Få hjælp til at forstå din pensionsordning | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Få hjælp til at forstå din pensionsordning

Depotsikring, dækningsgrad og kapitalpension. Forstår du begreberne, når du taler med din pensionsrådgiver? Få en forklaring på de vigtigste udtryk her.

· 23. september 2020

Markedsrente eller gennemsnitsrente? Livrente eller ratepension?

Betaler du pensionsbidrag til din aldersopsparing? Og hvilken arbejdsmarkedspension har du, hvis du har nogen?

Din pensionsordning er fyldt med fagudtryk, som er svære at forstå. Det kan koste dig dyrt, hvis du har misforstået din pensionsordning.

Få en let forståelig forklaring på de mest almindelige udtryk, så du er klædt på til næste samtale med din pensionsrådgiver.

Forstå dine pensionsvilkår

 • En aldersopsparing er en pensionsordning, der enten kan udbetales som engangsbeløb, i rater eller som livsvarig udbetaling. Aldersopsparingen erstattede kapitalpensionen i 2013.

  Aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat, når du indbetaler til den. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du får udbetalt pengene som pensionist.

  En fordel ved aldersopsparing er, at udbetalingerne ikke modregnes i folkepensionen eller sociale ydelser.

 • En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, der er oprettet som en del af dine løn- og ansættelsesvilkår.

  Som ansat kan du have en arbejdsmarkedspension gennem en overenskomstbaseret pension eller en firmaaftale, men det er ikke lovpligtigt.

 • En "begunstiget" er en person, en gruppe af personer, en forening eller lignende, som får ret til din pension ved din død eller på et andet aftalt tidspunkt. Det vil typisk være din mand, kone eller dine børn, der som udgangspunkt er begunstiget. Du kan give hele din pension eller en del af den til en begunstiget.

  Bliver du skilt, eller sker der andre store ændringer i dit liv, så skal du tjekke dine pensionsforhold og eventuelt ændre, hvem der er begunstiget.

 • Bidrag er de indbetalinger, du laver til din pensionsordning.

  Dit pensionsbidrag går både til din pensionsopsparing og de pensionsforsikringer, du har købt som en del af din pension hos dit pensionsselskab.

  Dit pensionsbidrag går dog også til omkostninger og gebyrer, så vær opmærksom på, hvor mange omkostninger der er hos dit pensionsselskab.

 • Pensionsopsparinger går ikke nødvendigvis til dine nærmeste, hvis du dør tidligt. For at sikre dig, at din pensionsordning går til dine nærmeste, kan du tegne forsikringen depotsikring. En depotsikring er en forsikring, du kan købe til nogle pensionsopsparinger.

 • Dækningsgrad beskriver forholdet mellem de penge, du har til rådighed som pensionist, og den indtægt du har mod slutningen af dit arbejdsliv.

  Dækningsgraden skal ligge på 70-80 procent af din indkomst, når du går på pension. Dette sikrer, at din levestandard ikke bliver påvirket af, at du går på pension.

  Dine pensionsindbetalinger skal i gennemsnit være på 20 procent af din indkomst, for at du kan opnå en dækningsgrad på 70-80 procent.

 • En firmapension er en type af arbejdsmarkedspension, som du og din arbejdsgiver har lavet i forbindelse med din ansættelse.

  Firmapensioner er baseret på en aftale, som dit arbejde har indgået med et pensionsselskab. Den aftale sikrer, at alle ansatte i virksomheden har deres arbejdsmarkedspension hos samme pensionsselskab.

 • Dit pensionsselskab investerer din pensionsopsparing for dig, så dine penge kan fastholde værdien. På den måde undgår du, at din pensionsopsparing bliver ædt op af inflationen. 

  Har du en pensionsordning med gennemsnitsrente eller en garantirente, betyder det, at dit pensionsselskab lover dig et jævnt og sikkert afkast af din pension hvert år.

  Afkastet er typisk ikke så højt som ved en pension med markedsrente, hvor afkastet følger markedet og svinger mere fra år til år. Til gengæld er risikoen mindre.

 • En kapitalpension er en pensionsopsparing, som du kan få udbetalt som et engangsbeløb, efter du er fyldt 60 år og senest 15 år efter efterlønsalderen. 

  Kapitalpensioner kan ikke længere oprettes, efter Folketinget i 2011 afskaffede kapitalpensionen og i 2013 erstattede den med aldersopsparing.

  Du kan heller ikke indbetale flere penge på din eksisterende kapitalpension, efter at Folketinget i 2012 vedtog, at indbetalinger til kapitalpensionen skulle ophøre fra 2013.

 • En livrente er en pensionsordning, hvor du får udbetalt et fast beløb om måneden, fra du går på pension, til du dør. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne fra en livrente. 

 • Dit pensionsselskab investerer din pensionsopsparing for dig, så dine penge kan fastholde værdien. På den måde undgår du, at din pensionsopsparing bliver ædt op af inflationen. 

  Et markedsrenteprodukt er en pensionsordning, hvor renten på din pensionsopsparing følger afkastet på de investeringer, pensionsselskabet laver for dig.

  Markedsrente er det modsatte af garantirente eller gennemsnitsrente, hvor du er garanteret et bestemt minimumsafkast.

  Afkastet er som hovedregel højere ved et markedsrente-produkt end ved et gennemsnitsrente-produkt. Risikoen er til gengæld højere.

 • En overenskomstbaseret pension er en arbejdsmarkedspension, som er bundet til din overenskomst. Det betyder, at du kan skifte arbejde uden at skulle forholde dig til pension, hvis du bliver ansat under samme overenskomst. 

 • PAL-skat er den skat, du automatisk betaler af afkastet på investeringerne i din pensionsordning.

  PAL er en forkortelse af PensionsAfkastsbeskatningsLoven.

 • Din pension skal investeres, mens du sparer den op. Det er enten dig eller dit pensionsselskab, der investerer din pensionsopsparing.

  Dit pensionsafkast er indtægterne fra investeringen af din pension.

 • En privat pension er en pensionsordning, som du selv har oprettet og indbetaler til. Den står i modsætning til en arbejdsmarkedspension, som enten indgår i din overenskomst eller som en aftale hos virksomheden.

 • En ratepension er en pension, som du får udbetalt i månedlige beløb i mindst 10 og højst 30 år. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne fra din ratepension.

 • Når dit pensionsselskab skal lave investeringer gennem din pensionsordning, skal du vælge en risikogruppe. Risikogrupperne er tilrettelagt, så du kan vælge gruppe ud fra, hvor risikovillig du er.

  Risikogrupperne tager udgangspunkt i prognoser, som giver dig et indblik i, hvor meget du potentielt kan få af afkast og tab ved at vælge de bestemte risikogrupper.

  Prognoserne er ikke en garanti, men de giver dig en idé om, hvad du kan forvente af potentielt afkast og tab hos de forskellige risikogrupper.

 • Risikonedtrapning fungerer ved, at dit pensionsselskab gradvist laver færre risikable investeringer via din pensionsopsparing, i takt med at du bliver ældre.

  Det sikrer, at du ikke mister størstedelen af din pensionsopsparing, lige inden du går på pension.

 • Når du dør, kan din mand eller kone modtage din pension. Det står i din pensionsaftale, hvilke regler der gælder.

 • ÅOP er en forkortelse af Årlige Omkostninger i Procent. 

  ÅOP’en viser de omkostninger og gebyrer, du betaler til dit pensionsselskab for at investere og administrere din pensionsordning.