Eksplosiv stigning i klager over energiselskaber
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Eksplosiv stigning i klager over energiselskaber

Et stigende fokus på elmarkedet har afsløret en række alvorlige udfordringer for forbrugerne og fået antallet af sager i Ankenævnet på Energiområdet til at stige drastisk. Forbrugerrådet Tænk, der også har oplevet en stor stigning i henvendelser om energi fra forbrugere, kommer nu med nyt politisk udspil, hvor man blandt andet foreslår tydeliggørelse af elpriser, hårdere straffe for vildledende markedsføring og strengere krav til at oprette elselskab.

· 26. marts 2023

Groft vildledende markedsføring, uigennemskuelige priser, manglende tilbagebetaling af kundernes penge, tårnhøje acontoregninger, ulovlig ophævelse af aftaler og manglende kundeservice, er blot nogle af de problemer, som forbrugere af el, gas og fjernvarme har måtte lægge ryg til det seneste år.

Tal fra Ankenævnet på Energiområdet og fra Forbrugerrådet Tænk bekræfter, at problemerne på energimarkedet er eksploderet. I Ankenævnet på Energiområdet oprettede man således i 2022 mere end dobbelt så mange sager som i 2021 (428 oprettede sager i 2022 og 186 i 2021), mens Forbrugerrådet Tænks rådgivning modtog mere end tre gange så mange henvendelser fra forbrugere om energi i 2022 sammenlignet med året forinden (384 henvendelser i 2022 og 108 i 2021).

Det er baggrunden for et nyt politisk udspil fra Forbrugerrådet Tænk, der skal sikre bedre vilkår for både el-, gas- og fjernvarmekunder.

”Energimarkedet har trukket en stribe af dårlige sager efter sig det seneste års tid.  Noget tyder på, at mange virksomheder har levet stille og godt, fordi priserne har været lave og stabile. Men det har ændret sig nu. I takt med at priserne steg i 2022, er det væltet frem med problemsager for både virksomheder og myndigheder, og det er blevet tydeligt, at det er svært at være forbruger af energi og fx helt grundlæggende at få oplyst priser og komme i kontakt med sit selskab, når man har spørgsmål. Problemerne rammer forbrugernes pengepung og tillid og kan skade den grønne omstilling, og derfor bliver vi politisk nødt til at se på, hvad der skal gøres anderledes, ” siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Udspillet er udarbejdet med input fra over 400 forbrugere, som har skrevet til Forbrugerrådet Tænk om både udfordringer ved markedet og forslag til, hvad der kan forbedres.

Særligt elmarkedet er udfordret

Især elområdet er genstand for forbrugernes frustrationer – både i ankenævnet, hvor el udgør mere end 3 ud af 4 sager, i Forbrugerrådet Tænks rådgivning og i de input, der er kommet til udspillet.

Med det nye udspil vil Forbrugerrådet Tænk sikre mere gennemskuelige og sammenlignelige elpriser, slå hårdere ned på ulovlig markedsføring og stille højere krav til at blive elselskab.

”Elektricitet er ligeså fundamentalt som vand i hanen. Derfor er det afgørende, at forbrugerne er både oplyste og bliver bedre beskyttet mod virksomheder, der agerer uetisk og ulovligt. Vi opfordrer blandt andet til, at man skærper kravene til det at oprette og drive elselskab, at Forsyningstilsynet får flere muskler til at lave mere og bedre kontrol, og at man stiller krav om, at selskaberne skal oplyse deres priser sammenligneligt og korrekt, hvilket mange desværre ikke gør i dag. ” siger Mads Reinholdt.

 

Udsnit af forslag fra ’Forbrugernes 20 forslag til et trygt energimarked’.

  • Ny forbrugerprisportal skal sikre korrekt prissammenligning
  • Betegnelser for elprodukter, priser og gebyrer skal standardiseres
  • Elforbruget og elregningen skal være til at forstå
  • Der skal indføres bevilling til at oprette og drive elselskaber
  • Monopolaktiviteter inden for energiområdet skal helt udskilles fra andre aktiviteter
  • Der skal være klare retningslinjer og bedre kontrol af elselskabernes markedsføring
  • Der skal være større kontrol med fjernvarmeselskaberne, og prisloft på fjernvarme skal indføres hurtigt
  • Forbrugerne skal have én samlet gasregning