Elselskabet gav sig, da Christian tog sagen til ankenævnet
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Elselskabet gav sig, da Christian tog sagen til ankenævnet

Det kan godt betalet sig at gå til et ankenævn med en klage. Det var fx først, da Ankenævnet på Energiområdet skrev til Modstrøm, at de vendte tilbage og tilbød et forlig, fortæller Christian Kampmann Larsen.

Morten Steiniche · Foto: Jeppe Carlsen · 24. januar 2023
Christian Kampmann Larsen

At det kan betale sig at gå til et ankenævn med en klage, kan Christian Kampmann Larsen fra Næstved skrive under på. Få dage efter at han havde henvendt sig til Ankenævnet på Energiområdet med en klage over den måde, som energiselskabet Modstrøm havde varslet en pris- og aftaleændring på, vendte selskabet tilbage og gav ham både medhold i klagen og pengene tilbage.

”Tidligere havde jeg skrevet til Modstrøm og truet med at gå til Ankenævnet på Energiområdet, men uden held. Det var først, da ankenævnet skrev til Modstrøm, at de vendte tilbage og endda tilbød et forlig,” fortæller Christian Kampmann Larsen.

Regninger bliver pludselig højere

Sagen tager sin begyndelse, da organist Christian Kampmann Larsen i begyndelsen af 2022 får et ”godt tilbud” på strøm fra Modstrøm, som han tager imod. Der er tale om en fastprisaftale i seks måneder for både hus og sommerhus, men da han i august får en aconto-regning, er beløbet pludselig blevet mærkbart større – helt præcist 3.045,34 kroner mere, end han har betalt for strømmen i de foregående måneder.

”Så jeg tjekker mine regninger og opdager så, at Modstrøm har ændret betingelserne pr. 1. juni, hvorefter jeg ikke længere har en fastprisaftale, men nu betaler spotprisen på strøm.”

I løbet af året 2022 stiger spotprisen markant, hvorfor kunder med fleksprisaftaler eller variable prisaftaler, som de i nogle tilfælde også hedder, kommer til at betale noget mere for strømmen.

”Jeg går derfor i gang med at undersøge, om Modstrøm har gjort mig opmærksom på, at jeg overgår fra en fastprisaftale til en variabel prisaftale, og finder ud af, at de har gjort mig opmærksom på det nederst på siden i en regning og så diskret, at man ikke har en chance for at opdage det,” fortæller han.

Christian Kampmann Larsen henvender sig derefter til Forbrugerrådet Tænk, som han er medlem af, og her bliver han anbefalet først at kontakte Modstrøm og derefter Ankenævnet på Energiområdet, hvis ikke Modstrøm erkender at have gjort noget galt.

Hurtig afslutning med forlig, men ...

”Sagen viser, at det ofte godt kan betale sig at gå til et ankenævn,” siger Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver ved Forbrugerrådet Tænk.

Han sidder selv i Ankenævnet på Energiområdet og også i Teleankenævnet, som behandler sager på teleområdet. Når et ankenævn tager en sag op, starter nævnets sekretariat med at give virksomheden besked om, at ankenævnet er på sagen. I september måned oplyste netop Ankenævnet på Energiområdet, at der i knap 50 sager i årets løb blev fundet en løsning efter ankenævnets første henvendelse til virksomheden.

”Det kan nemlig ofte bedre betale sig for virksomheden at få lukket sagen ved at indgå et forlig, inden ankenævnet får behandlet og truffet en afgørelse. Får en forbruger medhold i en klage, som fx er bragt til Ankenævnet på Energiområdet, skal virksomheden nemlig ikke blot tilbagebetale det beløb, som forbrugeren evt. har til gode, men også 8.500 kroner i sagsomkostninger oveni til ankenævnet,” forklarer Christian Sand.

Fordelen ved forliget

Fordelen for forbrugeren ved forliget er, at sagen bliver afsluttet hurtigt, for går et ankenævn først ind i en sag for at træffe en afgørelse, kan der gå flere måneder, før sagen er afgjort. Ulempen er, at virksomheden dermed kan undgå, at ankenævnet træffer en principiel afgørelse i sagen.

”I mange tilfælde vil et forlig være i forbrugerens interesse, hvis forbrugerens klage og evt. økonomiske krav fuldt ud anerkendes af virksomheden. Som forbruger skal du derfor være opmærksom på, om virksomheden anerkender hele dit krav med det tilbudte forlig,” siger Christian Sand.

Hos Modstrøm vil administrerende direktør Anders Millgaard ikke kommentere på den konkrete sag, men han vil gerne sige noget generelt om selskabets praksis ved sager, der kommer til ankenævnet.

”Ved sager i Ankenævnet på Energiområdet vurderer vi klagen og vælger nogle gange at indgå forlig i sager, der ikke er principielle, da omkostningerne ved at føre sagerne typisk langt overstiger gevinsten,” siger Anders Millgaard.

Fremstår modsigende

Om Modstrøms varsling af pris- og aftaleændringer – som var det, der fik Christian Kampmann Larsen til at klage – siger Anders Millgaard, at energiselskabet generelt varsler om ændringer med den månedlige faktura, og at selskabet dermed ”overholder (...) reglerne i elleveringsbekendtgørelsen”.

Det undrer dog Christian Sand fra Forbrugerrådet Tænk, at energiselskabet Modstrøm på den ene side giver Christian Kampmann Larsen medhold i den konkrete sag om et ”mangelfuldt varsel” og på den anden side mener, at de generelt overholder reglerne.

”Det fremstår modstridende med den konkrete sag. Helt overordnet opfordrer vi forbrugerne til at klage til deres energiselskab og ankenævnet, hvis man mener, at energiselskabet ikke lever op til en indgået aftale, fx om priser eller levering af ydelser. Vores medlemsrådgivning står også til rådighed med rådgivning og sparring,” siger Christian Sand.

Det skal du gøre, hvis du er uenig med en virksomhed

Start med at klage til virksomheden. Klag altid på skrift, fx ved at sende en e-mail, og husk at gemme al dokumentationen. Tag noter, hvis du taler med virksomheden i telefonen, og bed om at få sendt en bekræftelse på det, I har talt om.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du klage til det ankenævn, der har med området at gøre. Et ankenævn er en privat klageinstans, der både repræsenterer forbrugere og brancher. Tjek Nævnenes Hus for at se listen over ankenævn.

Det koster et mindre gebyr at klage til et ankenævn. Gebyret får du igen, hvis du får medhold i sagen.

Hvis virksomheden tilbyder dig at indgå et forlig, skal du nøje overveje de vilkår, du bliver tilbudt. Vær bl.a. opmærksom på, om du får det fulde beløb tilbage