Få overblik over elselskabernes betalingsmuligheder
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Få overblik over elselskabernes  betalingsmuligheder

Hvordan vil du betale for din strøm? Vil du helst lægge ud for din el og betale aconto fx hvert kvartal - eller vil du hellere betale hver måned for dit faktiske elforbrug? Få et overblik her.

Foto: Getty Images · 22. marts 2023
Kvinde kigger på sin elregning på computeren

Du kan selv vælge, hvem der skal levere din strøm. Der er altså frit valg på alle hylder, når du skal vælge et elselskab.

Hvad betyder de forskellige betalingsmuligheder?

Månedlig bagudrettet betaling for dit faktiske forbrug af el

De fjernaflæste elmålere, som er at finde i de fleste husstande i Danmark, gør det muligt at betale for den strøm, du faktisk har brugt hver måned. På den måde afregner du løbende for dit forbrug og kan se resultatet af eventuelle energibesparelser allerede måneden efter.  

Det er ikke sikkert, at du kan finde information om muligheden for at betale månedligt for dit faktiske forbrug på på dit elselskabs hjemmeside, selvom de faktisk tilbyder det.

Ønsker du bagudrettet månedlig betaling for dit faktiske forbrug af el, og tilbyder dit elselskab dig ikke at ændre det via en selvbetjeningsløsning, så kontakt dem og bed om at få ændret din betalingsmåde.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger månedlig bagudbetaling kan du komme til at betale mere betalingsgebyr.

Aconto-betaling for din el

Når du betaler aconto for din el, betaler du forud for et kvartal eller en måned. Dit selskab beregner dit forventede forbrug på baggrund af dit forbrug året før.

De svingende elpriser har fået mange til at ændre i deres forbrug og skrue ned for forbruget af strøm. Samtidig gør de svingende elpriser det svært for elselskaberne at fastsætte en retvisende pris for strømmen i den periode, du betaler for.

Det kan betyde, at du betaler for meget i aconto til dit elselskab. Vil du gerne have en aconto-aftale med dit elselskab, men ønsker du at få reguleret dit aconto-beløb, skal du kontakte dit elselskab.

Når du skal betale for din el, kan du enten betale aconto hvert kvartal eller hver måned – eller bagud for dit faktiske forbrug hver måned.

Men det er ikke alle elselskaber, der tilbyder alle betalingsmuligheder.

Vi har undersøgt, betalingsmulighederne hos 44 elselskaber. 

Sådan kan du betale for din strøm hos elselskaberne

embed_elselskaber_betalingsmuligheder

* Kan ændres ved at kontakte kundeservice

** Ikke via selvbetjeningsløsning men ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. 

*** Kunde vælger afregningsform efter eget ønske, ingen merudgifter. 

**** Det er muligt selv at vælge mellem aconto og bagudrettet for faktisk forbrug.

Forbrugerrådet Tænk mener: Forbrugerne skal ikke være rentefri bank for elselskaber

"I Forbrugerrådet Tænk ser vi det som en forbrugerrettighed kun at betale for sit faktiske elforbrug, ligesom man gør med langt de fleste produkter. Ved at betale aconto agerer du rentefri bank for dit elselskab. Du lægger jo heller ikke et stort beløb ved indgangen til supermarkedet, som du så skal anmode om at få tilbagebetalt, hvis du ikke køber ind for hele beløbet. Ved at betale bagudrettet bliver det også lettere at gennemskue, hvor meget strøm, du rent faktisk bruger hver måned, og hvad du bør budgettere med. Og det er muligt med vores digitale elmålere."
– Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk