Skal køleskabet ligne det, som er vist på billedet? | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Medlemmerne spørger: Skal køleskabet ligne det, som er vist på billedet?

Må en webshop 'pynte' på produktbilleder, og i hvilken grad kan vi forvente, at varen fra webshoppen ligner det, vi så på billedet? Få svaret her.

Lindi Elisabeth Winkel · Foto: Getty Images · 22. juni 2021
Køleskab som gerne skal ligne det fra billedet da medlemmerne købte det

Skal køleskabet ligne det, som er vist på billedet?

Jeg har købt et køleskab ud fra det materiale, som forhandleren har på deres hjemmeside. Det er et ret dyrt køleskab til cirka 10.000 kroner, som jeg valgte, da det er et mærke, vi har i forvejen og er glade for. Da vi åbner køleskabet, er det langt fra det, som vi forestillede os.

Det er mørkt, og lyset i køleskabet svarer slet ikke til, hvad billedet fra hjemmesiden viser. Vi ringer til butikken samme dag og får besked på, at de vil undersøge sagen og vende tilbage. Vi får at vide, at det er et problem, at vi har sat køleskabet op og taget det i brug.

Der går 14 dage, uden at jeg hører noget, og jeg vælger at gå ned i butikken og høre, hvad status er. Jeg får besked om, at importøren ikke vil vedkende sig problemet, og at butikken ikke vil tage det tilbage, fordi det er taget i brug.

Er det lovligt at have billeder af produkter, som er langt fra virkeligheden? Jeg er ked af det, og butikspersonalet er ked af det. Når man vælger et af de dyreste produkter ud fra de billeder, som findes, føler man sig godt dum. Så kunne jeg lige så godt have købt et billigt køleskab. Jeg har billeder fra forhandlers hjemmeside og et billede af køleskabet i virkeligheden. Butikken siger, at det er normalt, at man ‘pynter’ på produktbilleder. Det skal siges, at det gamle køleskab rent faktisk var så oplyst, som de viser på hjemmesiden.

– Trine Aagaard Ojen, Jægerspris

Svar fra Forbrugerrådet Tænk:

I forbrugerkøb foreligger der en mangel ved en salgsgenstand, hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller hvis sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, jævnfør købelovens § 76.

Konsekvensen af, at der foreligger en mangel, er, at du som køber enten har krav på en reparation, en ombytning, et passende afslag i købesummen, eller – hvis der er tale om en væsentlig mangel – kan ophæve købet og få pengene tilbage. Ud fra det, du har oplyst, vil jeg vurdere, at sælger har givet dig urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med købet.

Den mængde lys, køleskabet bliver markedsført med, skal stemme overens med de faktiske forhold. Hvis ikke den gør det, vil der være tale om en mangel. I forhold til bestemmelsens sidste del kan jeg forstå, at lysforholdet var af væsentlig betydning for dig, og at dette netop var årsagen til, at du købte det pågældende køleskab.

Jeg vil derfor vurdere, at der er tale om oplysninger, der havde betydning for din bedømmelse og valg af køleskabet. Jeg vil anbefale, at du fastholder din reklamation over for sælgeren af køleskabet, da sælgeren er den ansvarlige aftalepart i forhold til en reklamation. Derudover vil jeg anbefale, at du skriver en reklamation til forhandleren, så du har dokumentation for din klage. Hvis forhandleren fortsat nægter at finde en løsning med dig, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Det koster 100 kroner, men dette beløb refunderer Forbrugerrådet Tænk – det er en af dine medlemsfordele.

Såfremt det ikke er muligt at finde en forligsmæssig løsning, får du adgang til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kroner, og her kan du få truffet en afgørelse i din sag. De 400 kroner får du refunderet, hvis du får medhold i din klage.

– Anders Kehling Madsen, stud.jur.

Rådgivning og rettigheder

Det kan være overordentligt svært at finde rundt i regler og rettigheder – derfor tilbyder Forbrugerrådet Tænk rådgivning om købeloven og markedsføring til alle.

Få hjælp:

Alle kan ringe til Forbrugerrådet Tænks rådgivning mandag til fredag kl. 9.00-11.00 på tlf. 7741 7741.

Er du medlem, får du adgang til udvidet rådgivning og vejledning på tlf. 7741 7777.

Særligt for dig, som er medlem af Forbrugerrådet Tænk:

• du kan ringe mandag til fredag kl. 9.00-15.00 på tlf. 7741 7777, og som medlem kommer du altid forrest i køen.

• du kan få hjælp til at skrive en klage.

• du kan få betalt dit klagegebyr. Klager du til Forbrugerklagenævnet, skal du først gennem en mægling, der koster 100 kroner. Det gebyr betaler vi for dig som medlem. Læs mere om at klage og gebyret her.

• du kan skrive til os på medlem@fbr.dk når det drejer sig om rådgivning inden for købelov, forbrugeraftaler og markedsføring.