Her er dine rettigheder, når du køber digitale produkter
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Her er dine rettigheder, når du køber digitale produkter

Du har de samme rettigheder, når du køber eller abonnerer på digitalt indhold, som når du køber alle andre varer. Men hvad betyder det for dig? Få svar her.

Foto: Getty Images
Midaldrende par i sofaen læser e-bøger

Abonnerer du på en streamingtjeneste eller køber et stykke software, har du samme forbrugerrettigheder, som havde du købt fx en cykel.

Det betyder, at du kan klage, og du har ret til at få pengene retur, hvis der er problemer med eksempelvis en app, et digitalt spil, en e-bog eller en streamingtjeneste - eller hvis der er forsinkelse på leveringen.

Bliv klogere på dine rettigheder her.

Her er dine rettigheder, når du køber et digitalt produkt

Når du køber en digital vare, det kan fx være en app, en lydfil, et digitalt spil eller en e-bog, er du beskyttet af købeloven.

Købeloven regulerer bl.a., hvad du har ret til, hvis du ikke modtager varen til tiden, hvis der er fejl og mangler ved produktet, eller hvis du ikke modtager de opdateringer, som er nødvendige for, at varen fungerer, som den skal. Dine rettigheder er helt de samme, som hvis du havde købt et hvilket som helst andet produkt – fx et køleskab eller en trøje.

Hvad er digitalt indhold og digitale tjenester?

Digitalt indhold er fx. apps, lyd- og videofiler, digitale spil, e-bøger mv., mens digitale tjenester fx er sociale medier, billed- og lyddeling og anden filhosting.

Reglerne gælder også varer med digitale elementer, som fx spillekonsoller, visse elbiler, smarture med fx GPS mv.

Her er dine rettigheder, når det gælder streaming

Streamer du, eller abonnerer du på en digital tjeneste, fx lydbøger eller en online-avis, er du beskyttet af købeloven. Det betyder, at du kan klage over den digitale tjeneste, så længe abonnementet løber.  

Når du løbende får leveret digitalt indhold, så er der altså ikke de sædvanlige to års reklamationsret - så gælder reklamationsretten, så længe du bruger den digitale tjeneste.

Derfor vil du faktisk stå bedre ved en løbende tjeneste, da den skal holdes opdateret og funktionsdygtig, for reklamationsretten gælder i al den tid, tjenesten bliver leveret.

Det skal du gøre, hvis der er noget galt med produktet eller tjenesten

Hvis der er fejl og mangler ved den e-bog eller det stykke software, du har købt, skal sælgeren enten reparere eller give dig et nyt produkt.

Hvis det ikke kan ske inden for rimelig tid, kan du aftale med sælgeren, at du enten får et nedslag i prisen, eller at købet simpelthen bliver ophævet.

Husk, at formodningsreglen gælder et år - også når du køber digitalt indhold. Det vil sige, at hvis der opstår fejl og mangler ved produktet inden for et år, efter at du har modtaget det, så formodes det, at fejlen var til stede ved leveringen.

Så længe kan du klage

Du har normalt en reklamationsfrist på to år, når du køber en vare, men køber du en vare med digitalt indhold (fx en app eller en e-bog), kan du klage over fejl og mangler indtil udløbet af leveringsperioden (dvs. indtil det endelige indhold er leveret) og i nogle tilfælde op til to måneder efter.

Hvis du abonnerer på en digital tjeneste, kan du klage over tjenesten i hele den periode, hvor abonnementet løber – også efter to år.

Gælder de nye regler for din vare?

Indtil 1. januar 2022 var der ikke specifikke regler for digitale køb, men ved årsskiftet blev købeloven revideret – og i maj 2022 blev også forbrugeraftaleloven revideret.

De nye regler for digitalt indhold og digitale tjenester gælder for aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, som du har fået leveret efter 1. januar 2022, selvom købsaftalen er indgået før den 1. januar 2022.