Få overblik over elselskabernes betalingsmuligheder Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Få overblik over elselskabernes  betalingsmuligheder

Hvordan vil du betale for din strøm? Vil du helst lægge ud for din el og betale aconto fx hvert kvartal - eller vil du hellere betale hver måned for dit faktiske elforbrug? Få et overblik her.

Foto: Getty Images · 22. marts 2023
Kvinde kigger på sin elregning på computeren

Du kan selv vælge, hvem der skal levere din strøm. Der er altså frit valg på alle hylder, når du skal vælge et elselskab.

 

Hvad betyder de forskellige betalingsmuligheder?

Månedlig bagudrettet betaling for dit faktiske forbrug af el

De fjernaflæste elmålere, som er at finde i de fleste husstande i Danmark, gør det muligt at betale for den strøm, du faktisk har brugt hver måned. På den måde afregner du løbende for dit forbrug og kan se resultatet af eventuelle energibesparelser allerede måneden efter.  

Det er ikke sikkert, at du kan finde information om muligheden for at betale månedligt for dit faktiske forbrug på på dit elselskabs hjemmeside, selvom de faktisk tilbyder det.

Ønsker du bagudrettet månedlig betaling for dit faktiske forbrug af el, og tilbyder dit elselskab dig ikke at ændre det via en selvbetjeningsløsning, så kontakt dem og bed om at få ændret din betalingsmåde.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger månedlig bagudbetaling kan du komme til at betale mere betalingsgebyr.

Aconto-betaling for din el

Når du betaler aconto for din el, betaler du forud for et kvartal eller en måned. Dit selskab beregner dit forventede forbrug på baggrund af dit forbrug året før.

De svingende elpriser har fået mange til at ændre i deres forbrug og skrue ned for forbruget af strøm. Samtidig gør de svingende elpriser det svært for elselskaberne at fastsætte en retvisende pris for strømmen i den periode, du betaler for.

Det kan betyde, at du betaler for meget i aconto til dit elselskab. Vil du gerne have en aconto-aftale med dit elselskab, men ønsker du at få reguleret dit aconto-beløb, skal du kontakte dit elselskab.

Når du skal betale for din el, kan du enten betale aconto hvert kvartal eller hver måned – eller bagud for dit faktiske forbrug hver måned.

Men det er ikke alle elselskaber, der tilbyder alle betalingsmuligheder.

Vi har undersøgt, betalingsmulighederne hos 37 elselskaber. 

Sådan kan du betale for din strøm hos elselskaberne

embed_elselskaber_betalingsmuligheder

* Krav om positiv kreditvurdering | ** Nef strøm tilbyder bagudrettet betaling for faktisk forbrug på enkelte af deres produkter. | *** På Nef strøms produkter med bagudrettet betaling for faktisk forbrug er det ikke muligt at vælge aconto. | **** Gebyr på 49 kr. om måneden for at vælge bagudbetaling for faktisk forbrug. | ***** Vindstød har krav om positiv kreditvurdering. Bagudrettet betaling for faktisk forbrug er herudover ikke muligt ikke på alle Vindstøds produkter. Er der f.eks. tale om en særaftale, fx med Elforbundet, er det ikke muligt.

Forbrugerrådet Tænk mener: Forbrugerne skal ikke være bank for elselskaber

Acontobetaling af elregninger skal være frivillig. Vi har set eksempler på opkrævninger, der er 2-3 gange højere end det faktiske forbrug. Det er et problem, når mange husstandes økonomi i forvejen er presset af inflation. Samtidig gør mange en stor indsats for at spare på strømmen, men den gevinst, de får ud af det, ser de selv først om flere måneder.

Fjernaflæste målere gør det nemmere end nogensinde før at opkræve elkunder for deres forbrug månedsvist og bagudbetalt. Det kan vi også se, at nogle elselskaber allerede tilbyder.

Vi mener, at tiden er til, at alle danske elkunder får ret til at vælge at betale elregningen månedsvist bagud, så de kan se belønningen for deres bestræbelser på at spare på strømmen allerede måneden efter.

- Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver