Projektbolig? Dét skal du vide, før du køber
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Tjek dette, før du køber en projektbolig

Du har ikke de samme rettigheder, når du køber en projektbolig, som hvis du køber en allerede eksisterende bolig. Derfor skal du se dig godt for.

Mette Andrea Boesgaard · Foto: Getty Images · 20. marts 2018
Projektbolig? Dét skal du vide, før du køber

En projektbolig er en lejlighed eller hus, som du køber, inden den er bygget.

Et nybygget hjem kan friste, men du har ikke samme rettigheder ved køb af projektbolig, som hvis du køber en allerede eksisterende bolig.

Forbered dig godt, før du køber – få hjælp her.

Afstem dine forventninger

Køber du lejlighed eller hus, kan du normalt gå rundt i boligen og danne dig et indtryk, før du skriver under på en købsaftale.

Køber du en projektbolig, er den ikke bygget endnu. Derfor er du nødt til at forestille dig din kommende bolig ud fra tegninger, beskrivelser, billeder og måske modeller.

Boligen bliver dog ikke altid som forventet. Og lever boligen ikke op til din forventninger, er det ikke nødvendigvis en mangel.

Købsaftalen beskriver, hvilke materialer der bliver brugt, og hvordan boligen i øvrigt kommer til at se ud. Læs købsaftalen grundigt, før du skriver under.

Tjek købsaftalen grundigt

Købsaftalen fungerer som din kontrakt for købet og boligen, når du køber bolig.

Standardkontrakter for projektboliger findes ikke, så derfor skal du selv være opmærksom på, om alt væsentligt er beskrevet.

Få hjælp af en advokat til at gennemgå aftalen. Du kan i forvejen aftale et advokatforbehold, så aftalen ikke er bindende, før din advokat har godkendt aftalen.

Købsaftalen skal fortælle dig om dine rettigheder i forbindelse med fejl og mangler. Tjek om det er muligt at tilbageholde penge til fejl og mangler, og om der er angivet en tidsramme for udbedring af fejl og mangler.

Indflytningsdatoen og vilkårene for den skal du også tjekken. Indflytningsdatoen kan let rykke sig, og det kan koste dig dyrt i forbindelse med genhusning og lån. Tjek derfor, hvor mange gange byggefirmaet har mulighed for at udskyde indflytningsdatoen.

Undersøg firmaet, der bygger

Undersøg firmaet, der står for byggeriet, før du skriver under på købsaftalen.

Køber du en projektbolig, kan du enten købe af et større firma, som står for hele projektet, eller af en bygherre, der hyrer entreprenører og underentreprenører. 

Tjek de involveredes tidligere arbejde og omtale, så du kan se, hvordan andre oplevede processen med firmaet.

Tjek lokalplanen og andre byggeplaner

Tjek kommunens lokalplan for området, og spørg din bygherre om planerne for nybyggeri i området, før du skriver under. Så risikerer du ikke, at den flotte udsigt, du forelskede dig i, pludselig er erstattet af andre lejligheder. 

Få styr på finansieringen

Prisen på dine lån i projektboligen spiller en stor rolle for, hvor dyrt det bliver for dig at bo i boligen.

Rentestigning og kursændringer i byggeperioden kan gøre din bolig dyrere, end du først regnede med. Banken kan kurssikre dit lån mod et gebyr, men de kan sjældent kurssikre lånet i over et halvt år.

Arealet på dit byggeri kan også ændre sig, når det bliver målt præcist op. Vær opmærksom på, hvordan du er stillet i forhold til kontrakten og eventuelle vilkår om finansieringen, hvis der sker ændringer i arealet.

Klag over projektsalg

En byggesagkyndig kan hjælpe dig med at få styr på fejl og mangler, når du skal gennemgå boligen ved overlevering.

Fejl og mangler kan du klage over til bygherren.

Hjælper bygherren dig ikke med din klage, er din eneste mulighed at gå i retten. Du kan måske få hjælp til at føre sagen i din retshjælpsforsikring, hvis du har sådan en.

Hverken Byggeriets Ankenævn eller Håndværkets Ankenævn kan hjælpe dig med din klage, hvis den samlede entreprisesum overstiger 1.000.000 kr. – heller ikke selv om fejlen kun udgør et par tusinde kroner.

Forbrugerrådet Tænk mener: Købere af projektsalg skal sikres bedre

”Kontrakter og aftalegrundlag for projektsalg skal gøres klarere, end de er i dag.

Køberne skal også have bedre muligheder for at klage. Vi arbejder på, at det bliver muligt at klage i et ankenævn, hvis det, tvisten handler om, ikke overstiger en million kroner. ”

Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk