“En fryser skal da holde meget mere end fire år” | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

“En fryser skal da holde meget mere end fire år”

Carsten Jensen undrer sig over, at rørene på hans fryser korroderer allerede efter fire år, så den risikerer snart at gå helt i stykker.

Annette Birch · Foto: Thomas Dahl · 17. maj 2021
Carsten foran fryser som han synes skal holde meget mere end fire år

Da Carsten Jensen i august 2020 skulle have sin Electrolux-skabsfryser til 4.500 kroner ud for at gøre rent bag den, opdagede han, at rørene med kølemiddel var begyndt at korrodere. Tæringen vil gøre rørene utætte. Fryseren var under fire år gammel.

"Fryseren er ikke en topmodel, men mere en jævn mellemvare. Alligevel synes jeg, at det er lidt overraskende, at alle rørsamlinger allerede korroderer i så udtalt grad, når den ikke er ældre. En fryser skal da holde meget mere end fire år," mener han.

"Korrosion er et svaghedstegn i ethvert produkt. Vores tidligere fryser holdt 12-14 år. Det bør være et minimum. Udover det økonomiske er det et væsentligt miljømæssigt ressourcespild, at et sådant produkt har en begyndende udløbsdato efter så kort tid," siger Carsten Jensen, der bor i Kastrup.

Han har ikke gjort mere ved problemet, da reklamationsfristen på to år var overskredet, og fryseren stadig fungerer. Men det irriterer ham, at fryseren ikke kan repareres.

"Da jeg så, at rørene var ved at korrodere, tænkte jeg, at det bliver spændende at se, hvornår den står af. Det er tydeligt, at den ikke kan repareres, da den er loddet og limet sammen ligesom nogle mobiltelefoner. Det var det samme problem, som vores gamle fryser havde efter 12-14 år – den var ellers i helt fin og intakt stand. Her sagde repara­tøren også, at den ikke kunne repareres til en pris, der gav mening sammenholdt med prisen for en ny fryser," fortæller Carsten Jensen.

Artiklen forsætter under billedet

Korrosion på rør i fryser som ikke holder mere end fire år
Privatfoto. Korrosion på rørene er tegn på, at der er ved at tære hul i rørene, så kølemidlet slipper ud, og fryseren går i stykker.

Derimod har han kunnet købe reservedele til sin opvaskemaskine, cykel og bil, der har holdt i henholdsvis 15 år, 40 år og 31 år.

“Bakkerne i min opvaskemaskine korroderede, men da man kan købe alle reservedele fra Bosch’ hjemmeside, skiftede jeg dem bare ud. Nu er indmaden skiftet ud, og den kører helt perfekt. Det betyder også, at jeg vil købe en Bosch-opvaskemaskine næste gang,” siger Carsten Jensen.

"Der findes ikke nogen evighedsmaskine. Men hvis tingene bliver vedligeholdt, holder de meget længe. Det gavner både ens øko­nomi og miljøet," siger Carsten Jensen.

Bedre produkter og miljø

Rikke Krogsgård, der er jurist hos Forbrugerrådet Tænk, mener, at det er problematisk, at forbrugere som Carsten Jensen ikke har nogen rettigheder, hvis deres hårde hvidevarer går i stykker efter to år. Forbrugerrådet Tænk mener, at reklamationsretten bør udvides til seks år for varige forbrugsgoder som eksempelvis frysere.

"For det første har forbrugerne en rimelig forventning om, at deres varige forbrugsgoder holder længere end to år. For det andet vil en længere reklamationsret støtte den grønne dagsorden," siger hun.

"Hvis forbrugerne i en længere periode kan gøre fejl, der var til stede på leveringstidspunktet, gældende, vil det give virksomhederne incitament til at lave mere holdbare produkter, der kan repareres. I dag vælger mange at smide mangelfulde produkter ud, fordi det er for dyrt at få dem repareret. Det gælder især hårde hvidevarer som vaskemaskiner, opvaskemaskiner og frysere," siger Rikke Krogsgård.

Hun forklarer, at det ikke nødvendigvis nytter at købe et mere energivenligt produkt, da den største miljøbelastning for hvidevarer er i produktionsleddet.

Dansk Affaldsforening mener også, at en længere reklamationsret vil give bedre incitament til at få repareret produkter og føre til mindre mængder elektronisk affald. Det vil være godt for miljøet, da elektroniske produkter er noget af det, der koster flest ressourcer at fremstille.

"Kommuner og affaldsselskaber får meget elektronik ind, som på genbrugspladserne bliver sendt videre til genanvendelse, så det kan indgå i nye produkter. Men det ville være bedre for miljøet, hvis affaldet slet ikke opstår, fordi elektronikken holder længere. En længere reklamationsfrist vil gøre det mere attraktivt for forbrugere og virksomheder at genbruge og reparere," siger Niels Toftegaard, der er kommunikationskonsulent hos Dansk Affaldsforening.

Han henviser til en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der viser, at cirka 25 procent af de elektroniske produkter, der kommer ind på de kommunale genbrugspladser, kan bruges igen helt uden reparation – og yderligere 17 procent kan fungere efter kun mindre reparationer. 

Undersøgelser fra Aalborg Universitet viser desuden, at en hurtigere udskiftning af produkter giver en større miljøbelastning, selv om de nye produkter er mere energieffektive.

Brancheorganisationer: Det bliver dyrt

Henrik Egede, direktør for producenternes brancheorganisation Applia, mener ikke, der på baggrund af en enkelt sag generelt er brug for en forlængelse af reklamationsretten.

"En enkelt sag som omtalte fryser kan ikke tegne hele billedet. De fleste af de fire millioner hvidevarer og el-husholdningsapparater, danskerne køber om året, har et langt liv hos forbrugerne og har ikke produktionsfejl på købstidspunktet. Producenterne strækker sig ofte langt i dialogen med forbrugeren og er lydhøre, hvis der er tale om en oprindelig mangel. Det er jo aldrig god reklame, når et produkt er defekt. En udvidet rettighed vil altid komme til en pris – og vi synes, markedet skal konkurrere om at levere denne  udvidede tryghed," siger Henrik Egede.

Bo Dalsgaard, der er chefkonsulent hos Dansk Erhverv, mener, at forbrugerne i sidste ende kommer til at betale prisen for en længere reklamationsret i form af højere priser.

"En forlænget reklamationsret vil bevirke, at forhandlerne skal bruge tid på at undersøge, om de produkter, som forbrugerne kommer med, har en oprindelig mangel. Det er vores vurdering, at det i langt de fleste tilfælde vil være usandsynligt, at produktet har fungeret upåklageligt i en årrække, hvis det har en oprindelig mangel. Da mange af virksomhederne ikke har eget værksted, vil de skulle betale for et eksternt værksted for at undersøge produkterne, og det kan sagtens løbe op i flere tusinde kroner. Hvis det viser sig, at det ikke er en oprindelig mangel, så er det penge, der er tabt for forhandleren," siger han.

Bo Dalsgaard mener ikke, at en længere reklamationsret vil gøre en forskel for miljøet, da det blandt andet afhænger af, at forbrugeren vælger repara­tion frem for et nyt produkt.

Fører ikke til højere priser

Forbrugerrådet Tænks prissammenligninger mellem Danmark og lande som Norge, Sverige, Holland, Storbritannien, Finland og Island med længere reklamationsret tyder imidlertid ikke på nogen klar sammenhæng mellem længere reklamationsret og prisniveauet. For eksempel er husholdningsapparater billigere i Storbritannien og Holland end i Danmark, men en smule dyre i Sverige og Norge. 

"Det er nødvendigt at ændre den lovfæstede reklamationsperiode, fordi alle forbrugere bør have en rimelig reklamationsperiode, hvor de kan gøre mangler gældende, som var til stede på købstidspunktet," siger Rikke Krogsgård.

Lovforslag lægger ikke op til at forlænge din reklamationsret

Regeringen vil efter planen 28. april 2021 fremlægge et lovforslag om revision af Købeloven, der fastsætter reklamationsretten. Lovforslaget forventes vedtaget inden sommer og vil gennemføre tre EU-direktiver i dansk lov. Direktiverne indeholder blandt andet mulighed for, at medlemsstaterne kan forlænge reklamationsretten ud over to år.

Et udvalg under Justitsministeriet har set på, om en forlængelse af reklamationsretten giver mening og vil understøtte den grønne omstilling. Flertallet i udvalget anbefaler ikke en udvidet reklamationsret, men et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk mener, at den skal forlænges.