Dette bør du vide om pensionspuljer
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Dette bør du vide om bankens pensionspuljer

Pensionspuljer er en ekstra pension, som bankerne gerne vil sælge dig. Men før du vælger en dyr pensionspulje hos banken, så se her, hvad du har af alternativer.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 21. juni 2022
kvinde kigger på din private pensionsopsparing på sin computer i stuen

Pensionspuljer er en pensionsopsparing, du kan vælge at købe ind i, når du ønsker yderligere pension end din arbejdsmarkedspension, eller hvis du ikke har en arbejdsmarkedspension.

Pensionspuljer er en samling af forskellige værdipapirer som aktier og obligationer, som banken har investeret i og samlet i en pulje – deraf navnet pensionspuljer.

Banken tilrettelægger din pensionspulje ud fra din risikovillighed, din alder og i forhold til, hvornår du forventer at gå på pension. 

Pensionspuljen er en sikker pensionsopsparing

Pensionspuljerne ligger i bankens værdipapirdepot, og indskuddet er garanteret af Garantiformuen på samme måde som ved andre former for pensionsopsparing, og der er dermed tale om en helt sikker pensionsopsparing. 

Sætter du dine penge i en pensionspulje, skal du ikke gøre andet end at lave en aftale med din bank om risikovillighed og hvor meget, du ønsker at sætte ind på puljepensionen. Banken plejer puljerne og tilpasser dem løbende, så de passer til din risikovillighed.

Fordele og ulemper ved pensionspuljer

Fordele

Ulemper

 • Kræver ingen viden om investering eller håndtering af pensionsopsparing.
 • Kræver intet engagement fra din side. Pensionspuljerne kører af sig selv, og du behøver ikke gøre noget.
 • Pensionspuljer er et dyrt produkt, hvor du hvert år betaler en høj procentdel af din samlede investering til banken som omkostninger.
 • Styringen over investeringerne er minimal. Du vælger kun en risikoprofil, og så styrer banken resten.

Alternativer til bankens pensionspuljer

I Forbrugerrådet Tænk fraråder vi investeringsprodukter, hvor de årlige omkostninger i procent er højere end 1,0 procent, og i vores seneste test af pensionspuljer så vi, at alle pensionspuljer i testen har højere omkostninger end dette. 

Er du interesseret i en alternativ til bankens pensionspulje, så er disse tre oplagte muligheder:

1. Investeringsforeninger

Du kan sammensætte fx en ratepension af forskellige investeringsforeninger. Hver enkelt investeringsforening består af en lang række aktier, og du kan også købe ind i investeringsforeninger med obligationer.

Fordele og ulemper ved investeringsforeninger

Fordele

Ulemper

 • Kræver kun begrænset viden om investeringer
 • Potentiale for meget lave omkostninger, især hvis du vælger passive investeringsforeninger eller såkaldte ETF'er.
 • Kræver en smule tid og engagement. Du skal selv købe investeringsforeningerne gennem din netbank eller en online handelsportal.
 • Begrænset detailstyring over investeringerne. Du kan vælge investeringsforeninger med bestemte profiler, men du kan ikke styre præcist, hvad der investeres i.

2. Du køber selv dine egne værdipapirer

I stedet for at lade banken eller investeringsforeningen styre, hvilke værdipapirer din pension skal bestå af, kan du købe alle værdipapirerne selv.

Fordele og ulemper selv at stå for dine investeringer

Fordele

Ulemper

 • Giver total styring og kontrol over investeringerne.
 • Ingen omkostninger til rådgivning.
 • Meget lave omkostninger i forbindelse med handel af værdipapirerne i sammenligning med, hvad især bankernes puljepensioner koster.
 • Kræver viden om markedet og handel af værdipapirer.
 • Kræver en del tid og arbejde.

3. Porteføljepleje

I stedet for at lade en bank håndtere dine investeringer til pensionen, kan du lade en uafhængig rådgiver stå for det. Det kaldes for porteføljepleje.

Fordele og ulemper ved porteføljepleje

Fordele

Ulemper

 • Giver nogen styring over, hvad der investeres i efter hvilken investeringsstrategi.
 • Kræver ingen viden om investering eller handel med værdipapirer.
 • Kræver kun begrænset engagement udover at finde en uafhængig rådgiver.
 • Omkostninger til rådgiveren, der varetager porteføljen. Kan være dyrt, hvis der investeres for relativt små beløb, men bliver typisk forholdsmæssigt billigere, desto større investeringen er.