Skal du være kunde i et ungt elselskab? | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Skal du vælge et ungt elselskab?

Der er store penge i at starte et nyt elselskab og sælge det, når selskabet har fået kunder. Men er det trygt nok at være kunde i et ungt elselskab?

Morten Steiniche · Foto: Getty Images · 19. april 2021
Person slukker for el i elskabet

Elmarkedet blev liberaliseret i 2003. Før liberaliseringen var forbrugerne bundet til deres lokale elselskab, der både ejede nettet og solgte strømmen. Men efter liberaliseringen af handelssiden har danskerne frit kunne vælge elselskab.

Det har skabt en stigende konkurrence på markedet. En søgning på Elpris.dk – Forsyningtilsynets oversigt over elprodukter og elselskaber rundtom i landet – viser, at der i dag er over 40 elselskaber, der sælger strøm til private husholdninger i Danmark.

Og alt efter hvor man er i landet, kan der være op til 150 forskellige elprodukter at vælge imellem for den enkelte husstand.

Men på trods af det store udbud er vi danskere lidt sløje i betrækket, når det handler om at skifte elselskab. I 2019 var det således kun 8,2 procent af husholdningerne, der skiftede elselskab, og det var endda det højeste niveau nogensinde ifølge nyhedssitet EnergiWatch. Ifølge en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2017 opfattes elmarkedet af forbrugerne som uigennemsigtigt.

Resultatet er, at konkurrencen om kunderne på elmarkedet er benhård.  Selvom marginen har været stigende de seneste år, er der nemlig ikke ret meget at tjene pr. kunde for elselskaberne. Det forklarer Tooraj Jamasb, professor ved Copenhagen School of Energy Infrastructure på Copenhagen Business School:

"Der er en meget lille profitmargin pr. kunde for elselskaberne. Derfor er de nødt til at opbygge en vis volumen, hvis de vil være relevante på markedet."

Det bekræfter Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi, som dog ikke vil komme nærmere ind på, hvad et energiselskab egentlig tjener pr. kunde.

"Det er jo grundlæggende et konkurrenceparameter, men der er en meget lille margin. Elselskaberne tjener meget lidt pr. kunde. Så ja, det er en del af forklaringen på, at konkurrencen er så hård," siger hun.

Skaf kunder, og sælg selskabet videre

Det er forholdsvis let at komme til at sælge strøm til forbrugerne. Dybest set handler det blot om at indgå en aftale med elnetselskaberne om at benytte deres net og så stille med en portion penge som sikkerhed.

Men det er også en fordel for forbrugerne, påpeger Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk. Et konkurrencepræget marked tiltrækker nemlig også de mere innovative kræfter, der kan skubbe til branchen og videreudvikle produkterne til forbrugerne.

"Der er mulighed for en masse produktudvikling, som er til gavn for forbrugerne. På den måde har det været godt, at der ikke er flere bureaukratiske forhindringer ved at oprette en elhandelsvirksomhed. Det er typisk heller ikke de nye og innovative elhandelsvirksomheder, der er problemer med," siger han.

Men udviklingen har også gjort det muligt på relativt kort tid at stifte et elselskab, skaffe tilstrækkelig mange kunder og så sælge selskabet videre til et af de store energiselskaber. Det har der været flere eksempler på i de senere år.

Elselskaber købes for store beløb

I 2017 købte energiselskabet NRGi selskaberne Natur Energi og Gul Strøm, som tilsammen havde 100.000 kunder. Året efter blev Blue Energy solgt for 100 millioner kroner til investeringsselskabet New Nordic Advisors, og sidste år kunne ejerne af Modstrøm indkassere 200 millioner kroner, da selskabet blev købt af kapitalfonden Waterland.

"Kapitalfond køber grønt energiselskab med flere møgsager i bagagen," skrev finans.dk om salget af Modstrøm.

Natur Energi, Gul Strøm og Blue Energy er selskaber, mange har klaget over hos Forbrugerombudsmanden. Der er tale om selskaber, der på relativt kort tid har skaffet sig store kundemasser med salgs- og markedsføringsmetoder, som har skabt klager hos Forbrugerombudsmanden, for så at blive opkøbt af store energiselskaber. Det svarer til den udvikling, der har været i mobilbranchen, minder Martin Salamon om.

"Nogle af de her nye selskaber gør alt, hvad de kan, for at grovhøste så mange kunder som muligt med det ene formål at sælge virksomhederne videre til et af de større selskaber, som gerne køber dem op for at få dem ud af markedet igen. Det er min klare overbevisning, at det er den tilsigtede strategi hos de mennesker, der starter de her virksomheder, som der er mange problemer med," siger han.

Også brancheorganisationen Dansk Energi har naturligvis bidt mærke i, at der har været eksempler på energiselskaber, hvor ejerne hurtigt har skabt store kundeporteføljer, hvorefter selskaberne er blevet videresolgt for meget høje beløb.

"Det er jo ikke en generel udvikling, men vi kan se, at det er det, der sker i nogle tilfælde," siger Kristine van het Erve Grunnet fra Dansk Energi.

Og i det lys giver det mening, at der hos disse virksomheder alene satses på at skaffe kunder ved hjælp af grove salgs- og markedsføringsmetoder frem for innovative produkter og god kundeservice.

Måske af samme grund er der også kommet flere energiselskaber, der navnemæssigt minder om hinanden – Norström og Norlys for eksempel – noget, som både Dansk Energi og Forbrugerrådet Tænk finder er stærkt uhensigtsmæssigt for forbrugerne.

"Nogle nye selskaber lægger sig navnemæssigt op ad andre for at lukrere på andres brands. Det skaber kun forvirring hos kunderne," siger Kristine van het Erve Grunnet.

Ønsker flere muskler

Konsekvensen af de mange dårlige sager er, at det i værste fald kan afskrække forbrugerne fra at skifte elselskab.

"Og så er det med til at undergrave den sunde konkurrence," siger Martin Salamon.

For at komme problemerne til livs med de brodne kar i energibranchen vil Dansk Energi derfor gerne give Forbrugerombudsmanden endnu flere muskler at arbejde med.

"Forbrugerombudsmanden har jo allerede fået skrappere værktøjer i forhold til at udstikke bøder, men da det åbenbart ikke er nok, kunne vi godt tænke os, at hun fik nogle endnu skrappere værktøjer i værkstøjskassen – for muligheden for endnu hurtigere sagsbehandlingstider og måske endda forhøjede strafferammer, der kan føre til fængselsstraffe," siger Kristine van het Erve Grunnet.

Dansk Energi ønsker også at se på de krav, der stilles til elhandlerne.

"Vi vil også gerne være med til at se på, om virksomheder skal have lov til at kunne fortsætte med at bedrive elhandel efter gentagne overtrædelser, hvor det er de samme midler og metoder, der tages i brug igen og igen," siger Kristine van het Erve Grunnet.

Kravene til elhandlerne kan også omfatte en decideret bevilling, påpeger hun, så elhandlere simpelthen skal igennem en form for godkendelsesprocedure. En sådan bevillingsordning er noget, myndighederne skal tage stilling til, men Dansk Energi vil gerne i dialog med blandt andre Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerombudsmanden for at drøfte, hvad der kan være af muligheder.

Forbrugerrådet Tænk har kontaktet Blue Energy for at få en kommentar, men de har ikke svaret tilbage på henvendelsen.

Du skal ikke være nervøs for at vælge et nyt elselskab

På Elpris.dk kan du søge på dit postnummer og få en lang liste over de elhandelsfirmaer, der kan sælge strøm til din bopæl.

Nogle af firmaerne er kendte navne, der har været på markedet i årevis. Andre er unge firmaer. Men du skal ikke være bange for at købe din strøm hos et nyere elselskab, selv om det er et af de nyere elselskaber, der været i Forbrugerombudsmandens søgelys. Det siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

"Du kan være lige så tryg, når du køber din strøm hos et firma, der ikke har så mange år på bagen. Du skal vælge et produkt, der passer til dit behov, og så kan du i øvrigt også være sikker på, at strømmen kommer til din bopæl, hvis du bare sørger for at betale din regning," siger han.

Fakta om elselskaber

Elselskaber og netselskaber – hvad er hvad?

Når du køber din strøm, gør du det hos et elselskab - også kaldet for et elhandelsselskab. Selve strømmen køber elselskabet på den nordiske elbørs Nord Pool Spot. På din elregning betaler du dog også til et netselskab, som er det selskab, der ejer de kabler, som strømmen transporteres igennem.

Nogle energiselskaber er koncerner, der både består af et elselskabe og et elnetselskab, for eksempel NRGi.

Strømmen er den samme uanset

Uanset om du vælger at købe strømmen hos det ene eller det andet elselskab, er det den samme strøm, der er til rådighed, når du sætter din smartphone til at lade op.

Det, du skal træffe et valg imellem, hvis du beslutter dig for at skifte elselskab, er noget andet. Det er den service, du ønsker at få, og hvor meget du ønsker, at elselskabet skal være engageret i den grønne omstilling, for her kan selskaberne tilbyde forskellige typer af produkter.