Det skal du vide om forsikring til dit sommerhus
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Det skal du vide om forsikringen af dit sommerhus

Forsikringen til sommerhuset adskiller sig på en række vigtige områder fra en almindelig husforsikring. Se her, hvad du bør overveje, når du vælger en fritidshusforsikring.

Lars Nøhr Andresen og Emil Rosager Schaarup · Foto: Getty Images · 30. april 2024
Tisvildeleje - sommerhuse

For nogle er sommerhuset måske et lille træhus uden videre opvarmning, som kun bruges i sommermånederne, men for andre minder fritidshuset mere om en villa, der kan og bliver brugt året rundt.

Ligesom fritidshusene er forskellige, kan forsikringerne også være det. Derfor er det vigtigt at være særligt opmærksom på forsikringen af fritidshuset – både så du ikke risikerer at betale for unødig dækning, men også så du ikke tror, at du er dækket ind uden at være det. 

Forbrugerrådet Tænks test af forsikring af fritidshuse viser, at alle de 12 selskaber i testen tilbyder fornuftige forsikringer, hvor den største forskel er prisen. Men også, at der er vigtige forskelle på, hvordan og hvad selskaberne dækker.

Er du lige blevet ejer af et sommerhus eller vil du gerne være sikker på, at din fritidshusforsikring dækker det, den skal, så læs med her, hvor du får svar på:

  • Hvad hvis noget bliver stjålet eller ødelagt fra dit sommerhus?
  • Skal du være forsikret mod råd?
  • Hvad med skader fra insekter eller svamp?
  • Er du forsikret mod skader fra skjulte rør og stikledninger?
  • Kan du forsikre dig mod skader fra storm, tøbrud og skybrud?
  • Hvad hvis du lejer dit sommerhus ud?

Hvis noget bliver stjålet eller ødelagt i dit sommerhus

Som udgangspunkt dækker fritidshusforsikringen tyveri og hærværk begået i og på selve fritidshuset, men der kan være forskelle på, hvordan og hvilke ting, der dækkes. 

  • Har du dyre møbler i sommerhuset? Der er ofte visse begrænsninger i forhold til, hvordan forsikringsselskabet dækker de møbler og andet indbo, du har i sommerhuset, og her afhænger meget af, hvilken type indbo, du har i dit sommerhus. Har du fx designermøbler eller dyr elektronik, er det særligt vigtigt at tjekke, hvordan dit forsikringsselskab forholder sig til de ejendele, og hvordan de er dækket af din fritidshusforsikring. Vær også opmærksom på, at pludselig skade på indbo ikke altid er en obligatorisk dækning. Ved pludselige skader forstår man skader, der sker øjeblikkeligt og uventet. Skaden må altså ikke være sket over et længere tidsrum, som for eksempel en køkkenmaskine, der slides ned. En pludselig skade kan være, at du snubler og vælter dit fjernsyn.  
  • Har du cykler i sommerhuset? I nogle forsikringsselskaber er cykeldækning et tilvalg, og har du cykler i sommerhuset, er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på. Omvendt kan det være en fordel, at der er tale om et tilvalg, fordi du kan undlade at tilvælge dækningen, hvis dine cykler ikke er særligt værdifulde, eller du slet ikke har cykler i sommerhuset. 
  • Hvad med vandskader indenfor? Det er ikke alle selskaber, der dækker skader på møbler, tøj og andet indbo som følge af udsivning fra skjulte rørinstallationer som fx vandrør i væggen. 
  • Hvad med byggematerialer? Hvis du er i gang med ombygning eller istandsættelse af dit sommerhus og derfor har byggematerialer på grunden, er dækning af tyveri og hærværk vigtig. Det kan være en dækning, typisk kaldet for entreprisedækning, der skal tilkøbes hos nogle selskaber. Der er forskel på, hvor stor beløbsgrænsen er på sådanne skader.

Hvis der er råd i sommerhuset

Sommerhuse – især dem, der ikke er beboet om vinteren – risikerer at blive ramt af fugt og vandskader, der kan udvikle sig til, at dele af huset rådner. Der er stor forskel på, hvordan selskaber dækker skade forårsaget af råd. 

Nogle selskaber tilbyder slet ikke rådskadedækning for fritidshuse, andre tilbyder udelukkende at dække skader på træværk som følge af råd i skjulte bygningskonstruktioner, mens andre selskaber også dækker skade på træværk som følge af råd i døre, vinduer og facadepartier, som har betydning for træets bære- eller funktionsevne. 

Nogle forsikringsselskaber har en særlig selvrisiko for rådskader, mens andre udelukkende har den generelle selvrisiko også når det gælder skader forårsaget af råd. 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du vedligeholder udendørs træværk for at kunne for at have dækning i tilfælde af rådskader, da forsikringsselskabet ellers vil kunne pege på, at der har været manglende vedligeholdelse, og derfor ikke dække en skade.

Hvis sommerhuset angribes af svamp eller insekter

Både angreb fra insekter og svampe kan nedbryde især træværk i sommerhuse og give mere eller mindre alvorlige skader. Ofte sker angrebene, hvor det ikke er til at se, og du opdager dem først, når skaden er sket. 

Forsikring mod svamp og insekter er i nogle selskaber en tilvalgsdækning, mens det hos andre selskaber er inkluderet som standard. Det er vores anbefaling, at du sikrer dig, at du har denne dækning. 

De største forskelle i dækningen mellem de forskellige forsikringsselskaber er, at nogle selskaber ikke dækker svampeskader, der skyldes fejlmontering og fejlkonstruktion. 

Skader fra skjulte rør/kabler og stikledninger

I sommerhusområder kan der være langt ud til kloakken eller hovedledningen, og det kan være dyrt at reparere rør og stikledninger. Og fordi man ikke opholder sig i sommerhuset konstant, kan skader på skjulte rør og stikledninger også nå at udvikle sig, inden de bliver opdaget. 

Derfor er dækning af skjulte rør/kabler og stikledninger en af de dækninger, du bør være opmærksom på og eventuelt tilvælge, hvis det ikke er en del af standarddækningen hos dit forsikringsselskab.

Skader fra storm 

Storm kan fx skade taget på huset, og den kraftige blæst kan også hvirvle ting rundt i luften som fx trampoliner, som kan gøre skade på hus, hegn og lignende. De fleste selskaber har stormskader inkluderet i forsikringen som standard, men det kan også være en tilvalgsdækning. 

Forsikringen dækker i alle tilfælde skader sket på huset, men der er forskel på, hvordan udendørs anlæg, carporte, hegn og lignende, der ikke er en del af sommerhuset, er dækket.

Skader fra store vandmængder fra skybrud og tø

Voldsom regn i form af skybrud og store vandmængder fra sne, der tør, kan give skader på huset. 

Nogle selskaber dækker ikke skader som følge af vand fra sky- og tøbrud, der trænger ind gennem utætheder og åbninger i bygningen. Er der utætheder i sommerhuset, er det derfor vigtigt at du fået dem udbedret.

Vær også opmærksom på, at nogle selskaber har en særskilt selvrisiko på skader fra skybrud og tø. Det er heller ikke alle selskaber, der dækker sky- og tøbrudsskader på haveanlæg.

Hvis du lejer sommerhuset ud

Hvis du udlejer dit sommerhus, skal du være meget opmærksom på, om det overhovedet er en dækning, som forsikringsselskabet tilbyder. 

I nogle selskaber er det en del af standarddækningen, i andre er det en tilvalgsforsikring – og i nogle selskaber er det slet ikke muligt at få den type skader forsikret. 

Husk vedligeholdelse

Hvis der sker skader på dit sommerhus, som skyldes, at sommerhuset er dårligt vedligeholdt, risikerer du, at forsikringsselskabet ikke vil dække skaden.