Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Pension: Er du forsikret hos dit pensionsselskab?

Forsikringer i din pensionsordning er vigtige, hvis du bliver syg. Hvad skal du tjekke, når du køber forsikringer i din pensionsordning? Få hjælp her.
Af Rune Hendriksen
16. Oktober 2018
pension er du forsikret
Foto: Getty Images

Forsikringer er en del af din pensionsopsparing

Sparer du op til din pension, kan du købe forsikringer gennem dit pensionsselskab. Det er eksempelvis forsikringer mod kritisk sygdom eller tabt erhvervsevne. De kaldes for pensionsforsikringer.

Pensionsselskaberne udbyder forskellige slags forsikringer til din pensionsordning. Her er de mest almindelige pensionsforsikringer, og hvad du skal holde øje med, når du køber dem.

Sådan får du overblik over din pension

Livsforsikring sikrer dine efterladte økonomisk

En livsforsikring er en forsikring, der udbetaler penge til dine nærmeste, hvis du dør.

Du skal holde øje med:

 • Hvem får udbetalt pengene?

Livsforsikringer udbetales til dem, der er ”begunstiget”. Ved nogle forsikringer er din ægtefælle eller dine børn begunstiget automatisk. Ved andre forsikringer skal du selv udfylde det. Hold øje med, at dine nærmeste er begunstiget.

Store ændringer i dit privatliv som skilsmisse eller at du får børn betyder, at du skal tjekke, hvem der er begunstiget i din forsikring.

Livsforsikringer giver i nogle tilfælde også et fast månedligt beløb til dine børn, indtil de bliver voksne. Hold øje med, hvordan dine børn er sikret, når du køber livsforsikring.

 • Hvad koster den og hvor meget bliver udbetalt?

Prisen og udbetalingen på forsikringen hænger typisk sammen. Jo mere du indbetaler, jo flere penge får dine nærmeste udbetalt, og jo mere går der fra din opsparing til pension til at betale for forsikringen. Køb en forsikring, som passer til dit liv. Er du den primære indkomst i din familie, kan det være fornuftigt at betale til en dyr livsforsikring, som udbetaler et højt beløb til dine nærmeste.

 • Hvordan bliver pengene udbetalt?

Livsforsikringer kan både udbetales som engangsbeløb eller i rater over længere tid. Vær sikker på, at pengene bliver udbetalt på den måde, der er bedst for dine nærmeste.

Forsikring mod tabt erhvervsevne dækker, hvis du ikke kan arbejde

En forsikring mod tabt erhvervsevne er en forsikring til dig, hvis du mister din evne til arbejde. Det kan både være, hvis du mister evnen til at arbejde permanent, eller hvis du ikke kan arbejde i en længere periode.

Du skal holde øje med:

 • Hvor meget arbejdsevne skal du miste?

Din arbejdsevne skal nedsættes med en bestemt mængde, før du får udbetalt forsikringen. Nogle steder skal du miste 2/3 af din arbejdsevne, før forsikringen dækker. Andre steder skal du miste halvdelen af din arbejdsevne, før forsikringen dækker.

Tjek, hvor meget din arbejdsevne skal nedsættes, før du får udbetalt penge fra forsikringen.

 • Hvad er karensperioden?

En karensperiode er en ventetid, hvor du ikke får udbetalt penge fra din forsikring. Karensperioden for en forsikring mod tabt erhvervsevne er typisk 3 måneder. Det betyder, at der går 3 måneder fra, at du ikke kan arbejde, til du får udbetalt penge.

Karensperioden er helt op til 12 måneder ved nogle forsikringsselskaber. Derfor skal du altid være opmærksom på karensperioden i din forsikring.

 • Hvad koster den og hvordan bliver den udbetalt?

Invalideforsikring kan både udbetales som engangsbeløb og i flere rater. Det kommer an på, om du mister din arbejdsevne permanent eller i en begrænset periode.

Tjek, hvad forsikringen koster, og hvordan den udbetales, så du ikke bliver overrasket, når du skal bruge den.

Forsikring ved kritisk sygdom dækker, hvis du bliver syg

En forsikring ved kritisk sygdom skal sikre dig penge, hvis du eksempelvis bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft.

Du skal holde øje med:

 • Hvilke sygdomme er dækket?

Alle sygdomme er ikke kritiske. Du kan se i dine forsikringsbetingelser, hvilke kritiske sygdomme der er dækket.

 • Hvilke undtagelser gælder der?

Kritiske sygdomme er ikke altid dækket. Bliver du ramt af en sygdom, som du tidligere har haft, er du ikke nødvendigvis dækket. Der kan også være sygdomme, som kun er dækket i et vist omfang. Undersøg om dækningen svarer til det, du gerne vil forsikre dig mod.

 • Kan du forsikres ved kritisk sygdom

Forsikring ved kritisk sygdom kræver, at du deler din sygdomshistorik med dit pensionsselskab. I nogle tilfælde kan du blive vurderet uegnet til forsikring mod kritisk sygdom. Snak med dit pensionsselskab om, hvilke alternativer de kan tilbyde.

Sundhedsforsikring giver dig adgang til behandling

En sundhedsforsikring er en forsikring, der kan give dig adgang til speciallæger og privathospitaler, hvis uheldet er ude.

 • Hvad får du adgang til med en sundhedsforsikring?

Sundhedsforsikringer kan give dig adgang til forskellige behandlinger, som du ikke kan få på et almindeligt hospital. Det kan eksempelvis være behandlinger hos fysioterapeuter eller kiropraktorer.

Find ud af, om forsikringens dækning er relevant for dig, inden du køber den.

 • Hvad koster den?

En sundhedsforsikring kan typisk købes til forskellige priser med forskellig dækning. Vælg en forsikring, der passer til dit behov.

Tjek, om forsikringen kan betale sig ved sammenligne med andre udbydere af sundhedsforsikringer.