Titaniumdioxid: Derfor skal du holde øje med stoffet
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Titaniumdioxid: Det skal du vide om stoffet

Titaniumdioxid er forbudt som tilsætningsstof i fødevarer, da fødevaremyndighederne har vurderet, at det ikke er sikkert, når vi spiser det. Stoffet er stadig i plejeprodukter, som du kan indtage, og i medicin.

Katja Ravn · Foto: Anette Sønderby · 8. maj 2024
Kvinde handler slik i supermarkedet

Titaniumdioxid (E171) er et hvidt farvestof, som er blevet brugt til at få fødevarer som fx overtrukket slik, tyggegummi, dressing og vitaminpiller til at fremstå kridhvidt.  

Stoffet har ingen ernæringsværdi eller funktionel værdi udover at farve. Fordelen ved stoffet er, at det ikke påvirkes af sollys eller ilt. 

I 2022 trådte et forbud mod titaniumdioxid i fødevarer, slik og kosttilskud i kraft i hele EU. 

Stoffet kan dog stadig findes i medicin og i plejeprodukter som tandpasta og læbestifter, hvor du også spiser det.  

Hvorfor er titaniumdioxid et problem? 

Nyere forskning viser, at stoffet kan ophobes i kroppen og det kan ikke udelukkes, at det kan skade arvematerialet (DNA), når vi spiser det. 

Derfor besluttede EU Kommissionen i maj 2021, at stoffet ikke længere måtte anvendes i mad og drikke.  

Der er bekymring for titaniumdioxid ved indtagelse af stoffet, men ikke i de fleste andre sammenhænge på nuværende tidspunkt. Dog er der bekymring for indånding af stoffet. 

Det siger forskningen

EU’s fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har set på den nyeste forskning om titaniumdioxid og konkluderet, at det ikke kan udelukkes, at titaniumdioxid i fødevarer kan skade menneskers arvemateriale (DNA). Derfor mistænkes stoffet også for at være kræftfremkaldende når du spiser det. 

Studier peger også på, at kemikaliet kan give inflammation og påvirke menneskers nervesystem. 

Hvorvidt stoffet også har disse skadevirkninger, er stadig usikkert. Men fordi kemikaliet kan ophobes i kroppen, er det svært at sætte en grænseværdi for E171. Derfor er det ikke sikkert at bruge i fødevarer. 

Diskussioner om indånding af titaniumdioxid 

Titaniumdioxid er i EU klassificeret som mistænkt for at være kræftfremkaldende, hvis du indånder det.  

Men EU-domstolen ophævede klassificeringen i november 2022, fordi de mente der var fejl i det faglige grundlag. Denne afgørelse er blevet appelleret af både EU-kommissionen og Frankrig, der vil holde fast i mistanken.  

Indtil der kommer en endelig afgørelse, er titaniumdioxid stadig klassificeret som mistænkt for at kunne give kræft ved indånding. 

Men da det stadig er til diskussion, vurderer Forbrugerrådet Tænk Kemi indtil videre titaniumdioxid med en middel bedømmelse (B-kolben) i Kemiluppen, hvis du kan indånde det i plejeprodukter. 

Eksempelvis kan titaniumdioxid findes i løs pudder eller hårfarvespray, hvor du risikerer at indånde stoffet.  

Tidligere udbredt stof i tyggegummi og slik 

I 2021 testede Forbrugerrådet Tænk Kemi tyggegummi og overtrukket – eller drageret – slik for farvestoffet titaniumdioxid, inden det blev forbudt. 

I begge typer af produkter var stoffet udbredt. I testen af tyggegummi indeholdt flere pakker titaniumdioxid, og i testen af overtrukket slik indeholdt halvdelen det uønskede farvestof. 

I den nyeste test af tyggegummi i 2024 er der ikke længere er titaniumdioxid i pakkerne, og det tyder på, at producenterne overholder forbuddet og har fundet alternativer. 

Titaniumdioxid i plejeprodukter 

Forbrugerrådet Tænk Kemi tester også plejeprodukter, som du risikerer at spise en del af, for titaniumdioxid. I en test af læbestifter indeholder 35 ud af 36 læbestifter titaniumdioxid - også kaldet CI 77891 på etiketten. I en test af tandpasta indeholdt en ud af tre tandpastaer titaniumdioxid.

Forbuddet mod titaniumdioxid i fødevarer gælder dog ikke disse typer af produkter. 

EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed (SCCS) er ved at se på, om der er behov for at regulere titaniumdioxid i kosmetik, der indtages. Her forventes en ny opinion i løbet af 2024. 

I Forbrugerrådet Tænk Kemis test af plejeprodukter, som du kan indtage, får titaniumdioxid en middel bedømmelse, B-kolben. Det er ud fra et forsigtighedsprincip, så du kan holde øje med stoffet i fx læbestifter, tandpasta og læbepomader. 

Titaniumdioxid kan også findes i andre typer produkter, som ikke er vurderet problematisk på nuværende tidspunkt. Det er fx brugt som solfilter i solcreme.  

Tips til at undgå titaniumdioxid 

  • Brug appen Kemiluppen til at tjekke plejeprodukter og kosmetik, som du kan indtage, for titaniumdioxid. I kosmetik og pleje kan du finde titaniumdioxid under navne som fx titanium dioxide, titanium dioxide (nano) eller CI 77891.  
  • Hvis du allerede har produkter på hylden derhjemme med titaniumdioxid, behøver du ikke smide dem ud. Hvis du vil nedsætte din samlede udsættelse for uønskede stoffer, kan du fremover vælge læbestift, læbepomade eller tandpasta uden stoffet. Det gælder også løs pudder og spray med titaniumdioxid. 

Titaniumdioxid er også i medicin 

Det hvide farvestof er også udbredt i medicintabletter for primært at give pillerne en hvid farve.

Der er et arbejde i gang med at se på en udfasning stoffet i medicin, men på dette område kan det tage tid. 

Det Europæiske Lægemiddelagentur skal revurdere, om titaniumdioxid skal udfases i medicin. Det skal gerne ske i løbet af 2025 - tre år efter forbuddet trådte i kraft i fødevarer.

Der er bekymringer for mangel på medicin, hvis man udfaser stoffet, og den nuværende vurdering lyder også på, at fordelene ved titaniumdioxid som hjælpestof overstiger de eventuelle risici, der kan være.

I Forbrugerrådet Tænk Kemi har vi ikke et særskilt fokus på medicin, da det er et produkt, som i de fleste tilfælde skal tages efter aftale med din læge, og der oftest er vigtige grunde til at spise medicin. 

Men ud fra et forsigtighedsprincip giver det god mening at udfase titaniumdioxid fra medicin, hvis det kun bruges som farvestof.

Spiser du medicin, kan du evt. slå din medicin op på medicin.dk og tjekke, om det indeholder titaniumdioxid (E171). Her kan du også undersøge, om der findes alternativer uden stoffet.

Du kan også skrive til producenten bag medicinen og opfordre dem til at udfase titaniumdioxid.