Forbrugerbarometer om mad og bæredygtighed | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Forbrugerbarometer - om mad og bæredygtighed

Caroline Boutrup Nielsen · Foto: Foto: Getty Images

Forbrugerbarometret er en årligt tilbagevendende analyse, der giver indblik i danskernes viden, vaner og holdninger til bæredygtighed, mad og indkøb.

Forbrugerbarometret viser udviklingen i indkøbsadfærd

Hvad er vigtigt for danskerne, når de køber ind? Hvor meget fylder klima, miljø og bæredygtighed, når der vælges varer i supermarkedet?

Det er nogle af de spørgsmål, Forbrugerbarometret undersøger. Hvert år deltager et repræsentativt udsnit af danskerne i undersøgelsen, hvor nogle spørgsmål er nye og andre gentages, så det bliver muligt at se udvikling over tid.  

2022: Ændrede vaner for klimaet og fokus på bælgfrugter

I 2022 satte Forbrugerbarometret fokus på, hvilke vaner danskerne har ændret for klimaets skyld. Her svarede ca. halvdelen, at de har mindsket deres madspild, en tredjedel har skåret ned for indtaget af kød, mens en fjerdel intet har gjort.  

Undersøgelsen satte også fokus på indtag af - og viden om - bælgfrugter. Blandt andet viste resultaterne, at der er en vis usikkerhed om, hvilke råvarer tæller med som bælgfrugter i Fødevarestyrelsens anbefaling om at indtage 100g tilberedte bælgfrugter om dagen. 

2021: Danskernes indkøbsadfærd 

I 2021 var fokus at tegne et billede af de danske forbrugere i supermarkedet –herunder, hvad der påvirker deres valg, og hvad der er vigtigt for dem i indkøbssituationen.

Undersøgelsen kom rundt om emner som generel indkøbsadfærd, økologi, klima, madspild og holdbarhedsmærkning. Den viser blandt andet, at mange danskere (62 %) tænker over, hvordan deres indkøbs- og madvaner påvirker klimaet, men hele 43% synes slet ikke eller kun i lav grad, at information og mærkning på fødevarernes emballage hjælper dem til at handle klimavenligt. Hele 79% er villige til at ændre vaner for at tage hensyn til klimaet, og det at mindske madspildet er den forbrugsvane som flest vil ændre (52%).