Du skal kunne få oplysninger om bankers etik | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Forbrugere skal kunne få oplysninger om bankers etik

Som bank- og pensionskunde kan det være svært at gennemskue, hvordan ens bank forholder sig til forskellige problemstillinger i forhold til etik og bæredygtighed. I flere andre lande har man lavet etiske rating, der giver forbrugerne overblik og handlemuligheder. Forbrugerrådet Tænk foreslår en lignende model i Danmark.

Foto: Getty Images · 27. september 2018
Facade til bank som skal give forbrugere oplysninger om etik

Forbrugerrådet Tænk har de seneste uger oplevet stigende interesse fra forbrugere, der vil undersøge muligheden for at skifte bank i kølvandet på Danske Bank-sagen om hvidvask. Men i dag findes der ingen muligheder for forbrugerne at se en uafhængig vurdering af banker og pensionsselskaber ud fra etik og samfundsansvar og dermed vurdere, hvor de skal skifte hen, hvis det er vigtigt for dem at finde en bank eller et pensionsselskab, der holder den etiske fane særligt højt.

Anderledes forholder det sig i blandt andet Norge, Sverige, Holland og Tyskland, hvor der findes såkaldte Fair Finance Guides, hvor forbrugerne kan se og sammenligne vurderinger af bankernes engagement og værdier blandt andet i forhold til at finansiere virksomheder, der fx unddrager sig skat, bruger børnearbejde, handler med våben eller bryder menneskerettigheder.

”Det kan være svært nok som bankkunde at gennemskue, hvad man betaler i renter og gebyrer. Men det er nærmest umuligt at træffe et oplyst valg om bank og pension, hvis man lægger vægt på virksomheders etik. Erfaringerne fra andre lande er, at en etiks rating både er en hjælp til forbrugere i deres bankvalg, og tilskyndelser bankerne at blive deres samfundsansvar bevidst, fordi de får en klar interesse i at oppe sig og undgå en dårlig etisk rating,” siger Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk.    

Forbrugerrådet Tænk vil nu gå i dialog med politikere, myndigheder, branchen og andre NGO'er om mulighederne for at etablere en etisk ranking af finansielle virksomheder i Danmark.

Se den norske udgave af Fair Finance 

Se den svenske udgave af Fair Finance