 2023
far og datter i køkkenet og lave mad

Imagecredit: Getty Images

Når du bruger strøm i din bolig, betaler du både for selve strømmen og for at få strømmen fragtet til din bolig. Det er udgiften til transporten, der kaldes for nettarif. Nettariffen er en af de faste afgifter, som udgør en del af din samlede elpris, og som betales til dit netselskab via din elregning.

Tidligere var der mindre udsving på nettariffen hen over døgnet, hvor tariffen var lidt højere i de timer af døgnet, hvor strømforbruget typisk er stort, og mindre i de timer, hvor der ikke bruges så meget strøm.

I starten af 2023 ændres nettariffen, så afgiften bliver meget højere i de timer, hvor strømforbruget er stort, fx mellem klokken 17-21, og vil derudover være forskellig fra sommer til vinter.

“Det betyder simpelthen, at det bliver endnu dyrere at bruge strøm i de aftentimer, hvor de fleste danske familier er kommet hjem, laver mad, ser fjernsyn, har lyset tændt og så videre. Har du variabel prisaftale, er det i forvejen de timer, hvor strømprisen er højest, og nu bliver prisen endnu højere på grund af de højere nettariffer i de timer,” siger Christian Sand fra Forbrugerrådet Tænk.

Store forskelle på afgift

De nye forhøjede afgifter er endnu en måde at få forbrugerne til at fordele deres elforbrug mere jævnt ud over døgnet, forklarer fagekspert hos Videncentret Bolius, Henrik Bisp.

Det betyder også, at du, selv om du har en fastprisaftale, vil opleve, at prisen fremover bliver variabel alt efter, hvornår du har brugt strømmen, fordi der bliver store forskelle på nettariffen alt efter tidspunkt for forbruget.

Ifølge SparEnergi.dk kommer der til at være tre forskellige prisperioder for nettariffen – altså transporten af strøm – i løbet af et døgn:

  • Den billigste bliver fra kl. 24-06 – kaldet lavlast.
  • Den mellemste pris ligger i tidsrummet kl. 06-17 og kl. 21-24 – kaldet højlast.
  • Den dyreste pris bliver fra kl. 17-21 – kaldet spidslast.

Derudover kommer nettariffen til at være dyrest i vinterhalvåret.

“Generelt betyder de ændrede nettariffer også, at det bliver endnu sværere for forbrugerne at gennemskue, hvad prisen for strøm er hvornår. For nu handler det ikke kun om, hvad den rå elpris er, men også om tre tidspunkter for nettariffer – og om, hvilken årstid det er,”siger Christian Sand.

10 gange dyrere i kogespids

Nogle netselskaber indfører de nye tarifpriser allerede pr. 1. januar 2023, mens andre først indfører dem senere på året.

De konkrete priser afhænger af det enkelte netselskab i dit lokalområde, men ifølge SparEnergi.dk vil mange opleve, at prisen for transport af strøm bliver omkring 10 gange så høj fra kl. 17-21 som fra kl. 24-06 i vinterhalvåret.

Det betyder fx, at det kan blive 1,80 kroner dyrere i transport af strøm alene, hvis du bruger én kWh om aftenen mellem 17 og 21 i stedet for om natten mellem midnat og 06 om morgenen. Dertil skal lægges prisen for strømmen og afgifter.

Forbrugerrådet Tænk forstår behovet for at flytte forbrugernes forbrug væk fra perioden med spidsbelastning, men er også bekymrede for, at de nye nettariffer vil ramme skævt.

“Mange forbrugere vil ikke have mulighed for at f lytte deres forbrug væk fra den periode, hvor nettariffen bliver voldsomt meget højere end tidligere, og det vil for rigtig mange betyde en endnu højere elregning,” siger Christian Sand.

Forventer sænkning af tariffen

En del af begrundelsen for de højere nettariffer er, at når strøm transporteres, sker der et tab, og når strømmen er meget dyr – som den typisk er i spidsbelastningsperioden – taber de selskaber, der transporterer strømmen, også et større beløb, når der er et tab af strøm i transporten.

“Vi har i Forbrugerrådet Tænk en forventning om, at nettarifferne sænkes hurtigt, når vi ser et fald i markedsprisen på el, og at der føres tilsyn med dette. Vi arbejder også på at se beregningerne og grundlaget for tarifstigningerne, som Forsyningstilsynet har godkendt. Netselskaberne har monopol på transport af strøm, og derfor er det særligt vigtigt at være opmærksomme på disse ændringer, for forbrugerne har ingen mulighed for at vælge et andet netselskab,” siger Christian Sand.

Elafgift til staten sænkes ekstraordinært i et halvt år

Samtidig med, at du vil opleve nye nettariffer i 2023, vil du i det første halvår af 2023 betale langt lavere statslig afgift pr. kWh. Elafgiftes sænkes fra 69,7 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh, som er EU’s minimumssats.

Ifølge elselskabet Andel Energi kommer de nye nettariffer ikke i udgangspunktet til at blive udspecificeret på selskabets elregning i forhold til kundernes konkrete forbrug – på samme måde som selskabet i dag heller ikke udspecificerer det konkrete elforbrug i forhold til den rå elpris.

Hvordan de enkelte selskaber kommer til at formidle nettarifferne på elregningen, er op til dem, og det er muligt, at andre elselskaber vil gøre det anderledes end Andel. Fælles for elselskaberne er, at de alle opkræver nettariffen på vegne af netselskabet. Du kan tjekke, hvilket netselskab du tilhører – og dermed få indblik i dine konkrete tarifpriser her