Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan har vi testet symaskiner

2 erfarne syersker har afprøvet 16 symaskiner på laboratoriet for at afgøre, hvor gode de er til at sy i forskellige situationer, samt hvor brugervenlige de er. Derudover er de også testet for holdbarhed og sikkerhed.
Af Stine Müller
7. August 2014
Sådan har vi testet symaskiner
Foto: IRCT

Hvor gode er maskinerne til at sy?

2 erfarne syersker har syet i flere forskellige typer stof med forskellige sting og har udført forskellige sy-opgaver. Tykkelsen af det stof, maskinen kan sy igennem uden problemer, har de 2 syersker testet.

Hvor let det går at sy på tværs af andre sammensyninger, hvor maskinen skal over flere lag stof, er også undersøgt. Syerskerne har også syet flere forskellige typer af stof pænt sammen. De har syet kanter, lavet knaphuller, isyet lynlåse og lavet usynlige oplæg.

Sting af forskellig slags, fra almindelig lige ud-syning over zigzag og overlock til stræksting er også afprøvet og vurderet.

Er det let at sy på symaskinerne?

Brugervenligheden af symaskinerne er vurderet af de 2 syersker, blandt andet:

 • hvor let det er at gøre maskinen klar til syning,
 • hvor let den er at sy på,
 • hvor god belysning maskinen har.

Også vedligehold af maskinen har vi bedømt.

Er de konstrueret smart og funktionelt?

Skift af undertråd og andre vigtige funktioner er testet for:

 • hvor smart symaskinen er designet til at lette dem,
 • hvor stabilt stoffet føres ind til nålen,
 • hvor godt friarm og det aftagelige sybord fungerer,
 • og om trådspændingen kan reguleres effektivt.

Finish i form af kanter og overflader er også bedømt, samt i hvor høj grad maskinen vibrerer og bevæger sig under syning, er medtaget.

Er symaskinerne til at holde ud at høre på?

Støjen fra symaskinen er bedømt af brugerne undervejs i de forskellige sy-test.

Er symaskinerne solide og holdbare?

Holdbarhed er undersøgt ved at sy med maskinerne i intervaller på 5 sek. efterfulgt af en pause på 2,5 sek. 

1 time senere gentages dette, hvorefter symaskinen står 1 time uden at køre og så fremdeles, til der i alt er gået 100 timer.

Kan man let komme til skade?

Sikkerheden ved symaskinerne er vurderet i forhold til gældende sikkerhedskrav, der blandt andet beskriver nødvendige advarsler, ingen ophedning eller adgang til strømførende dele m.m.

Er manualen fyldestgørende og forståelig?

Brugervejledningen er gennemgået og bedømt af 3 forskellige personer i forhold til overskuelighed og forståelighed.

Er symaskinen udstyret med det nødvendige udstyr og funktioner?

De vigtigste af maskinernes funktioner og udstyr har vi gennemgået. Fx den maksimale stinglængde og -bredde, samt både minimum- og maksimum syhastigheder har vi målt.

Den samlede bedømmelse vægtes således:

 • Syning 40 %,
 • brugervenlighed 25 %,
 • konstruktion 5 %,
 • støj 5 %,
 • holdbarhed 5 %,
 • sikkerhed 5 %,
 • brugervejledning 5 % og
 • funktioner 10 %.

Testen er udført i samarbejde med andre forbrugerblade i International Consumers Research and Testing, ICRT.