Emhætte -recirkulation eller aftræk - Det skal du vide
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Skal du vælge recirkulation eller aftræk i din emhætte?

I nogle emhætter og kogeplader med indbygget emhætte, kan du vælge om du vil have aftræk eller recirkulation. Men der er regler på området du skal være opmærksom på og de to typer er ikke lige gode.

Sally Jensen · Foto: Getty Images · 5. marts 2024
kvinder tænder emhætte - aftræk eller recirkulation

Et godt indeklima er vigtigt for vores sundhed, og mados er en af de største luftforurenere i vores hjem. Når vi tilbereder mad, frigives der nemlig sundhedsskadelige partikler, og selvom det måske dufter bedre end bilos, er luften fra bacon-stegningen ikke nødvendigvis mindre sundhedsskadelig. 

Lovkrav om emhætter med aftræk

Derfor er det ikke bare en god ide at tænde for emhætten, når du laver mad – det er også et lovkrav, at der bliver installeret emhætter i alle nye boliger og køkkener. Og emhætten må ikke fungere via recirkulation, står der i bygningsreglementet under Social- og Boligstyrelsen. 

Det er et krav, fordi ”recirkulationsemhætter kun kan opfange en delmængde af den forurening af indeluften, som fremkommer ved madlavning og intet af fugten,” oplyser Social- og Boligstyrelsen.

Derfor er emhætter med recirkulation ikke gode nok

Hvis en emhætte fungerer ved recirkulation, filtrerer den stege-osen for partikler og gasser, hvorefter den nu renere luft bliver pustet ud i rummet igen. Der er dog flere grunde til, at det ikke er den optimale måde at rense luften på, siger Kåre Press-Kristensen, sekretariatsleder i Rådet for Godt Indeklima, der blandt andet tester emhætter.

“For det første er det ikke altid, de formår at rense luften for skadelige partikler. Faktisk viser flere undersøgelser, at nogle emhætter med recirkulation så godt som ingen effekt har. Og det er altså over for partikler, der kan forårsage sygdomme som kræft, blodpropper, astma og KOL. For det andet kan recirkulationen ikke fjerne vanddamp fra luften, som en emhætte med aftræk kan. Endelig er der den forskel, at der ingen frisk luft bliver tilføjet til boligen, som der gør, når man bruger en emhætte med aftræk,” siger han.

emhætter med recirkulation vs. aftræk
Emhætter med recirkulation filtrerer luften og sender den ud i hjemmet Emhætter med aftræk suger mados og fugt ud af hjemmet

Test viser at recirkulation ikke er så effektivt

På grund af reglerne i Danmark tester vi ikke selv emhætter med recirkulation. Det gør mange af vores søsterorganisationer dog, og resultaterne fra den svenske forbrugerorganisation Råd og Rön viser, at der er meget stor forskel på, hvor effektive emhætterne er til at fjerne madlugt fra luften. En del af emhætterne fjerner næsten ingenting. Derudover larmer de ofte mere end emhætter med aftræk, fordi luften skal blæses igennem kulfilteret. 

En emhætte med aftræk er en emhætte, der suger luften ud af køkkenet gennem rør. Den sender – når den virker optimalt – både partikler, gasser og vanddamp ud af hjemmet, og fordi den suger luft ud af hjemmet, kommer der helt automatisk ny frisk luft ind gennem sprækker i fx vinduer og døre, forklarer Kåre Press-Kristensen:

“For at udligne undertrykket fra udsugningen, finder ny luft selv vej ind i hjemmet, når gammel luft bliver suget ud. Derfor kan man i nogle hjem faktisk se, at gardinerne begynder at blafre lidt, når emhætten er tændt på højt trin. Den tilførsel af frisk luft får man ikke med recirkulation.”

Gode råd

Hvis du bor i et hjem, hvor der er en emhætte med recirkulation eller måske slet ingen emhætte, og du ikke har mulighed for at installere en emhætte med aftræk, er der et par ting ting, du kan gøre ifølge Kåre Press-Kristensen:

  • Hold døren ud til køkkenet lukket og køkkenvinduet åbent under og efter madlavning.
  • Skift eller vask kulfilteret i emhætten så ofte, som det anbefales i manualen til din emhætte.