Cheføkonom: Stop nu de negative renter
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Cheføkonom: Stop nu de negative renter

Nye tal viser, at bankerne tjener godt på de negative renter, hvilket ikke stemmer overens med bankernes egen fortælling. Derfor bør de negative renter på indlån nu blive en saga blot, mener Morten Bruun Pedersen.

Morten Steiniche · Foto: Getty Images · 30. maj 2022
Mand ser, hvor mange penge, banken tjener på negative renter

Bankerne opkræver en negativ rente, fordi Nationalbanken gør det, og Nationalbanken gør det, fordi den er nødt til at fastholde en rente, der sikrer en stabil kronekurs. 

Sådan plejer forklaringen på negative renter at lyde fra bankerne.

Men nu viser nye tal, at de negative renter i virkeligheden skæpper godt i kassen hos bankerne. Ifølge FinansWatch steg fx Danske Banks nettorenteindtægter med 180 millioner kroner i første kvartal i år. Hos Jyske Bank steg nettorenteindtægterne i samme kvartal til det højeste niveau i hele 12 kvartaler.

Årsagen til bankernes høje indtægter på renterne skal findes i, at det kun er under en tiendedel af de samlede indlån, som bankerne rent faktisk sætter i Nationalbanken til en negativ rente. Resten af indlånene er lånt ud. Det viser tal fra Nationalbanken ifølge FinansWatch.

”Det er helt sort, at bankerne skal tjene så mange penge på kundernes indlån, og det bør høre op nu. Bankerne bør sætte en stopper for de negative renter og i stedet belønne de bankkunder, der gerne vil spare penge op,” siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Bankerne bør sætte en stopper for de negative renter og i stedet belønne de bankkunder, der gerne vil spare penge op. Morten Bruun Pedersen Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk

Han mener, at den nuværende situation med stigende inflation og en usikker økonomisk fremtid gør, at det er vigtigt, at bankkunder ikke bliver straffet for mådehold ved at have penge stående på kontoen til endnu dårligere tider. Desuden betyder de negative renter ifølge Morten Bruun Pedersen, at mange kunder beslutter eller måske bliver rådgivet til at investere mere risikobetonet, end de ellers ville have gjort.

”For mange mennesker er det at have rede penge på indlånskontoen en sikkerhed, som de ikke bør straffes for,” siger Morten Bruun Pedersen.

Lars Krull, bankekspert og seniorrådgiver på Aalborg Universitet, er ikke overrasket over nyheden om, at bankerne tjener penge på de negative renter. Og han forventer heller ikke, at bankerne sætter indlånsrenten i plus lige foreløbig.

“Men det er ikke nogen god situation, heller ikke for bankerne, for det er jo dårlig pædagogik overfor kunderne, at kunderne afleverer en fordel og får en ulempe igen. Det er vi bankkunder ikke vant til,” siger han.

Rammer hver tredje voksne dansker

Det var Jyske Bank, der som den første bank introducerede de negative renter for privatkunder i 2019 med over 250.000 kroner på kontoen. Siden er de andre banker fulgt trop og grænsen for, hvornår bankerne trækker negative renter, er sat ned til indskud på over 100.000 kroner hos de forskellige banker.

Ifølge tal fra Finans Danmark – interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter i Danmark – betalte omkring en tredjedel af voksne danskere negative renter i 2021. Året før var tallet lidt under hver femte.

De negative renter på indlån har rødder tilbage til 2012, da Nationalbanken for første gang indførte en negativ rente. Fra da af skulle bankerne betale penge for at placere kundernes indlån i Nationalbanken. Vel at mærke kun de overskydende indlån, som bankerne ikke var i stand til at låne ud til eksempelvis virksomheder eller andre med brug for kapital.

I nogle år har det ifølge bankerne selv været svært få kundernes indlånsformuer ud at arbejde igen, fordi indlånsformuerne simpelthen er for store, bl.a. på grund af den generelt aldrende befolknings store opsparinger. Og i stedet for selv at betale de negative renter til Nationalbanken, har bankerne altså valgt at lade bankkunderne betale for at have formuer stående på indlånskontoen.

Rammer især de ældre

Så hvorfor skal bankerne fortsætte med at opkræve negative renter på indlånene, når det kun er en lille del af indlånene, som bankerne rent faktisk har udgifter på?

Det spørgsmål har Morten Bruun Pedersen også stillet sig selv.

”Bankernes fortælling har jo hele tiden været, at der er udgifter forbundet med indlånene, men det er jo tilsyneladende ikke tilfældet. I stedet bruger bankerne nu bare de negative indlån som en del af forretningen til at tjene gode penge,” siger han.

Taberne – dem, der hovedsagelig rammes af bankernes negative indlånsrenter – er især ældre uden boliggæld og med større opsparinger stående på kontoen, eller kunder der har pensionsopsparinger, som de nu betaler negative renter af.

Forbrugerombudsmanden er i øjeblikket ved at undersøge, om det overhovedet er lovligt for bankerne at opkræve negative renter på indlån.