Aktiesparekonto? Læs dette, før du investerer
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Er en aktiesparekonto noget for dig?  

Med en aktiesparekonto kan du investere i aktier og aktiebaserede fonde og få en lavere beskatning af afkast end normalt. Men hvad skal du være opmærksom på, før du investerer? Læs med her.

Lindi Winkel · Foto: Getty Images · 14. december 2023
Kvinde investerer via aktiesparekonto

En aktiesparekonto er et såkaldt skatteregime. Det vil sige et sæt skatteregler, der gælder for en måde at investere dine frie midler i aktier og aktiebasserede fonde.

Aktiesparekontoen er derfor en fordelagtig måde for nye og mindre investorer at komme i gang med at investere på. Og så gør aktiesparekontoens mere enkle skatteregler det mere attraktivt at investere, fordi du betaler mindre i skat af afkastet, end hvis du investerede på almindelig vis.

Hvor kan du få en aktiesparekonto?

Hver dansker, der er skattepligtig i Danmark, kan have én aktiesparekonto, hvor der i 2024 er et loft på 135.900 kroner.

Du kan oprette en aktiesparekonto hos din egen bank, men som du kan se i testen af aktiesparekonti, er det forskelligt, hvad det koster at investere via aktiesparekontoen hos de enkelte banker.

Det står dig frit for, om du vil oprette en aktiesparekonto i en anden end din egen bank. 

Du vælger selv dine investeringer

Når du opretter en aktiesparekonto skal du selv investere de penge, du skyder ind på kontoen.

Du kan bruge din aktiesparekonto til at investere i aktier og det der kaldes aktieindkomstbeskattede investeringsselskaber, der udsteder investeringsbeviser. Du kan også investere i udvalgte ETF’er (udenlandske investeringsfonde), der beskattes som aktieindkomst.

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?