Test: Sebra Cup, Nightfall | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem
Kemi test

Sebra
Cup, Nightfall

Om produktet

Melaminkoppen fra Sebra er en af de kopper i testen med lavest afgivelse.

Fra den vaskede kop er der ikke målt afgivelse af melamin, men kun formaldehyd, hvor afgivelsen i alle 3 målinger er under den grænseværdi, der gælder for nyt melaminplast. Afgivelsen af formaldehyd er dog ikke stabil mellem de 3 målinger.

Ud fra et forsigtighedsprincip får denne kop B-kolben, da afgivelse af formaldehyd til mad generelt er uønsket.

Sebra: Ingen problemer med stabiliteten af vores melamin

"Hos Sebra tester vi, via eksterne, anerkendte laboratorier, alt vores melamin efter de metoder og fremgangsmåder, som lovgivningen kræver før hver eneste import til Danmark.

På baggrund af Forbrugerrådet Tænk Kemis resultater, mener vi ikke, at der kan konkluderes noget entydigt omkring stabiliteten af vores melamin.

Den gennemførte test lever ikke op til kravene for myndighedskontrol (der foreskriver test af tre eksemplarer), og den viser ikke en generel stigning i afsmitning af formaldehyd mellem 1. og 3. måling. Derfor vurderer vi, at testen er forbundet med usikkerhed og ikke er repræsentativ for vores produkt. Ydermere ligger samtlige testresultater for formaldehydafgivelsen under den tilladte grænseværdi på 15 mg/kg.

Vi mener derfor ikke, at Forbrugerrådet Tænk Kemi, på baggrund af denne stikprøve, kan eller bør konkludere et entydigt svar i forhold til migration af formaldehyd."

Kemitest

Plusser

Minusser (stofferne er tilladte)

  • Uden afgivelse af melamin
  • Med afgivelse af formaldehyd