Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Pension: Forstå dine pensionsvilkår

Forstår du begreberne, når du taler med din pensionsrådgiver? Få en forklaring på de vigtigste udtryk her.
Af Mette Andrea Boesgaard
16. Oktober 2018
Pension: Forstå dine pensionsvilkår
Foto: Getty Images

Få hjælp til at forstå din pensionsordning

Markedsrente eller gennemsnitsrente? Livrente eller ratepension?

Din pensionsordning er fyldt med fagudtryk, som er svære at forstå. Det kan koste dig dyrt, hvis du har misforstået din pensionsordning.

De mest almindelige udtryk er forklaret her, så du kan følge med i din næste samtale med din pensionsrådgiver.

Aldersopsparing

En aldersopsparing er en pensionsordning, der ikke kan trækkes fra i skat, når du indbetaler til den. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du får udbetalt pengene som pensionist.

Aldersopsparingen kan både udbetales som engangsbeløb, i rater eller som livsvarig udbetaling. Aldersopsparingen erstattede kapitalpensionen i 2013.

En fordel ved aldersopsparing er at udbetalingerne ikke modregnes i folkepensionen eller sociale ydelser

Få styr på de forskellige pensionsopsparinger

Arbejdsmarkedspension

En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, der er oprettet som en del af dine løn- og ansættelsesvilkår.

Som ansat kan du have en arbejdsmarkedspension gennem en overenskomstbaseret pension eller en firmaaftale.

Begunstiget

En "begunstiget" er en person, en forening eller lignende, som får ret til din pension ved din død eller på et andet aftalt tidspunkt. Det vil typisk være din mand, kone eller dine børn, der som udgangspunkt er begunstiget. Du kan give hele din pension eller en del af den til en begunstiget.

Bliver du skilt, eller sker der andre store ændringer i dit liv, så skal du tjekke dine pensionsforhold og evt. ændre hvem der er begunstiget.

Bidrag / Pensionsbidrag

Bidrag er de indbetalinger, du laver til din pensionsordning.

Dit pensionsbidrag går både til din pensionsopsparing og de pensionsforsikringer, du har købt som en del af din pension hos dit pensionsselskab.

Pension: Få styr på forsikringerne i din pension

Depotsikring

Pensionsopsparinger går ikke nødvendigvis til dine nærmeste, hvis du dør tidligt. En depotsikring er en forsikring, du kan købe til nogle pensionsopsparinger.

Depotsikring betyder, at din pensionsopsparing bliver udbetalt til dine nærmeste, hvis du dør tidligt.

Firmapension

En firmapension er en pension, som du og din arbejdsgiver har lavet i forbindelse med din ansættelse.

Firmapensionen er en aftale, som dit arbejde har indgået med et pensionsselskab. Det betyder, at alle ansatte i virksomheden har deres arbejdsmarkedspension hos samme pensionsselskab.

Gennemsnitsrente / garantirente

Dit pensionsselskab investerer din pensionsopsparing for dig. 

Har du en pensionsordning med gennemsnitsrente eller en garantirente, betyder det, at dit pensionsselskab lover dig et jævnt og sikkert afkast af din pension hvert år.

Afkastet er typisk ikke så højt som ved en pension med markedsrente, hvor afkastet følger markedet og svinger mere fra år til år. Til gengæld er risikoen mindre.

Kapitalpension

En kapitalpension er en pensionsopsparing, som du kan få udbetalt som et engangsbeløb, efter du er fyldt 60 år og senest 15 år efter efterlønsalderen. 

Kapitalpensioner kan ikke længere oprettes i dag. Du kan heller ikke indbetale flere penge på din eksisterende kapitalpension.

Livrente

En livrente er en pensionsordning, hvor du får en fast indkomst én gang om måneden fra du går på pension til du dør. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne fra en livrente. 

Få styr på de forskellige pensionsopsparinger

Markedsrente

Dit pensionsselskab investerer din pensionsopsparing for dig. 

Et markedsrenteprodukt er en pensionsordning, hvor renten på din pensionsopsparing følger afkastet på de investeringer, pensionsselskabet laver for dig.

Markedsrente er det modsatte af garantirente eller gennemsnitsrente, hvor du er garanteret et bestemt minimumsafkast.

Afkastet er som hovedregel højere ved et markedsrente-produkt end ved et gennemsnitsrente-produkt. Risikoen er til gengæld højere.

Overenskomstbaseret pension

En overenskomstbaseret pension er en arbejdsmarkedspension, som er bundet til din overenskomst. Det betyder, at du kan skifte arbejde uden at skulle forholde dig til pension, hvis du bliver ansat under samme overenskomst. 

PAL-skat

PAL-skat er den skat, du automatisk betaler af afkastet på investeringerne i din pensionsordning.

PAL er en forkortelse af PensionsAfkastsbeskatningsLoven.

Pensionsafkast

Din pension skal investeres, mens du sparer den op. Det er enten dig eller dit pensionsselskab, der investerer din pensionsopsparing.

Dit pensionsafkast er indtægterne fra investeringen af din pension.

Privat pension / Individuel pension

En privat pension er en pensionsordning, som du selv har oprettet og indbetaler til.

Hvilken privat pension skal jeg vælge?

Ratepension

En ratepension er en pension, som du får udbetalt i månedlige beløb i mindst 10 og højst 30 år. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne fra din ratepension.

Få styr på de forskellige pensionsopsparinger

Samleverpension / Ægtefællepension

Når du dør, kan din mand eller kone modtage din pension. Det står i din pensionsaftale, hvilke regler der gælder.

ÅOP

ÅOP er en forkortelse af Årlige Omkostninger i Procent. 

ÅOP’en viser de omkostninger og gebyrer, du betaler til dit pensionsselskab for at investere og administrere din pensionsordning.

Gebyrberegner: Hvor meget betaler du i gebyrer på din pension?