Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Tandlæger: Sådan klager du

Fejlbehandlinger hos tandlægen kan gøre ondt både på pengepungen og i munden. Mener du, at din tandlæge har fejlbehandlet dig, kan du klage eller søge erstatning.
Af Camilla Gaarder
20. August 2018
sådan klager du over tandlæge
Foto: Getty Images

Start klagesagen hurtigst muligt

Tandskader som følge af en behandling hos tandlægen kan gøre livet surt og turen i tandlægestolen til en rigtig dårlig oplevelse. Heldigvis kan du klage eller søge erstatning, hvis du føler dig fejlbehandlet af din tandlæge.

Behandlingen har du lang tid til at klage over, men klag så hurtigt som muligt.

Tag først kontakt til din tandlæge

Henvend dig først til din tandlæge, hvis du er utilfreds. Forsøg at tale jer til rette. Kan I ikke det, så tøv ikke med at starte en klagesag. Både for din egen og fremtidige patienters skyld.

Du skal klage 2 steder

Klage- og erstatningssager kan det være svært at trække en klar skillelinje mellem. Det er også to forskellige steder, du skal henvende dig, hvis du vil oprette en sag:

  • Klag til Tandlægeforeningens Patientforsikring for at få erstatning
  • Klag til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn over behandling

Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at du klager begge steder for en sikkerheds skyld.

Ansøgninger om erstatning

Skader, der er sket i forbindelse med en behandling eller skader, der skyldes manglende behandling, kan du klage over. Ansøgninger om erstatning sendes til Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du eksempelvis få, hvis du får medhold. Du kan også få økonomisk godtgørelse for svie og smerte eller varige men.

Søg erstatning på hjemmesiden for Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandskadeankenævnet kan du rette henvendelse til, hvis du er utilfreds med din afgørelse.

Klager over behandlinger

Klager over behandlinger hos tandlægen skal du sende til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn. Det gælder også, hvis du føler dig fejlbehandlet af en tandlæge på en offentlig klinik eller på et sygehus.

Pengene for behandlingen kan du få tilbage, hvis du får medhold i din klage. I sjældne tilfælde kan du få lavet hele eller dele af behandlingen om uden beregning.

Ankemuligheder er der ingen af hos Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn, men du kan tage sagen videre til domstolene, hvis du ikke får medhold.

Klag over din behandling på hjemmesiden for Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn

Bevar bevismaterialet

Spor og bevismateriale er vigtigt for din klagesag. Derfor er det som udgangspunkt meget vigtigt, at du ikke får en ny tandlæge til at rette op på den første tandlæges fejl, før du har aftalt det med en klageinstans.

I akutte tilfælde, for eksempel i forbindelse med smerter, skal din nye tandlæge dokumentere det tidligere arbejde og spørge klagesystemet til råds før han/hun går i gang med at udbedre skaden.

Forbrugerrådet Tænk mener: Klager over tandlæger skal forenkles

"Klager over og erstatninger for skader ved tænderne behandles i forskellige adskilte systemer. Systemet er uhyre kompliceret og ganske enkelt uforståeligt for forbrugerne. Derfor skal det forenkles markant.

  • Ét klagesystem er nødvendigt for forbrugerne
  • Læring af systemet skal markant forbedres"

- Sine Jensen, seniorrådgiver for sundhedspolitik hos Forbrugerrådet Tænk