Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Bankskift: Sådan vurderer banken dig

Banker vil kende din økonomi, før de accepterer dig som kunde. Se, hvad banken lægger vægt på og forbered dig på vurderingen, hvis du vil skifte bank.
Af Annelene Højvang Larsen
19. December 2016
Bankskift: Når banken vurderer dig
Foto: Thinkstock

Får din opsparing for meget bank?

En million danskere investerer gennem banken i investeringsforeninger, pensioner eller børneopsparinger.

Din bank tager sig dog godt betalt, for at du investerer gennem den.

Forbrugerrådet Tænk sætter fokus på, hvor meget de skjulte omkostninger koster dig.

Banker belønner kunder med en sund økonomi

Spar mange penge ved at skifte bank. Det kan du gøre ved at få en bedre aftale, hvor du får højere renter på indlån og lavere renter på udlån. Men besparelserne og dine fordele afhænger af, hvordan banken vurderer dig.

Banken vurderer, hvor attraktivt det er for dem at have dig som kunde ud fra:

 • Betalingsevne
 • Betalingsvillighed
 • Formue – det du ejer
 • Indtægter og udgifter

Skift bank med Forbrugerrådet Tænk Bank (medlemsfordel) 

Betalingsevne

Banker er interesserede i nye kunder, som de kan tjene penge på. Især dem, som ønsker at låne penge – men kun hvis kunderne kan betale pengene tilbage.  

Din betalingsevne er vigtig. Den afhænger af forholdet mellem din indkomst og dine udgifter.

Bankrådgiveren ser på din betalingsevne for at lave en kreditvurdering af dig: Vil du være i stand til at betale af på lånet? En god kreditvurdering er en fordel for dig, fordi den kan give dig bedre priser i banken.

Kreditvurderingen sikrer også, at du undgår at få et lån, som du ikke vil kunne betale tilbage.

Betalingsvillighed

Kreditvurderingen får et stort plus, når banken kan se, at du betaler dine regninger til tiden, så du har orden i din økonomi. Det sender et signal om, at du eventuelt vil kunne betale lånet tilbage uden problemer.

Banken undersøger, om du har overtræksrenter på dine nuværende kontoudtog, eller om du har stor restskat på din årsopgørelse.

Banken ser også på, om du har høje renteudgifter på grund af lån med en meget høj rente – for eksempel fra kviklån.

Dit budget betyder også noget for banken, når de vurderer betalingsvillighed. Lav et grundigt, gennemarbejdet budget. På den måde viser du, at du har styr på din økonomi.

Formue

Din formue er afhængig af, hvad du ejer af en vis værdi. Din formue kan bestå af fast ejendom, andelsbolig, bil, båd, værdipapirer og lignende. 

Din formue behøver nødvendigvis ikke være på flere hundrede tusind eller derover, for at banken synes, du har en sund økonomi.

Låner du penge, er det en fordel for dig at have en formue. Den kan banken bede dig om at stille som sikkerhed for lånet. Det kan betyde, du kan låne mere og få flere lånefordele.

Betaler du ikke af på dit lån, kan banken til gengæld bede dig om at sælge ud af din formue, hvis du har stillet den som sikkerhed for lånet.

Sådan dokumenterer du din formue:

Fast ejendom

 • Værdi: Højeste værdi af offentlig vurdering, nylig købspris eller nylig ejendomsmæglervurdering (ikke gratis vurdering).
 • Dokumenter: Årsopgørelse, ejendomsvurdering (ejendomsværdiskema) eller ejendomsmæglervurdering. Banken vil typisk selv supplere med en tingbogsattest.

Andelsbolig

 • Værdi: Andelsværdi plus godkendte forbedringer.
 • Dokumenter: Seneste generalforsamlingsreferat plus årsrapport plus vedtægter samt andelsbevis, hvis det findes. Købsdokument kan være en fordel.

Bil

 • Værdi: Anslået salgspris, typisk afhængig af alder og antal kørte kilometer.
 • Dokumenter: Købsdokument (slutseddel) og eventuelt registreringsattest.

Båd

 • Værdi: Anslået salgspris.
 • Dokumenter: Købsdokument.

Værdipapirer, kontant

 • Værdi: Dagskurs.
 • Dokumenter: Print informationer om værdipapirer fra netbank, værdipapirdepot eller lignende.

Andre værdier

 • Værdi: Andre ting af værdi tæller sædvanligvis ikke med som del af din formue formelt set, men du kan med fordel nævne øvrige forhold ved formuen alligevel. Sig det for eksempel til banken, hvis du har familieformue.
 • Dokumenter: Eventuelt købsdokument.

Gæld

 • Værdi: Kursværdien af din gæld - eller indfrielsesbeløbet, hvis gælden skal indfries.
 • Dokumenter: Seneste årsopgørelse plus:
  • Realkreditlån: årsopgørelse eller seneste PBS udskrift med betaling af termin.
  • Banklån: netbank- eller kontoudskrift.
  • Andre lån: lånepapirer eller udskrift med restgæld. SU-lån får man ikke længere årsopgørelser på, men du kan dokumentere lånet via Tast-selv på minsu.dk.

Indtægter og udgifter

Banken ser også på dine indtægter og udgifter, for de lægger vægt på, at din økonomi løber rundt. Dit rådighedsbeløb er derfor vigtigt.

Rådighedsbeløbet er et udtryk for, hvor mange penge du har tilbage, når alle dine faste udgifter er betalt.

Beregn dit rådighedsbeløb

Sådan dokumenter du dine indtægter og udgifter:

Indtægter

 • Lønsedler, så bankrådgiveren kan se din forventede årsindtægt. Har du fast job, er de seneste 3 lønsedler typisk nok. Har du skiftet job oftere, kan du få brug for at fremvise flere.
 • Har du privat firma, kan banken bede dig om at sende dem firmaets regnskab eller budget.
 • Indtægter er det, du får penge for, og udover løn kan det derfor også gælde børnepenge, udbytte eller rente på værdipapirer og indtægter fra leje af bolig eller sommerhus.
 • Er du studerende, skal du huske din støttemeddelelse. Du kan finde dokumentationen via minsu.dk
 • Din årsopgørelse kan banken også bede dig om. Det vil de typisk gøre, hvis de skal overtage et lån fra din gamle bank.

Udgifter

Udgifter dokumenterer du ved at lave et grundigt og ærligt budget, som er baseret på dine faste og variable udgifter. 

Faste udgifter dækker over din husleje, forsikringer, transport. De er oftest de udgifter, du skal betale fast hver måned, men det kan også dække over regninger, du kun betaler hver 3. 6. eller 12. måned. 

Variable udgifter er ting, som du godt kan skære ned på, hvis du har færre penge mellem hænderne. Det drejer sig eksempelvis om biografture, rejser, fitness abonnement og tøj.

Sådan lægger du et godt budget

Medlemsfordel: Skift bank med Forbrugerrådet Tænk Bank

Forbrugerrådet Tænk ønsker at gøre det lettere for vores medlemmer at skifte bank, og vi har derfor indgået et samarbejde med Mybanker: Forbrugerrådet Tænk Bank.

Mybankers værktøj indhenter på baggrund af oplysninger om din økonomi op til 3 tilbud fra banker, der kan give dig en god aftale.

Finder du en billigere bank med Forbrugerrådet Tænk Bank forlænger vi dit medlemskab betalingsfrit i 1 år med bladene Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerrådet Tænk Penge.

Læs mere om Forbrugerrådet Tænk Bank